Uploaded by User10114

Bilgisayar 2

advertisement
BİLGİSAYAR 2
DERS NOTLARI
Doç. Dr. Muzaffer Dügel
[email protected]
1 DENETİM MASASI
Denetim masası bilgisayarın hemen hemen bütün ayarlarının ve kontrollerinin yapıldığı araçları
içeren bir penceredir. Pencere içerisinde yer alan araçlara başka yollardan da ulaşılabilir.
Bilgisayarda denetim masasına başlat menüsü →ayarlar sekmesinden ulaşılır.
Denetim masasının iki görünümü vardır. Klasik görünüm ve Kategori görünümüdür. Genellikle
klasik görünüm daha çok kullanılır.
Kategori görünüm
Klasik görünüm
Klasik görünüme baktığımızda ağ bağlantılarıyla başlayan alfabetik sırayla listelenmiş araçları
görüyoruz. Bu görüntü bilgisayara yüklü ek programlar ve donanımlara göre değişiklik
gösterebilir. Ekran kartının yönetimsel araçları da burada yer alabilir.
1
Ağ bağlantıları
Ağ bağlantıları bilgisayarın internete veya yerel ağlara bağlanırken kullanılan işlemleri ve ayarları
yapmaya yarayan araçları içerir.
Bu resimde LAN (Local Area Network) Yerel ağ bağlantısıyla bağlı olan bir bilgisayarın ağ
bağlantıları görünmektedir. Bunlara ek olarak çevirmeli bağlantı, bluetooth bağlantısı, kablosuz
bağlantılar gerçekleşmiş ise bu bağlantılar da görülecektir.
Sağ tuşla tıklayıp bu bağlantıyı yenilemek, kesmek ve özeliklerden ayarlarına ulaşmak
mümkündür.
Özelliklerden ulaşılan pencere yandaki gibi
görülür. Burada internet iletişim
kurallarından ayarlara ulaşılabilir. TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet
Protocol) ayarlarına ulaşılır.
Bilgisayarlar ister bir ağ üzerinde isterse
internet üzerinde bulunsun mutlaka bir ip
numarasına sahiptirler. İnternette her
bilgisayarın farklı bir ip numarası vardır.
2
TCP/IP ayarları yapılan pencerede ip
numarasının statik mi yoksa otomatik mi
alınacağı belirlenir. Bu bağlantı şekilleri
bilgisayarın bulunduğu ağ yöneticisi
tarafından belirlenir. Bu ayarlarla ilgili
bilgiler ağ yöneticisinden alınabilir.
Genellikle yerel ağlarda ip numarası
otomatik olarak alınır. Üniversite gibi
yerel ağlara sahip ortamlarda belli bir ip
havuzunda yer alan ip numaraları
bilgisayar açıldığı andan boş bir tanesi
alınır ve bağlantı sağlanır.
Denetim masasında yer alan bu araç yerel
ağlar veya kablosuz ağlar gibi ortamlarda
bağlantı kurulmasını sağlayan kontrolleri içerir.
Ayrıca bir ev ortamında iki bilgisayarı birbirine
bağlamak için gerekli önerileri ve ayarların
yapılması için gerekli ayarları yapar.
Bu seçenekler bilgisayardaki dil para birimi
ondalık işaretler gibi ayarların yapılmasında
kullanılır.
Bu pencerede dil ve bu dile bağlı tarih, saat
ayarlarını değiştirmek mümkündür.
Yan tarafta görülen pencerede özelleştir tuşu
ile sayılara ve diğer özelliklere ulaşılabilir.
3
Ondalık simgesini buradan değiştirebilir. Bu
özellik özellikle Excel de 1,3 veya 1.3
arasındaki farkı belirtir. Eğer burada nokta
ondalık simgesi olarak ayarlanmışsa, klavyenin
numerik tuşundaki virgül e bastığımızda 1.3
olacaktır. Diğer durumda ise 1,3 olacaktır. Bu
özellikle exceldeki nokta-virgül karışıklığının
düzeltilmesinde başvuracak ayarlardan biridir.
