Slayt 1 - Dersimiz Sosyal

advertisement
MARMARA BÖLGESİ
İKLİMİ:
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
•Yeryüzü şekilleri bakımından oldukça
sade ve Türkiye’nin deniz seviyesine
en yakın bölgesidir.(Sakarya 31 m)
•Önemli ovaları; Sakarya
Ovası,Bursa Ovası,Ergene Ovası
•Önemli Dağları; Uludağ,Samanlı
Dağı,Yıldız Dağları
•Önemli Akarsuları;
Meriç,Sakarya,Ergene,Susurluk
•Önemli Gölleri;
İznik,Sapanca,Manyas Gölleri
•Marmara Bölgesinde Akdeniz,Karadeniz,ve karasal
iklimin hepsi görülür.
•Karadeniz Kıyılarında Karadeniz iklimi,Ergene ve
Bilecik’te karasal iklim,Güney Marmara(Bursa) Akdeniz
iklimi görülür.
BİTKİ ÖRTÜSÜ
•Karadeniz kıyılarında orman,Bilecik ve Ergene’de
bozkır,Güney Marmara’da maki görülür.
NÜFUSU: Ülkenin en kalabalık nüfusuna sahiptir
.
EKONOMİ:
•Körfezleri;İzmit Körfezi,Gemlik
Körfezi,Erdek Körfezi
•Sanayide en gelişmiş bölgemizdir.Türkiye’deki sanayinin
%40’ı Marmara bölgesindedir.
•Boğazları;İstanbul Boğazı Çanakkale
Boğazı
•Tarım;ayçiçeği,şeker pancarı,zeytin,pirinç en fazla yetişen
tarım ürünleridir.
•Hayvancılık; ahır hayvancılığı gelişmiştir.
Maki:Her mevsim yeşil kalan kısa ağaçlar.
Bozkır:Yazın kuruyan otçul bitkiler.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
•
•
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
Yer şekilleri bakımından
sadedir,engebeli değildir.
•
Platoların en fazla olduğu
bölgedir.
Önemli platoları;
Obruk,Haymana,Cihanbeyli
Önemli Dağları;
Erciyes,Hasandağı,Melendiz
Önemli Gölleri; Tuz
Gölü,Akşehir Gölü
İKLİMİ:
Step iklim görülür .
BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bitki örtüsü bozkırdır.
EKONOMİ:
•Ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa
dayanır.
•Tarım;Yaygın olarak tahıl tarımı yapılır.
Step İklim:Yazlar sıcak ve kurak,kışlar soğuk
yağışlar ilkbaharda düşer.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
•
•
•
•
•
•
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
Yükseltisi en fazla olan
bölgemizdir.
Önemli ovaları; Malatya
,Elazığ,Bingöl
Önemli Dağları; Ağrı Dağı,Süphan
Dağı,Nemrut Dağı
Önemli Akarsuları;
Fırat,Dicle,Aras
Önemli Gölleri; Van Gölü
İKLİMİ:
Karasal iklim görülür.
BİTKİ ÖRTÜSÜ
Bitki örtüsü bozkır ve ormandır.
EKONOMİ:
Ekonomi hayvancılık ve tarıma dayanır.
•Tarım;arpa,buğday,şeker pancarıçen fazla yetişen
tarım ürünleridir.
•Hayvancılık; Büyük baş hayvancılık gelişmiştir.
EGE BÖLGESİ
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
Dağlar denize dik uzanır.Kıyıları girintili çıkıntılıdır.
•Önemli ovaları; Gediz,Küçük ve Büyük
menderes
İKLİMİ:
•Genelde Akdeniz iklimi görülür.İç kesimlerde karasal
iklim görülür..
BİTKİ ÖRTÜSÜ
•Bitki örtüsü makidir.
•Önemli Dağları; Kaz Dağı,Bozdağlar,Menteşe
Dağları,Aydın Dağlarıdır.
•Önemli Akarsuları; Bakırçay, Gediz,Küçük ve
Büyük menderes
•Önemli Gölleri; Marmara ve Çamiçi
Körfezleri; İzmir Körfezi,Kuşadası
Körfezi,Ayvalık Körfezi
EKONOMİ:
Bölgede tarım oldukça gelişmiştir.
•Tarım; zeytin,pamuk,turunçgiller,haş haş en fazla
yetişen tarım ürünleridir.
•Hayvancılık; Küçük baş hayvancılık vardır.
AKDENİZ BÖLGESİ
•
•
•
•
•
•
•
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
Genel olarak engebeli ve
dağlıktır.
Önemli ovaları;
Çukurova,Antalya Ovası
Önemli Dağları; Toroslar
Önemli Akarsuları;
Ceyhan,Seyhan ve Manavgat
çayı
Önemli Gölleri;
Eğirdir,Burdur,Beyşehir Gölü
Körfezleri;İskenderun Körfezi,
İKLİMİ:
Akdeniz iklimi görülür.
BİTKİ ÖRTÜSÜ
•Bitki örtüsü makidir.
EKONOMİ:
•Sanayide en gelişmiş bölgemizdir.Türkiye’deki
sanayinin %40’ı Marmara bölgesindedir.
•Tarım;muz üretiminin tamamı bu bölgededir.
•Gül,turunçgil,yerfıstığı,tahıl daha fazla üretilen
tarım ürünleridir.
•Hayvancılık; Küçükbaş hayvancılık yaygındır.
KARADENİZ BÖLGESİ
YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:
İKLİMİ:
Dağlar kıyıya paralel uzanır.En yüksek kısmı Doğu
Karadeniz,sonra Batı Karadeniz ve en alçak kısmı Orta
Karadeniz’dir.
•Kıyıda Karadeniz,iç kısımlarda karasal iklim
görülür.
•Önemli ovaları; Çarşamba,Bafra ovaları
•Önemli Dağları; Köroğlu ,Bolu,Canik,Giresun
Dağları’dır.
•Önemli Akarsuları;
Sakarya,Kızılırmak,Yeşilırmak’tır.
•Her mevsim yağış alır.
BİTKİ ÖRTÜSÜ
•Kıyıda orman,iç kesimde bozkır görülür.
NÜFUSU:Türkiye ortalamasının altındadır..
•Önemli Gölleri; Abant,Uzungöl,Yedigöller
Geçitler:Ecevit,Kalkanlı,Kop önemli geçitlerdir.
EKONOMİ:
•Halkın büyük bir kısmı tarım,balıkçılık ve
hayvancılıkla geçinir.
•Tarım;Çay,Mısır,Şeker pancarı,Fındık en fazla
yetiştirilen ürünlerdir.
•Taşkömürünün tamamı Karadeniz Bölgesinde
çıkarılır.
GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
•
•
•
•
•
•
YERYÜZÜ
ŞEKİLLERİ:
Yer şekilleri
düzdür,ova ve
platolardan oluşur.
Önemli ovaları; Altın
Başak(harran)
ovası,Birecik,Suruç
ovaları
Platoları;Gaziantep
platosu,Adıyaman,Ş.
Urfa Platoları
Önemli Dağları;
Karacadağ
Önemli Akarsuları;
Dicle,Fırat
İKLİMİ:
•Step iklimi görülür.
BİTKİ ÖRTÜSÜ
•Bitki örtüsü makidir.
EKONOMİ:
•Tarım; pamuk,buğday,pirinç en fazla yetişen tarım
ürünleridir.
•Hayvancılık; Küçük baş hayvancılık vardır.
Download