LOGO YAZILIM ÇEVRE POLİTİKASI • Yürürlükteki çevreyle ilgili

advertisement
LOGO YAZILIM ÇEVRE POLİTİKASI
•
Yürürlükteki çevreyle ilgili yasa ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerimizi devam
ettirir ve bunların ötesinde uygulamalar geliştiririz.
•
İklim değişikliği ile ilgili farkındalığın artmasına ve mücadelenin geliştirilmesine önem veririz.
•
Başta su olmak üzere doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanırız.
•
Sera gazı emisyonlarımızı ve diğer hava emisyonlarımızı düşürmek üzere çalışırız.
•
Atık yönetimini geliştirerek kaynağında atık oluşumunu engellemeyi, daha az atık üretmeyi ve
geri dönüşüm oranlarını arttırmayı hedefleriz.
•
Atık sularımızı yasal çerçeveler içerisinde deşarj ederiz. Su emisyonlarını iyileştirmek üzere
çalışırız.
•
Çalışanlarımızın, tüm iş ortaklarımız ve müşterilerimizin çevresel farkındalığını arttırmak için
çalışırız.
•
Çevre üzerindeki etkilerimizi azaltmayı ve performansımızı sürekli geliştirmeyi hedefleriz.
•
Çevre performansımızı amaç ve hedefler üzerinden takip ederiz.
•
Tedarikçilerimizi seçerken çevresel performanslarını göz önünde bulundururuz.
•
Hedeflerimize ulaşmak için tüm paydaşlarımızın destek ve katkılarını alırız.
Çevre politikasının belirlenmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi, denetim ve raporlanmasına ilişkin
süreç, görev ve yetkiler yürürlükteki yasa ve diğer düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Tüm çalışanlar Çevre Politikasının hayata geçirilmesi, uygulanması ve
geliştirilmesinden sorumludur. Yönetim Kurulu Çevre Politikasının uygulanmasını desteklemeyi
taahhüt etmektedir.
Çevre konularıyla ilgili tüm soru ve görüşlerinizi [email protected] adresine iletebilirsiniz.
Download