d*n* hükümler

advertisement
Psikolojinin Konusu ve Amacı
(Psikolojiye Giriş)
Doç. Dr. Ali ARSLAN
İçindekiler
• Psikolojinin konusu ve amacı
• Psikolojinin öteki bilimlerle
ilişkisi
• Psikolojinin önemi ve yararı
• Pratik yararlar
• Psikolojinin kullanıldığı yerler
• Psikolojinin kullanılma alanları
• Psikolojinin bilimsel akademik
dalları
• Meslekleşmiş uygulama alanları
• Psikolojinin olumsuz maksatlarla
kullanılması
Psikoloji Nedir?
• İnsan davranışları ve iç yaşamı
• Davranışları yönlendiren
nedenler, amaçlar nelerdir?
• Başarılı, doyumlu, etkili yaşamak
• Kendini nasıl gerçekleştirebilir?
Psikoloji Nedir?
• Konusu: İnsanların duyuş, düşünüş
ve davranışlarıdır.
• Amacı: Duyuş, düşünüş ve
davranışların bağlı bulunduğu
kanunları bulmaktır.
• William James (1842-1910): Ruh Bilimi
• (Psyche:Ruh Logos: Bilgi Ruh bilgisi)
Psikoloji Nedir?
Duyuş
Düşünüş
Davranış
Psikoloji Nedir?
• Psikoloji, zihinde geçen bilinç olaylarının
incelenmesidir.
• Psikoloji, İnsan davranışlarının bilimsel olarak
incelenmesidir.
• Psikoloji, kişiler arası ilişkileri inceleyen bir bilim
dalıdır.
• Psikoloji, insan ve çevresi arasındaki ilişkileri
inceleyen bir bilimdir.
• Psikoloji, İnsanın çevresine uyum sürecini
incelenmesidir.
Psikoloji Nedir?
• Psikoloji, zihinde geçen bilinç
olaylarının incelenmesidir.
Psikoloji Nedir?
• Psikoloji, İnsan
davranışlarının
bilimsel olarak
incelenmesidir
.
Psikoloji Nedir?
• Psikoloji,
kişiler arası
ilişkileri
inceleyen bir
bilim dalıdır.
Psikoloji Nedir?
• Psikoloji, insan ve çevresi arasındaki
ilişkileri inceleyen bir bilimdir.
Psikoloji Nedir?
• Psikoloji, İnsanın çevresine uyum
sürecinin incelenmesidir.
Psikoloji Nedir?
• Davranış: İç olaylar – Dış olaylar
• Davranışçılar: Dıştan gözlenebilen ve
ölçülebilen olaylar. Koşma, gülme,
konuşma, terleme, gözyaşı
• Düşünme, sevme, üzülme,
öğrenme, sevinme, şüphe, hayal,
rüya
Psikoloji Nedir?
•
•
•
•
•
•
•
•
Toplumsal çevresine uyum
Ne yapıyor?
Nasıl yapıyor?
Niçin yapıyor?
Kendisi,
Çevresi,
Fizik çevresi
Diğer insanlar ile ilişkiler
Diğer bilimlerle ilişkisi
• Fiziksel Bilimler: Bedeni ve maddi çevresi ile ilgili
• Anatomi: İç organların yapısı
• Fizyoloji: İç organların işleyişi
•
•
•
•
•
Kimya: Maddeleri çözümlemesi
Sosyoloji: İnsanı etkileyen kültür
Antropoloji: Irkları incelemesi
Felsefe: Bilimlerin açıklayamadığı konular
Matematik: İlişkilerin matematik denklemleriyle
açıklanması
Diğer bilimlerle ilişkisi
Felsefe
Fizyoloji
Kimya
Anatomi
Matematik
Sosyoloji
Antropoloji
Felsefe
Faydaları
• Pratik sorunlara çare bulunması: Kendisi ve
başkaları ile ilgili
• Kendimizi daha iyi tanıtması. Nasıl bir
insanım, eş, iş, arkadaş seçimi
• İç yaşamı ve davranışları hakkında bilgi
vermesi
• Sosyal ilişkileri geliştirmesi
• Toplum sorunlarının çözülmesi ve gerginlik ve
çatışmaların yönetilmesi
Kullanıldığı yerler
• Eğitim: Çocuk eğitimi ve rehberlik
• Tıb: Hastalıkların psikolojiyle ilişkisi
• Psikiyatri: Ruhsal bozukluklar (Medikal
psikoloji)
• Orduda moralin yüksek tutulması
• Endüstriyel psikoloji: İş ve kamu yönetimi,
sanayi
• Reklamcılık: Satışı arttırma
• Propaganda
Bilimsel Akademik dalları
•
•
•
•
•
•
•
•
Genel psikoloji: Genel
Deneysel psikoloji: Deneylerle açıklama
Eğitim psikolojisi: Etkili yöntemler oluşturma
Gelişim psikolojisi: Tense, duygusal, zihinsel, sosyal
gelişimi anlama
Sosyal psikoloji: Kişiler ve toplumlarla ilişkiler
Kişilik psikolojisi: Kişiliğin ve benliği yapısı, gelişimi
Biyofizyolojik psikoloji: Biyolojik ve fizyolojik kökenler
Nöropsikoloji: Beyin ile davranışlar ve psikolojik olaylar
arasındaki ilişki
Meslekleşmiş uygulama alanları
•
•
•
•
•
•
Yardım meslekleri:
Moropsikoloji
Eğitim psikolojisi:
Gelişim psikolojisi:
Kişilik psikolojisi:
Danışma ve okul psikolojisi:
Download