Ayrıca para birimi, saat şekli ve tarihin
görüntü farklılıkları buradan ayarlanır.
Denetim masasında donanım ekle seçeneği
bilgisayara yeni bir donanım eklerken
kullanılacak bir araçtır. Çoğunlukla Windows
XP bu seçeneği otomatik olarak çalıştırır ve
buradan çalıştırmaya gerek kalmaz.
Bu seçenek özellikle engelliler için gerekli olan
ses ve görüntü uyarılarının ayarlarını
yapmamızı sağlar. Kulağı işitmeyen birine yazı
ile uyarı gelmesi gibi ayarlar yapılabilir.
4
Fare ile ilgili özellikleri bu seçenekten ayarlanır.
Sağ veya sol elle kullanım imleç hızı gibi
ayarlara bu seçenekten ulaşabiliriz.
Düğme yapılandırması seçeneğinden sağ veya
sol elle kullanım ayarları yapılır.
İşaretçiyi (imleç) istediğimiz şekilde
değiştirebiliriz.
İmlecin hızı ve yazarken gizleme seçenekleri
buradan ayarlanabilir.
Fare üzerindeki tekerleğin bir dönüşte alacağı
yol veya ilerleyeceği sayfa ayarlarını bu
sekmeden yapılır.
5
Görev Çubuğu ve Başlat Menüsü seçeneklerinde
bilgisayarın görünümünü ve başlat menüsünde yer
alan programların kaldırılması veya yeniden
konulmasına ilişkin ayarlar yapılabilir.
Başlat menüsünün açılışını klasik tipte veya
Windows XP ile birlikte gelen kolay erişim stilinde
olacak şekilde yapılandırılabilir. Özelleştir
butonuna bastığımızda yandaki pencere açılır.
Bu pencerede açılan pencerelerin gruplandırılması,
kilitlenmesi, hızlı başlat menüsünün açılıp
açılmaması ile ilgili ayarlar yapılır. Saat i gösterip
kaldırabiliriz. Başlat menüsü sekmesi menüde yer
alan programları ekleyip kaldırmak gibi ayarları
yapabiliriz.
Görüntü seçeneği ekran görünümünü ve ekran
kartı ile ilgili ayarlara ulaşabileceğimiz menüleri
içerir. Bu menüye masaüstünde sağ tuşla tıklayıp
özellikler seçeneğinden de ulaşabiliriz.
6
Pencerelerin görünümünü Windows XP
şeklinde veya klasik görünümlü haline
getirebiliriz.
Masaüstü görünümünü bu sekmeden yapabiliriz
masaüstüne istediğimiz resmi veya var olanlardan
seçip değiştirebiliriz
Ekran koruyucu zamanı ve şeklini bu sekmeden
değiştirebiliriz
Ekran çözünürlüğü ayarları ve ekran kartının diğer
ayarlarına buradan ulaşabiliriz. Gelişmiş sekmesi
bize ekran kartı hakkında bilgi verir (örneğin
bellek büyüklüğü veya gelişmiş ayarları)
7
Pencerelerin renk ve büyüklüklerini görünüm
sekmesinden ayarlanır.
Güç seçenekleri bilgisayarın kullandığı elektrik
gücünün kullanılması belli bir zaman sonra
gücün kesilmesi gibi ayarların yapıldığı
seçenektir. Masaüstü veya notebook
bilgisayarlara göre güç seçenekleri vardır.
Bu pencereden güç düzenlerinden hangi
bilgisayarla çalışılıyorsa (notebook, masaüstü)
ona uygun güç ayarlarının yapılmasını sağlar
ayrıca güç düzeni ayarları da istediğimiz
şekilde yapılır. Sunum yapılacaksa ve
notebook bilgisayar kullanılıyorsa sunum
seçeneği seçilir.
