Uploaded by User2083

Logo Yazılım Destek - Rapor Tasarım

advertisement
Logo Rapor Tasarımı
Logo rapor tasarımı yapmak sanılanın aksine zor değildir. Temel olarak
rapor tasarımı içerisindeki alanların ve butonların ne işe yaradığını bilmek
yeterlidir. Bu yazı içerisinde rapor tasarımı yaparken dikkat edilmesi ve
bilinmesi gereken noktalara değineceğim. Logo rapor tasarımı yaparken
dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi ise hangi alanın neyi temsil
ettiğini bilmektir, bunları öğrenmek biraz zaman alabilir.
Logo Rapor Tasarımı Yaparken Dikkat Edilmesi
Gerekenler:
Logo rapor tasarımı yapılırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları dört
madde şeklinde özetledim bunlara dikkat edilirse ve detayı öğrenilirse,
sanılanın aksine Logo rapor tasarımı sizin için çok zor olmayacaktır.
1. Rapor tasarımı a4 formatta olacaksa kolonlar biraz daha sıkışık olmalıdır,
bu kolonları 20 santimetre içerisine sığdırmalısınız. Zaten rapor tasarımı
içerisindeyken sizi yönlendiren bir çizgi mevcut. Kırmızı alandaki siyah
çizgiyi geçerseniz a4 formatta çizgiden sonraki alanlar çıkmayacaktır.
2. Logo rapor tasarımı yaparken bilinmesi gereken noktalardan birisi ise
hizalama araçları ve diğer araçların ne işe yaradığıdır. En önemli
araçlardan bazıları aşağıdadır:
rapor tasarımı yapılırken aslında en önemli faktör tanımlı alan
çekebilmektir, bunu ancak Logo Sqlinfo fonksiyonu ile
yapabilirsiniz.
Kolonları gruplamak yahut gruplanmış kolonları ayırmak,
Yazıları sağa, sola, ortaya hizalamak,
Kolonların genişliklerini eşitlemek yahut kolonları birbiri ile aynı
hizaya getirmek ,(sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan)
Yeni veri alanı ekleme ve bu veri alanının ne işe yaradığını anlamak.
3. Logo rapor tasarımı sırasında yeni veri alanı eklerken bize beş seçenek
sunar, bunlar;
Metin : Bu alan elimizle yazabileceğimiz değerdir ve bu alan
değişken değildir, sabit olarak kalır.
Standart Alan : Bu alan ilgili bilgiyi veritabanından çekerek rapora
getirir, değişkendir.
Tanımlı Alan : Bu alan rapor tasarımı standart alanlarında
olmayan ancak ihtiyaç dahilinde Logo Sqlinfo Fonksiyonu ile
veritabanından çekilebilen değişken bilgidir. Eğer istediğiniz bilgileri
tanımlı alanlarla yahut standart raporlar ile elde edemiyorsanız
Logo rapor üretici ile yeni bir rapor yazmanızı öneririm.
Toplam : Bu alan sayısal alanların toplamını aldırmak için kullanılır,
Ara Toplam : Bu alan sayısal alanların ara toplamını aldırmak için
kullanılır.
4. Logo rapor tasarımı yaptıktan sonra yeni eklenen yahut silinen veri
alanlarını (kolonlar) raporu Excel’e aktardığımız zaman Excel’de görmeye
devam ederiz. Bunun sebebi, tablo kolonları ayarının yapılmamış
olmasıdır. Bu ayarın yapılabilmesi için iki yöntem vardır;
Veri alanı üzerinde çift tıklayıp açılan pencere içerisinde sol alt
kısımdaki “tablo kolonlarına ekle” seçeneği seçilerek kayıt edilebilir,
İlgili satıra sağ tıklanarak “tablo kolonları” seçeneği seçilir ve
sırasıyla kolonlar eklenir.
Download