Türkçesi varken

advertisement
Diğer / Other
Türkçesi varken
When the Turkish word exists
Bu sayıdaki yazılarda yapılan dil değişiklikleri aşağıdaki gibidir.
112
Abortus: Düşük
İnkontinans: Kaçırma
Prekürsür: Öncü
Absorbsiyon: Emilim
İnsidans: Sıklık
Prematüre: Erken doğmuş
Agresif: Saldırgan
İntrakraniyal: Kafa içi
Preop: Ameliyat öncesi
Aktivite: Etkinlik
Kavite: Boşluk
Rekürrens: Tekrarlama
Analiz: İnceleme
Klinisyen: Hekim
Reseptör: Almaç
Anamnez: Öykü
Kompleks: Karışık
Resesif: Çekinik
Antenatal: Doğum öncesi
Konjenital: Doğumsal
Anteportum: Doğum eylemi
Literatür: Dizin
Bilateral: İki taraflı
Maternal: Anne
Destrüksiyon: Hasar
Medikal: Tıbbi
Disfonksiyon: İşlev bozukluğu
Medyan: Ortanca
Diyalog: İletişim
Modifiye: Değiştirilmiş
Ekarte etmek: Dışlamak
Morbidite: Hastalık
Eksternal: Dışardan
Mortalite: Ölüm
Erozyon: Aşınma
Multipl: Çok sayıda
Faktör: Etmen
Müşahade: Gözlem
Fonksiyon: İşlev
Nadir: Ender
Toksitite: Zehirlenme
Gastrointestinal sistem: Sindirim
sistemi
Neonatal: Yenidoğan
Unilateral: Tek taraflı
Obstruktif: Tıkayıcı
Ünite: Birim
Gestasyonel: Gebelik
Pediatri: Çocuk
Vaka: Olgu
Hikaye: Öykü
Popülasyon: Toplum
Vasküler: Damarsal
Hipertansiyon: Kan basıncı yüksekliği
Postoperatif: Ameliyat sonrası
Visüel: Görsel
Resüsitasyon: Canlandırma
Retardasyın: Gerilik
Salıvasyon: Tükürük salgısında artma
Sebep: Neden
Sekresyon: Sıvı
Semptom: Belirti
Spontan: Kendiliğinden
Suboptimal: Yetersiz
Term: Zamanında doğmuş
Download