Uploaded by melishhiyar

Farabi RASYONALIZM FİLAZOFU

advertisement
FARABI
(879-950)
Farabi Kimdir ?
 Asıl adı “Ebu Nasır Muhammed bin Muhammed bin Tarkan bin Uzlug El-Farabi” dir.
 Bugün Kazakistan’da kalan Farab şehrinde doğmuştur.
 Aristo’nun ve yeni platoncuları okumak için Suriyeli çevirmenleri ziyaret etmiştir. Aristo
felsefesine odaklandı ve “İKİNCİ ARİSTO” olarak tanındı.
 Doğa bilimleri ve felsefe tarihi alanında yaklaşık 100 eser yazmıştır.
 Birçok alanda yazdığı eserlerde metafizik, politik felsefe, mantık, müzik, bilim, ahlak,
bilgi felsefesi ve ilahiyat yoğunluktadır.
 Kendisinin Türkçedeki önemi, eski dönemde
klasik “filozof” olarak tanımlanabilecek tek
Türk olabileceği kanısıdır.
Kazak Tengesi’nde temsili
Farabi’ye Göre Bilgi Nedir ?
■ İslam felsefesinin kurucusu olan Farabi, Platon’dan etkilenmiş fakat Aristoteles
geleneğine bağlı kalmıştır. Farabi üç tür bilgi olduğunu öne sürer :
I.
İLK BİLGİLER : Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, diğer bilgileri elde etmek
için kullanılan bilgilerdir.
II.
DUYULARA VE MANTIKSAL ÇIKARIMLARA DAYALI BİLGİLER : Doğruluğundan kesin
olarak emin olunamayan bilgilerdir.
III.
TASDİKİ BİLGİLER : Doğrulukları deneyle kanıtlanmış akla dayalı bilgiler, tümel
bilgilerdir
■ Farabi’ye göre, duyu organlarıyla algılanan tekil olanın bilgisi, hakiki bilgi değildir;
ama hakiki bilginin malzemesini oluşturur. Düşünme ve akıl yürütme yoluyla bu tekil
bilgiler biçimlendirilip, belli kalıplara sokularak genel kavramlara ve yargılara
dönüştürülür.
FARABİ
FARABİ’NİN
SÖZLERİ
FARABİ KİMDİR ?
-ÖZET-
Neler öğrendiniz ?
 Farabi ortaçağda islam aydınları arasında hangi isimlerle bilinir ?
MUALLİM-İ SANİ ya da HACE-İ SANİ
 Farabi bütün eserlerini hangi dille yazmıştır ?
ARAPÇA
 Hangi akımın ikinci kurucusu olarak bilinir ?
MEŞŞAİLİK
 Farabi hangi düşüncenin yeniden sağlanmasında merkezi bir öneme sahiptir ?
ARİSTO DÜŞÜNCESİ
 Farabi’ye göre dil nasıl ortaya çıkmıştır ?
AŞAMA AŞAMA ORTAYA ÇIKMIŞTIR
 Farabi’ye göre insan ilk olarak nasıl konuşmuştur ?
İŞARET DİLİ
 Farabi’ye göre bilgi kaça ayrılır ? , Nelerdir ?
3’E AYRILIR :
1-İLK BİLGİLER
2-DUYULARA VE MANTIKSAL ÇARPIMLARA DAYALI BİLGİLER
3-TASDİKİ BİLGİLER
Download