www.sorubak.com - 7 Sınıf Arapça 1 Dönem 2 Yazılı Soruları 2016

advertisement
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU 6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM
1. YAZILI
ADI-SOYADI=
SINIFI-NO =
1- Aşağıda verilen organelleri görevleri ile eşleştiriniz.(8*1= 8 PUAN)
a- Ribozom
b- kloroplast
g- endoplazmikretikulum
c- koful
d- mitokondri e- lizozom f- sentrozom
h- golgi cisimciği
(……..) bitki hücrelerinde besin ve oksijen üretir.fotosentez yapar.
(……..) atık madde depolar.
(……..) hücre içi sindirimde görevlidir.
(……..) protein oluşumunda görevlidir.
(……..) enerji üretiminde görevlidir.
(……..) salgı maddesi üretiminde görevlidir.
(…….) hücre bölünmesinde görevlidir.
(…….) madde iletiminden sorumludur.
2- Verilen kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz.( 7*2=14PUAN)
HÜCRE- KAS- EKLEM- DOKU-ORGAN- DÜZ KAS-ÇİZGİLİ KAS-OYNAMAZYARI OYNAR – UZUN – KISA – YUVARLAK- KÖŞELİ
---Çok hücreli canlılarda aynı görev ve yapıdaki hücreler birleşerek ………….ı oluşturur.
---Mide, bağırsak, böbrek akciğer, damarlar gibi iç organlarda ……………bulunur.
---calının yapı ve görev bakımından tüm özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimine
……………. Denir.
--- kafatasında …………………..eklem bulunur.
----kemiklerin birleştiği yerlere ……………..denir.
-----Bilek kemikleri ……………kemiklere örnektir.
----- bitki hücresinin şekli ……………dir.
3- Şekideki hücre modelinde hücrenin temel kısımlarını okların karşılarına yazınız( 6 PUAN)
4- Canlıyı oluşturan yapılar şunlardır: doku-organ-hücre-organizma-sistem
Bu yapıları büyükten küçüğe doğru dizerek tekrar yazınız.(5 PUAN)
5- Aşağıdaki kavramları uygun karşılıkları ile eşleştiriniz.(10 p )
Yapılar
Özellikleri
A-İstemli hareket eder, hızlı çalışır, çabuk yorulur, kol
ve bacaklarda bulunur.
1-Kalp kası
1-
2-Çizgili kası
2-
3-Düz kası
3-
C-İstem dışı hareket eder, sürekli çalışır, yorulmaz, iç
organlarda bulunur.
4-Eklem
4-
D-Kemiklerin birleşme noktalarında, kemik kadar sert
olmayan esnek yapıya denir.
5-Kıkırdak
5-
E-İstem dışı hareket eder, sürekli ritmik çalışır, yapısı
çizgilidir.
B-Kemiklerin bir araya geldiği yere denir.
6- - Eklem çeşitleri nelerdir?( 3 PUAN)
1237- Dokuların bir araya gelmesiyle aşağıdakilerden hangisi oluşur?(4 PUAN)
A)Organ
B)Doku
C)Sistem
D)Organizma
8- Gülçin iki farklı hücre incelemiştir.Tabloya göre Gülçin 1 ve 2 numaralı hücreler için
kesitleri hangi yapılardan almış olabilir?(4 PUAN)
HÜCRE
mitokondri
1
+
2
+
hücre çeperi
kloroplast
hücre zarı
A)
B)
C)
D)
+
1
Ağaç
Deri hücresi
Deri hücresi
Yaprak hücresi
+
+
+
2
Ağız içi epitel hücresi
Yanak içi epitel hücresi
Yaprak hücresi
Ağaç
Ben çok hızlı koşan bir
hayvanım. Her zaman
hücrelerimde daha fazla
enerjiye ihtiyacım vardır.
9-
Buna göre çıtanın üyelerindeki hücrelerde en fazla hangi organel bulunur?(4 PUAN)
A)Koful
B) Kloroplast
C)Mitokondri
D)Golgi aygıtı
10-
Şekildeki modeli hazırlayan öğrencinin ödev konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?(4 PUAN)
A) Eklemler
C) Kemiğin yapısı
B) Kaslar
D) Damarlar
11- Aşağıda verilen uzun kemiğin kısımları ile yapı ve görevleri arasındaki ilişkiyi hangi öğrenci
yanlış olarak eşleştirilmiştir?(4 PUAN)
Kemiğin
Öğrenci
Yapı / Görevleri
Kısımları
Kırmızı Kemik
İliği
Süngerimsi
Kemik
Nurdan
Esra
Akif
Kemik Zarı
Serkan
Sarı kemik iliği
A)Nurdan
Kan hücresi
oluşturur
Gözenekli
yapıdadır
Sertlik sağlar
Yağ içerir
B)Esra C)Akif D)Serkan
12- Hangi seçenekte verilen organeller hem kelebekte(hayvan) hemde bezelye(bitki) hücrelerinde
görülür?(4 PUAN)
A- Ribozom-mitokondri- koful
B- Ribozom- lizozom-sentrozom
C- Koful- sentrozom- kloroplast
D- Golgi cisimciği- ribozom- kloroplast
I- Vücuda şekil verir.
II- İç organlarımızı dış etkilerden korur.
III- Besinlerin sindirimini sağlar.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri iskeletin görevidir?(4 PUAN)
-
13-
A) Yalnız I
C) I ve II
B) Yalnız II
D) II ve III
14- Bir kemiğin enine ve boyuna büyümesini sağlayan asıl yapılar hangi seçenekte beraber
verilmiştir?(4 PUAN)
A) Kırmızı ve sarı ilik
B) Sert tabaka ve sünger tabaka
C) Beyaz ilik ve kas tabaka
D) Kemik zarı ve kıkırdak
15- Aşağıdakilerden organların hangisinde düz kas bulunur? (4 PUAN)
A) Kalp B) Kol C) Böbrek D) El
16- Aşağıdaki eklemlerden hangisinin hareket etme yeteneği en fazladır?(4 PUAN)
A)Kafatası
B)Omurlararası
C)Kaburga
D)Diz
17- İskelet sisteminin görevleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?( 4 PUAN)
a)Vücudun dik durmasını sağlamak
b)vücuda genel şeklini vermek
c)Vücut ısısını korumak
d)Bazı iç organları korumak
18- Aşağıda verilen yapılara vücudumuzdan birer örnek yazınız.( 10 PUAN)
Uzun kemik =
Kısa kemik =
Yassı kemik =
Düzensiz şekilli kemik =
Oynar eklem=
Yarı oynar eklem =
Oynamaz eklem =
Düz kas =
Çizgili kas =
Kalp kası =
BAŞARILAR
Download