Güvenlik merkezi Windows XP işletim
sistemine SP2 yamasıyla gelen bir
uygulamadır. Firewall dediğimiz hackerlara
karşı bir filtreleme programını da içeren
güvenlik merkezi virüs programının olup
olmamasını ve diğer güvenlik ayarlarının
yapıldığı yerdir.
8
Güvenlik merkezi penceresinde otomatik
güncelleştirmeler virüs programı ve güvenlik
duvarı için gerekli ayarlar görülmektedir.
Buradan hepsinin açık olduğunu görüyoruz.
Diğer durumlarda bilgisayar risk altında
olabilir.
İnternet seçenekleri İnternet Explorer
tarayıcısının kullanımındaki ayarları
yapmamızı sağlar
Genel sekmesinde giriş sayfasının ayarlarını
yapabiliriz. İstediğimiz web sayfasını İnternet
Explorer açılış sayfası yapabiliriz. Göz atma
geçmişinde sil seçeneğinden gerekli olmayan
ve geçici internet dosyalarını temizleyebiliriz.
Bu temizleme bilgisayarımızda biriken
gereksiz dosyaları sileceğinden sabit diskte
yer kazanımı sağlar.
Eğer internet Explorer 7 kullanıyorsak
buradan sekmelerle ilgili ayarlar ve menüde
yer alan varsayılan arama programını
değiştirebiliriz.
Klasör seçenekleriyle klasörlerin; Liste, film
karesi, küçük resimlerler gibi görünüm şeklini
değiştirebiliriz.
9
Genel sekmesinde klasörlerin görünümünü
değiştirmek için gerekli ayarları içerir
Görünüm menüsünde ayrıntılı ayarlar
yapılabilir. Burada gizli dosyaları göster ve
gösterme seçeneği özellikle bazı dosyaların
kopyalanması sırasında sorunları ortadan
kaldırabilir.
Bir dosya uzantısının (.doc .xls .ppt gibi) hangi
programla açılacağını belirleyen ayarlar Dosya
Türleri sekmesiyle yapılır.
Bu pencerede doc uzantılı bir dosyanın
Microsoft Office Word ile açılacağı ayarlanmış
durumda görüyoruz.
Klavye ile ilgili ayarların yapılmasında bu
seçenek kullanılır.
10
Bu pencerede klavyede bir harfe basılı
tuttuğumuzda yineleme hızını ve imlecin
yanıp sönme hızını ayarlayabiliriz
Kullanıcı hesapları bir bilgisayarı birden çok
kişi kullanıyorsa herkesin kendi kişisel
ayarlarını yapmasında ve şifre koymasında
kullanılan ayarları içerir.
Bu pencereden yeni hesaplar eklenebilir ve
bunlara şifre konulabilir. Bilgisayardaki
yönetici bütün hesaplara ulaşabilir. Ancak
diğer kullanıcılar izin verilen yerlere ve
kendi özellikleriyle oluşturdukları
ortamlara ulaşabilirler.
Bütün bunların ayarlarını yönetici yapar ve
kontrol eder.
Windows XP sürekli olarak internet
üzerinden güncellenen yazılım hatalarını
düzelten yamalara ihtiyaç duyar. Bu
güncelleştirmeler hayati olabilir ve eğer
yüklenmez ise bilgisayarın çökmesine
neden olabilir.
11
Otomatik güncelleştirmelerin açık olması
önerilen bir seçenektir. İnternete bağlı
olduğu durumlarda gerekli yamalar için
aramalar yapılır ve bulunan
güncelleştirmelerin yüklenmesi için
uyarılarda bulunur.
Posta ayarları varsayılan posta programı
(Outlook. Outlook Express v.b.) ile ilgili
ayarların yapılmasını sağlar.
Bilgisayara yüklenen programların düzgün
olarak kaldırılmasında kullanılan yönetim
aracıdır. Buradan kaldırmak istediğimiz
programı seçip uygun bir şekilde
bilgisayardan kaldırma işlemini yaparız.
