Yaşamımızdaki Elektrik Elektrikli cihaz ve makinelerin çalısmasını

advertisement
Yaşamımızdaki Elektrik

Elektrikli cihaz ve
makinelerin çalısmasını
saglayan enerjiye elektrik
enerjisi denir. Elektrik
akımı bir cihazdan
geçtiginde cihazın
çalıştığı görülür. Cihaz
soba ise sıcaklık, bobin
ise manyetik alan, motor
ise dönme hareketi
meydana gelir.
Elektrik Enerjisinin Etkileri

Isı Etkisi

Işık Etkisi

Kimyasal Etki

Manyetik Etki

Fizyolojik Etki
Isı Etkisi

Elektrik sobası, ütü
gibi cihazları çalıştırır.
Işık Etkisi

Ampullerin ışık
vermesini sağlar.
Kimyasal Etki

Akülerin şarj olmasını
sağlar.
Manyetik Etki

Elektro mıknatısların
çalışmasını sağlar.
Fizyolojik Etki

Elektrik akımının
canlıları çarpma
etkisidir.
Elektrik Devreleri


Açık Devre
Kapalı Devre

Kısa Devre
Açık Devre

Şekil'de görüldüğü gibi
anahtarın açık olduğu ve
akımın geçmediği
devredir. Sigortanın
atması, iletkenin
kopması, ek yerlerinin
değmemesi de açık
devreyi oluşturur.
Kapalı Devre

Devreye kumanda
eden anahtar
kapalıyken akım
geçtiği ve alıcının
çalıştığı devredir.
Kısa Devre

Anahtar kapalıyken herhangi bir
arıza nedeniyle akım alıcıya
gitmeden devresini kısa yoldan
tamamlıyorsa bu duruma kısa
devre denir. İletkenlerin,
yalıtkanlarının özelliğini
kaybetmesinden ötürü birbirine
değmesi, kısa devreyi oluşturabilir.
Elektrik akımı, direncin en küçük
olduğu yerden geçmek
istediğinden, kısa devre
durumunda devreden yüksek akım
geçer ve sigorta atar.
Devre Elemanları


Üreteç

Sigorta
Anahtar (şalter)



Alıcı (almaç)
İletken Madde
Yalıtkan Madde
Üreteç

Elektrik akmı üreten
makine ve cihazlardır.
Pil, akü,
dinamo,alternatör
birer üreteçtir.
Sigorta

Devre elemanlarını
koruyan bir güvenlik
parçasıdır.
Anahtar (Şalter)

Elektrik akımının
devreden geçmesini
veya geçmemesini
saglar.
Alıcı (Almaç)

Elektrik enerjisiyle
çalışan makine ve
cihazların genel
adıdır.
İletken Madde

Elektrik akımını
geçiren demir, bakır,
alüminyum gibi
maddelerdir.
Yalıtkan Maddeler

Elektrik akımını
geçirmeyen lastik,
plastik, cam, porselen
gibi maddelerdir.
Elektrik hem gereklidir hemde çok
tehlikelidir!
Download