Tasarım Meslek Yüksekokulu Logo Tasarımı

advertisement
Amasya Üniversitesi
Tasarım Meslek Yüksekokulu
Logo Tasarımı
Danışman: Öğr. Gör. Aysel Güney Türkeç
Tasarım ve İllustratör: Kübra Göçer ve Sertaç Özgüngör
Logotype Çizimi
Kurumsal Renk Skalası ve Renk Değerleri
Kurumsal Kimlik
Kurumsal kimlik kavramının çok çeşitli tanımları vardır. Örneğin, Gülsoy’a (1999, s. 116) göre kurumsal
kimlik, bir kuruluşun görsel ve fiziksel özellikleriyle kurum kültürü, kurum felsefesi gibi soyut niteliklerinin
oluşturduğu kimliktir.
Aktan’ın yorumuna göre “Tıpkı bir bireyin kimliği gibi, bir organizasyonun da ‘kurumsal kimliği’ vardır. Organizasyonun kurumsal kimliğini belirleyen o kurumun kültürüdür. Organizasyon dışındakiler, kurumsal
kimliğe bakarak kurumsal imaj hakkında bir yargıya sahip olurlar”
Kurumsal kimlik, bir kurumun hatırlanabilir kişisel karakteristik özelliklerinin ve onu diğerlerinden ayıran
yeteneklerinin tasarlanması, yansıtılması, kurumun somut kişiliğinin ortaya konulmasıdır.
Kurum kimliği, bir kurumun kişiliği ve görüntüsü, görsel ve fiziksel özelliklerle kurum kültürünün oluşturduğu kimliktir (Görpe, 2001, s. 26). Kurum kimliği, kurumun yapmış olduğu bütün etkinliklerden ve ortak
yönetimden meydana gelir.
Renk
Rengin görsel kimlik oluşturulmasında önemli bir yeri vardır. Teker’e (2009, s. 176) göre renk seçiminin
görsel kimliğin oluşturulmasında çeşitli yararları vardır. Sıralanacak olursa; kurum kimliğinin ve özelliklerinin belirginleştirilip güçlendirilmesinde yardımcı olur. Yön bulma aracı olarak kurum içerisinde anlam kazanır. Tasarım yüzeyinde parçalar arasında bütünlük sağlayarak etkiyi güçlendirir. Dikkati ve ilgiyi
çekerek kurumun gerçek değerini vurgular; hayal gücünü devreye sokar ve karşılaştırma olanağı sağlar;
mesajın hatırlanabilir olmasını kolaylaştırır; hafızada yer eder.
Kurumun Rengi
Renkler, yalnızca estetik kaygılarla kullanılmaz, hepsinin bir anlamı olduğunu, kavramları iletmede bir
araç olduklarını anlatmak gerekir. Kurumsal rengi seçmek incelik ister. Kurumlar hedef kitleleri üzerinde
yaratmak istedikleri etki doğrultusunda kendilerine uygun olan rengi seçer. Çünkü renkler insanlar üzerinde oldukça büyük bir duygusal etki yaratır. Görsel kimliklerinin bir parçası olarak kurumlar, belli bir renk
ya da renkler bütününü kimliklerinin ana odağı durumuna getirir. Bir renk sürekli kullanılıyorsa, o renk
kurumun imzasının bir parçası olur.
Görsel kimlik tasarımı oluşturulmasında kurum rengi kullanımın bazı yararları vardır (Teker, 2009):
• Kurumun özelliklerini ve kimliğini belirginleştirir ve güçlendirir
• Kurum içerisinde yön bulma aracı olur
• Dikkati çekerek kurumun özelliklerini ve değerini vurgular
• Mesajın hafızada kalmasını ve çağrışım yapmasını kolaylaştırır
• Hayal gücünü harekete geçirir ve kıyaslama olanağı sağlar.
Kurumsal Logomuzda Kullandığımız Renklerin Anlamları
Kırmızı: Bu renk canlılık ve dinamizmle ilgili bir renktir. Mutluluğu temsil eder. Kırmızı renk, fiziksel olarak;
ataklığı, canlılığı ve duygusal bağlamda; bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılığı gösterir.
Mavi: Sınırsızlığı, uzak bakışlılığı ve yaratıcılığı simgelemektedir. Huzuru temsil eder ve sakinleştirir. Mavi
bir yandan dinginlik ve huzur hissi verirken, güven ve başarı duygularını yüksek dozda içermektedir. İtibar, güç, başarı gibi duyguları öne çıkardığı için kurumumuzca bu renk tercih edilmiştir.
Gri: Mantık, Saygın, Durağan, Kurumsal, Pratiklik, Alçakgönüllülüğü ifade etmektedir. Diğer kırmızı ve
mavi tonu dengeleyici renk tonu olarak gri kullanılmıştır.
Kullanılan Figürlerin Temsil Gösterimleri
Renk Çemberi
Nakkaş Deseni
Pen Tool Aracı
Logo Konseptinde Kullanılan Figürlerin Gerekçeleri
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu için yapılan logo tasarımında, tasarımın ortaya çıkmasında
temel araç olarak kabul edilen kalem ( tasarım programlarındaki pen tool ) baz alınarak oluşturulmuştur. Pen
” kompozisyonu oluşturultool ‘ un üstündeki yatay “S” figürü ile Tasarım kelimesinin baş harfi olan T “
ması planlanmıştır.
Diğer yandan fonda kullanılan renk çemberi, tasarımda renklerin önemli bir görsel unsur olduğunu ima etmektedir. Bu iki figür okulumuzdaki Grafik Tasarım ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümlerini temsil
ederken renk çemberi çevresindeki nakkaş deseni Mimari Restorasyon bölümümüzü
simgelemektedir.
Ayrıca kalemin (Pen Tool) ucundaki mürekkep akışıyla oluşan A harfi, Amasya Üniversitemizin rengine ve baş
harfine yönlendirme yapmaktadır.
Kurumumuz ile Logo Standartı
Kurumumuz ile Logo Standartı
Okul İçi Bölümlerinin Logo Standartı
Kartvizit
Ön yüzü
Arka yüzü
Antetli Kağıt
Antetli Kağıt (Siyah-Beyaz)
Antetli Zarf
Cepli Dosya
Kırlangıç Tasarımı
Masa Bayrağı
Download