okul öncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitimin öğrencini

advertisement
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE
BİLGİSAYAR DESTEKLİ
EĞİTİMİN ÖĞRENCİNİ
SOSYALLEŞMESİNDEKİ
ETKİSİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
DUYGU YETER
052706085
SERPİL ÜNAL
062706083
EMEL ERSOY
052706039
Günlük yaşamın bir parçası haline
gelen bilgisayarın beraberinde bir
dizi sorunu da getirdiği
belirtiliyor.Toplumsal yaşamı
etkileyen her değişikliği sosyal ve
psikolojik gerginliklere yol
açabileceğine işaret eden
uzmanlar bilgisayarında bir çok
soruna neden olduklarını
bildiriyorlar.
Bilgisayar hayatın odak noktası
haline getirmiş bir çocuğun
sosyalleşmesi bakımından engel
teşkil edebilmektedir.Okul döneminin
başlangıcında olan bir çocuk “latent”
döneme geçiş aşamasındadır. Bu
dönemde arkadaşlıkta karşılıklı
deneme, güven kavramı,yardımlaşma
ve sosyalleşme sağlanır. Bu dönemin
en önemli tehlikesi yetersizlik ve
aşağılık duygularıdır.
• Bilgisayarı yaşamının odağı haline
getiren bir çocuk sosyal
ilişkilerden uzak kalacağından
sosyalleşememe tehlikesi ile karşı
karşıyadır. Öğrenci-öğretmen,
öğrenci-öğrenci ilişkisinin zayıf
olması sosyal gelişmeyi olumsuz
yönde etkiler.
Çocukların
arkadaşlarından
uzaklaşmalarının giderek
azalması sosyal
aktivelerden vazgeçmeleri
derse ayırdığı zamanın
yetersiz kalması gibi
olumsuz etkileri rol oynar.
Bilgisayarın sosyalleşmeye getirdiği engel
yanında yanlış motivasyona neden olabileceği
belirtiliyor. Oynanılan şiddete dayanılan
oyunlar çocukların motivasyonunu olumsuz
etkilemektedir. Sinirli, uyumsuz, içine
kapanıklık gibi davranış bozuklukları
yaşanabilir. Bunun yerine bilinçsel
fonksiyonlarını geliştirmeye yönelik oyunlar
tercih edilmelidir.
• Zihinsel gelişimi sağlayan bilgisayar
oyunları dışında yaşıtları arasındaki
oyunlarında çocuğun gelişimi için
çok önemlidir. Bu tehlikelerin
çocuğu bilgisayardan uzak tutma
gerekçesi yapmanın doğru
olmayacağı söyleniyor.
Uzmanlar sosyalleşme ve
serbest oyunların önemini
vurguluyor. Taklit ve
canlandırma oyunlarının
çocuklara empati kurmayı
öğrettiği, yaratıcılık ve hayal
gücünün gelişmesine katkıda
bulunduğu ve sosyal gelişmenin
desteklediği belirtiliyor.
• Bilgisayarın olumsuz etkilerine
bakarak çocukların bilgisayarda
oyun oynamaması ya da
arkadaşlarıyla chat yapmaması
gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır.
Önemli olan bilgisayarın çocuğun
dünyasında olması gereken yere
oturtulmasıdır.
Çocuğun dünyasında bilgisayar bir
oyun aracı veya arkadaşlarıyla
haberleşmeyi sağlayan bir araç
olarak görülmemelidir. Olması
gereken bilgisayar ve internetin
bilgiye, doğru bir şekilde ulaşmayı
sağlayacak okul döneminde
karşılaşılacak bir araç olarak
görülmemelidir.
Bu konuda çocuğun
yönlendirilmesi ve bilgisayar
için ders çalışma saati gibi
belirli bir sürenin ayrılması
yararlı olur.
KAYNAKÇALAR
•
•
•
•
•
•
•
•
Savascı1175.blogcu.com
www.kentyaşam.com
www.bilimselegitim.com
www.cewlik.org
www.azbuz.com
Med.fatih.edu.tr.
www.gencenerji.net
www.memurca.net
•
•
•
•
Soymet.blogcu.com
www.yoncamelek.com
www.erom.gen.tr
www.hev.net
TEŞEKKÜR
EDERİZ!!!!
Download