Bu pencerede Bilgisayarımızdaki yüklü
programları görüyoruz. Bazı durumlarda
biz istemesek de gereksiz programlar
bilgisayarımıza yüklenebilir. Gereksiz
olduğunu düşündüğümüz programları
buradan kaldırmak ve zaman zaman
kontrol etmek bilgisayarımız sağlıklı
çalışması için gereklidir.
Bilgisayardaki ses araçlarını ve bunların
özelliklerini kontrol etmek için bu araç
kullanılır. Sesi kesmek veya ses
kontrollerin araç çubuğunda göstermek
gibi ayarları da buradan yapabiliriz.
12
Bilgisayar sitemiyle ilgili bilgilere
ulaşabiliriz
Bilgisayarın bir çeşit kimlik kartı olan
geneli bilgilerine bu pencereden
ulaşabiliriz.
Bu bilgisayarda Windows XP Home edition
ve SP 2 olduğun görüyoruz. İşlemci hızı
2.66 GHz ve 768 Ram olduğu anlaşılıyor.
Bilgisayarın tarih ve saat ayarları bu
seçenekten yapılır.
13
Bulunan saat dilimi ayarları ve yaz saati
uygulamasına göre otomatik olarak saat
ayarlaması seçenekleri bu pencereden
yapılır.
İnternete bağlı olduğu sürece bilgisayarın
saati kontrol etmesi ve eşitlemesi sağlanır.
14
MİCROSOFT GÖREV YÖNETİCİSİ
Microsoft görev yöneticisi bilgisayarda çalışan programları izlemek için kullanılan bir seçenektir.
Bu pencere hangi programların aktif olduğunu ne kadar işlemci ve bellek kullandığını ayrıntılı
olarak görmemize yarar.
Microsoft görev yöneticisini açmak için çeşitli yollar kullanılır. Birincisi görev çubuğu üzerine
gelip sağ tuşla tıklamaktır. Açılan seçeneklerden görev yöneticisi seçilir. İkincisi klavyede
Ctrl+Alt+Del tuş üçlüsünü kullanmaktır. Ayrıca Ctrl+Shift+Esc tuşları da görev yöneticisini açar.
Windows Görev
yöneticisinde
Uygulamalar, İşlemler,
Performans, Ağ iletişimi ve
kullanıcılar sekmeleri yer
alır. Uygulamalar
sekmesinde bilgisayarın
perde arkasında çalışan
programların dışında
kullanıcının açtığı
uygulamalar görülür. Bir
program herhangi bir
nedenle kilitlendiğinde bu
uygulamanın yanında
cevap vermiyor seçeneği
çıkar. Bu programı görevi
sonlandır diyerek
kapatabiliriz.
Pencerenin alt kısmında
bilgisayarın çalıştırdığı
toplam işlem sayısı işlemci
kullanım yüzdesi ve bellek
kullanımı görünmektedir.
15
İşlemler sekmesinde bilgisayarda o an çalışan bütün işlemler gösterilir. Bellek kullanımı üzerine
iki kez tıklayarak sütün sıralanır ve en yüksek bellek kullanan programlar incelenir. Özellikle
bilgisayar yavaşladığı durumlarda işlemler kontrol edilirse hangi programın bilgisayarı yavaşlattığı
görülebilir.
Bu örnekte windows’un içinde çalışması gereken bir sistem dosyası (svchost.exe) en yüksek
belleği kullanmaktadır. Word programı (WINWORD.EXE) açık olmasına rağmen kullandığı bellek
daha azdır. Ne kadar çok program açılırsa bellek kullanımı o kadar artacak ve bilgisayar
yavaşlayacaktır. Ayrıca virüs bulaşması durumlarda da tanımlanamayan dosyaların burada çok
bellek ve işlemci (CPU) kullandığı görülebilir.
16
Performans sekmesi bilgisayarın bir çeşit kalp atışlarını gösteren grafiklerin yer aldığı penceredir.
Görünen pencerede bilgisayar çift çekirdekli bir işlemciye sahip olduğu için CPU kullanımı iki
bölme halinde görüntülenmiştir. Bu şekilde işlemciye sahip olmayan bilgisayarlarda tek CPU
grafiği bulunmaktadır.
