Uploaded by User1043

Yeni Microsoft Office Word Belgesi (2)

advertisement
KÜRESEL KÜLTÜR
“Günümüzde toplumların birbirleriyle irtibatı hızlı bir şekilde artmaktadır. Toplumlar
arasında insan, sermaye ve malların akışı devam etmektedir.
Uydu sistemlerinin gelişmesi ve iletişim alanındaki yenilikler küresel iletişim sistemini
oluşturmuştur. Binlerce kilometrelik uzaklıktaki toplumlarda olup bitenleri televizyon
aracılığıyla anında öğrenebiliyoruz. Bu durum dünyanın farklı toplumlarının benzer duygu ve
düşünceye sahip olmalarına ‘ortak duyuş’ sergilemelerine neden olmaktadır.
Göç eden insanlar, içinde bulundukları toplumun kültürüne uymakla birlikte, geldikleri
toplumun kültürünü de beraberinde getirir. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri birçok
kültürü bünyesinde barındırır.
Birçok kültürel özellikler dünyanın farklı yerinde görülse bile, insanlar bu kültürel
özelliklere aynı anlamı yüklemezler.
Toplumda kültürel uzlaşma söz konusu değildir. Toplumda kültürel farklılıklar, kültürel
çatışma ve değişme söz konusudur.”1
1
Prof. Dr. Halil İbrahim B. : Sosyoloji,USAK, Ankara, 2008,s.66-67.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards