Farabi

advertisement
Farabi
2017-2018 Güz /Güz+Bahar Başvuruları
Genel Bilgiler

Öğrencilerin,gittikleri kurumdaki ders yükleri, kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumlarında aynı
yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz.

Önlisans ve Lisans Programlarının Hazırlık ve 1.sınıf düzeylerinde Farabi Değişim Programı
Kapsamında değişim gerçekleştirilmemektedir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, Hazırlık ve
Bilimsel Hazırlık dönemleri ile
esas eğitime başladıkları ilk yarı yıl için bu programdan
yararlanamazlar.

Değişime katılan öğrenciler (YÖK tarafından belirlenen 24 Üniversite için 8x6oo TL, diğer Üniversiteler
için 4 x 400 TL), karşılıksız burs imkanından yararlanır. Varsa diğer bursları kesilmez .
 Staj haricinde herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete
tabii istihdam edilen öğrencilere Farabi Değişim Programı kapsamında herhangi bir burs ödemesi
yapılmamaktadır.
 KYK
Yurdunda kalan
yapabilmektedirler.
öğrencilerimiz,
değişimden
yararlandıkları
şehirdeki
yurtlara
nakil
Başvuru Şartları
 Önlisans , Lisans ,Yüksek Lisans ve Doktora Kademelerine kayıtlı öğrenci olmak.
 Önlisans ve Lisans öğrencilerinin
Genel ortalamasının en az 2.00/4 ,Yüksek Lisans ve Doktora
Öğrencilerin ise en az 2.50/4 olması.
 Öğrencinin alttan derslerinin olması diğer başvuru koşullarını sağlaması şartıyla başvurusunu engel
değildir.
Başvuru Tarihleri
20 Şubat-15 Mart 2017
Başvuru Belgeleri
 Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 Adet) (Bilgisayar çıktısı olarak)
http://idari.adu.edu.tr/farabi/default.asp?idx=313530
 Onaylı Güncel Transkript (2Adet)
 Fotoğraf (3 Adet),Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2Adet),Öğrenci Belgesi(2Adet),
 SGK Hizmet Çıktısı
Download