CPU kullanımı yüzdesini gösteren penceredeki oranlar programların çalışmasına göre değişiklik
gösterir. Bazı durumlarda bu oran %99 a kadar çıkabilir. Virüs bulaşması veya bir programın
çalışması buna neden olabilir. Bu durumda bilgisayar çok yavaşlar ve istediğiniz işlemleri
yapamaz. Yukarıdaki resimde bilgisayarda bir işlem yapılmadığı için CPU kullanımı %0 olarak
görünmektedir.
SD kullanımı bellek kullanımı anlamına gelir. Bilgisayarda o an kullanılan belleği rakamsal olarak
gösterir. İşlemci kullanımı gibi çok yükseldiğinde bilgisayar yavaşlar ve işlemlerin bitmesi zaman
alır.
17
SİSTEM YAPILANDIRMA YARDIMCI PROGRAMI
Sistem yapılandırma yardımcı programı bilgisayarda başlangıç ve sistemle ilgili işlemlerin yapıldığı
bir penceredir. Burada en çok kullanılan başlangıçta yer alan programların düzenlenmesidir.
Çoğunlukla sık kullanılmayan bazı programlar bilgisayarın başlamasıyla birlikte çalışmaya başlar.
Bu durum çoğu program için gereksizdir. Burada bir örnek vermek gerekirse Messenger
programının başlangıçta açılmasına gerek yoktur. İstenildiği zaman başlat menüsünden açılabilir.
Gereksiz programların başlangıçta yer alması bilgisayarın açılışında gecikmelere neden olur.
Çünkü her program işlemci ve bellek kullanacaktır.
Sistem yapılandırma
yardımcı programının
açılmasında başlat
menüsündeki çalıştır
komutu kullanılır.
Çalıştır komutuna “msconfig” yazılarak sistem yapılandırma yardımcı programı açılır.
18
Sistem yapılandırma yardımcı programında en çok kullanılan sekme Başlangıç sekmesidir.
Yukarıdaki şekle baktığımızda pek çok programın başlangıçtan kaldırıldığını görmekteyiz. Burada
antivirüs programı safenet denilen kesintisiz güç kaynağı programının ve cftmon programının
çalıştığını görüyoruz. Quick time programı burada gereksizdir ve kaldırılabilir.
Genellikle bilgisayarda çok farklı programlar kullanılmıyorsa cftmon ve virüs programı dışında bir
programın başlangıçta çalışmasına gerek yoktur.
Bireysel olarak bilgisayarda bu ayarların yapılması ve gereksiz olduğu düşünülen programların
başlangıçtan kaldırılması hem bilgisayarın başlangıç hızını arttırır hem de gereksiz bellek
tüketiminin önüne geçer.
Başlangıçtan kaldırılan bir programın bilgisayardan silinmediği ve istendiğinde konumundan
çalıştırılabileceği unutulmamalıdır.
Başlangıçta yer alan programlar saat göstergesinin sağında yer alır. Burada ne kadar fazla ikon
varsa bunların başlangıçta yer aldığı düşünülür.
Bu resimde görüldüğü gibi sadece virüs tarayıcısı ve ağ bağlantısı ikonları mevcuttur ve bilgisayar
düzgün bir şekilde çalışmaktadır. Ses ayarları da istenilirse denetim masasındaki ses
özelliklerinden görüntülenmesi kaldırılabilir.
19
2.Web Sayfası Tasarımı
3.1.Web Nedir?
W W W, Web(World Wide Web), metin, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki
verilere ulaşmamızı sağlayan bir çoklu ortam sistemidir.Dünya genelindeki bilgisayarların oluşturduğu
büyük bir ağı temsil eder.Web içerisindeki bilgisayarlar HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
standardını kullanarak birbirleriyle haberleşebilirler.
3.1.1. İnternet Tarayıcı Sayfaları Nasıl Getirir?
Web tarayıcısı tarafından Web Sunucusuna istekte bulunulur.İnternet tarayıcı tarafından sayfaların
nasıl gösterileceği ile ilgili komutlar çalıştırılarak,bu sayfalar ekrana getirilir.En sık kullanılan web
sayfası komutları HTML etiketleridir.
İstekte bulunma, web sayfasının adresi tarayıcı adres satırına yazılarak yapılır.Örnek bir adres :
http:/www.kou.edu.tr
3.1.2. Web Sayfası Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
•
•
•
•
•
20
Kullanıcılara anlatılmak istenen bilgi özellikle sayfanın başlarında çok net olarak verilmelidir.
Bölümler, sayfalar, ifadeler, paragraflar çok kısa ve öz olmalıdır. Sayfalar ve paragraflar
arasında bırakılacak boşluk fazla olmalı. Tek sayfada çok sayıda cümle olmamalı. Aşırı dolu
görünen sayfalar kullanıcıyı sıkabilir.
Sitenin tüm sayfaları için standart gezinti yapısı kullanılmalıdır. Metin içerisine, mümkün
olduğunca, sitedeki farklı sayfalara erişim sağlayan gezinti bağlantıları konmamalıdır.
Linkler genellikle sayfanın üstünde ya da altında olmalıdır.Sayfanın mümkün olduğunca hızlı
yüklenebilmesi sağlanmalıdır. İstatistikler kullanıcıları, 7 saniye içerisinde yüklenemeyen
sayfaları terk ettiklerini göstermiştir.
Grafikler ve bazı çoklu ortam uygulamaları sayfaları yavaşlatabilir. Tasarlanan sayfalar
öncelikle düşük hızlı bağlantılar için test edilmeli.Kullanıcılardan geri besleme alınarak web
sayfalarının eksik, hatalı ya da kullanışlı olmayan bölümlerinin iyileştirilmesi oldukça etkili bir
yaklaşımdır.
•
Her kullanıcı aynı çözünürlükte ekrana sahip değildir. 800x600 çoğunlukla kullanılan ekran
çözünürlüğüdür ve sayfaların bu çözünürlükte tasarlanmaları daha uygun olur.İki büyük
internet tarayıcısı (Netscape ve Microsoft) farklı özelliklere sahiptir. Profesyonel bir sayfa her
iki tarayıcıda da çok iyi çalışabilmelidir. Bu nedenle web sayfasında kullanılan HTML etiketleri
ya da diğer bileşenler her tarayıcıda çalışabilmelidir. Sayfalarda bulunan ses, video ve çoklu
ortam uygulamaları gibi bileşenler ayrı programlar ya da plug-ins gerektirebilir. Sayfayı ziyaret
edenlerin bu bileşenlere sahip olamayacaklarına eminseniz kullanılmaması gerekir.
3.1.3. Web Standartları
Kullanıcılar farklı donanımlar ve farklı yazılımlar kullanarak web sayfalarında yer alan aynı bilgiye
ulaşıyorlar. Tüm bu donanım ve yazılımlar kendilerine özgü ihtiyaçlara sahip olurlarsa web sayfası
geliştirmek oldukça zorlaşır. Bu nedenle web için donanım ve yazılım geliştiren tüm firmalar
standartlara uymalı.Standardlar sayesinde;
Web tasarımcılarının aynı sonuca ulaşmak için farklı kod uyarlamalarıyla uğraşmalarına gerek kalmaz.
Web tasarımcılarının takım çalışması yapmasını kolaylaştırır.
Web sitelerine erişim sayısını artırır
Web arama motorlarının indekslemelerini kolaylaştırarak aramanın hızlanmasını sağlar.
Kullanılmakta olan web standartları;
W3C: World Wide Web Consortium, 1994
HTML, XHTML, CSS, XML, XSL, DOM
ECMA: European Computer Manufacturers Association
Netscape -> JavaScript
Microsoft -> JScript.
3.1.4.Bir Web Tasarımcısı/Geliştiricisi Neleri Bilmelidir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HTML 4.01
CSS (Cascading Style Sheets)
Web Tabanlı Grafik Programı
Fireworks, Adobe Photoshop, Flash v.s.
Client Side Scripting (İstemci Tarafı)
Java Script (dinamik, etkileşim, olaya yanıt, formların kontrolü)
Server Side Scripting (Sunucu Tarafı)
PHP, ASP, JSP, Servlet, CGI, Cold Fusion …
SQL ,MySQL veya Microsoft Access ile veritabanı yönetimi
21
Web Sayfası Yapımında ADOBE DREAMWEAVER Programının Kullanılması.
Web sayfası tasarımında Domain (alan adı ve Hosting Hizmetleri çeşitli servis sağlayıcılarından satın
alınabilir. Tr uzantılı isimler ise sadece nic.tr adresinden ODTÜ kontrollü olarak alınabilir.
Amatör bir web sayfası için ücretsiz servis sağlayıcıları internet ortamında bulunduktan sonra
Dreamweaver programı kullanılabilir. Alınan hizmetin FTP destekli olması gereklidir. Ayrıca çeşitli
sayfalarda hazır taslak üzerinde hazırlanabilen kişisel web sayfaları yapmak ta mümkündür.
Kullanıcı adı ve parola alındıktan sonra dreamweaver programı açılır. Dreamweaver programı
sekizinci versiyonuna kadar MACROMEDIA firması altında bulunmaktaydı daha sonra ADOBE firması
altına girdi ve ADOBE DREAMWEAVER ismini aldı. Eski versiyonlar Macromedia klasörü altında
bilgisayarlarda bulunmaktadır.
Başlat menüsünden Adobe
Dreamweaver (veya eski versiyon ise
Macromedia Dreamweaver) programı
seçilir
Açılan menüden Dreamwevar site
seçilir
22
Web sayfasının adresi ve istenilen bir isim verilir.
Web sayfasında yer alacak dosyaların bilgisayar sabit diskinde yeri belirlenir.
23
Uzaktaki sunucuya
(remote server)
bağlanma türü olarak
FTP (File Transfer
Protocol=Dosya Transfer
Prdotokolü) seçilir ve
gerekli alanlar
doldurulur. Bu örnekte
hostingtribe dan alınan
bir hesap için yapılan
ayarlar görülmektedir.
Ücretli veya ücretsiz
alınan web alanlarının
FTP ayarları kontrol
edilerek dreamweaver
daki bu alanlara yazılır.
Sonra “Test Connection”
seçeneğine basılarak
bağlantı ayarlarının
doğru olarak yapılıp
yapılmadığı sınanır.
Şekilde görülen uyarı
alındığında sunucuya
başarılı bir şekilde
bağlantı yapıldığı
anlaşılır. Daha sonra
ilerlenerek işlem
sonlandırılır.
24
Karşı sunucuya bağlandıktan sonra dosyalar karşı sunucuda görünüyor fakat
Local Files da görünmüyorsa Yeşil ok ile (Get Files)görünmüyorsa tıklanarak
dosyaların getirilmesi sağlanır.
Şekilde görülen ikona basılarak uzaktaki sunucu ve yerel bilgisayardaki dosyalar görülür. Her
zaman çalışmaları Local Files üzerinden yapmak kolaylık ve hız sağlar. Aynı ikona tekrar
basılarak sonraki görüntü elde edilir.
index.html veya index.htm dosyası web sayfasının her zaman için giriş sayfasını gösterir. Bu
alanda giriş sayfasının (index.html) adını değiştirmek veya dosya uzantılarını silmek (html, jpg,
gif v.s.) dosyaların internette görünmesini engeller. Ayrıca bu dosya isimleri Türkçe karakter
taşımamalıdır (ı, İ, ş, ö, ü,ğ).
25
Ana sayfa dışında yeni bir sayfa oluşturmak için en üst satıra
sağ tuşla tıklanır ve açılan pencereden “New File” seçeneği
seçilir.
Çıkan dosya yeniden adlandırılır.
Dosyaları yeniden adlandırırken
kısa olmalarına, boşluk
bırakılmamasına ve Türkçe karakter
içermemelerine dikkat edilmelidir.
Ayrıca uzantıları kesinlikle
silinmemelidir.
Web sayfalarına tablo eklemek
tasarımın en önemli kurlarından
birisidir. Tablo ekleyerek sayfa
tasarımı daha kolay ve etkileyici
olabilir. Bunun için şekilde görülen
tablo ekle tıklanır ve çıkan
pencereden istenilen satır (rows)
ve sütün (Columns) sayıları
yazılarak OK tuşuna basılır.
26
Bu şekilde 1 satır ve 5
sütunluk bir tablo
görülmektedir. Tablo ilk
olarak çizildiğinde varsayılan
olarak sağa dayalı olarak
çıkar. Tabloyu ortalamak için
öncelikle tablonun tamamı
seçilir. Tamamının seçildiğini
etrafındaki siyah çizgiden ve
kenarlardaki küçük
kutucukların görünmesinden
anlaşılır. Ayrıca aşağıda tablo
özellikleri araçları görülür.
Tablo seçildikten sonra Align
seçeneğinden Center
seçilerek tüm tablonun
ortalanması sağlanır. Bu
durumda sayfa ne kadar
büyütülürse büyütülsün
tablo ve onun içindeki
resimler, yazılar sayfanın
ortasında yer alır.
Sayfanın alt zeminin renginin
değiştirilmesi alt zemine
resim konulması işlemleri
“Page Properties” (Sayfa
Özellikleri) seçeneğinden
yapılır. Bu seçeneği iki
yoldan ulaşılabilir. Birincisi
sayfaya sağ tuşla tıklayıp
çıkan seçenekler arasından,
ikincisi doğrudan aşağıdaki
araçlar kutusundan
seçmektir.
27
Sayfa seçenekleri penceresinde o sayfanın özellikleri değiştirilebilir. PageFont
seçeneğiyle farklı metin fontları kullanılabilir. Size seçeneğiyle büyüklüğü belirlenir.
Text color ile metin rengi belirlenir. Background color seçeneğiyle sayfanın zemin
rengi ayarlanır. Background image seçeneğiyle istenilen bir resmin zemin olarak
kullanılmasını sağlar. Zeminde bir resim kullanılırsa seçilen renk geçersiz olur. Burada
dikkat edilmesi gereken metin rengi ile zemin renginin birbirine yakın ve okunamaz
renk kombinasyonlarından kaçınmaktır.
Sayfadaki bir
metine
istenilen renk
verilebilir.
Bunun için
öncelikle
metin seçilir
daha sonra
araçlardan
renk
belirlenir.
28
Bir metine diğer sayfalara ulaşılacak bir bağlantı (Link) verilmesi için öncelikle metin veya
resim seçilir daha sonra Link seçeneğinden sürükle (Drag to) seçeneğiyle istenilen dosyaya
bağlantı kurulur. Bağlantı yapılacak dosyaların önceden hazırlanması ve doğru
isimlendirilmesi gereklidir. Bu örnekte Ana Sayfa metini seçilerek index.html dosyasına
bağlantı kurulmuştur. Bu internet ortamında yayınlandığında ana sayfaya tıklatan bir
ziyaretçi giriş sayfasına ulaşacaktır. Bu şekilde yapılan sayfalara ayrı ayrı bağlantılar kurulur.
İnternet sayfalarının başlıkları Title olarak verilen seçenekle değiştirilir. Bu değişiklik
yapılmazsa her sayfa “Untitled Document” olarak isimlendirilir. Buraya sayfası tanımlayacak
herhangi bir metin yazılabilir. Türkçe karakterler burada ve safya içlerinde kullanılabilir.
29
Web sayfasına bir resim eklemek için öncelikle resmin Local Files içerisinde yer alması gereklidir.
Bunun için kısa yol resmi doğrudan dosyaların içine sürüklemektir. Şekilde görüldüğü gibi dosya
sürüklenir ve içerisinde Türkçe karakterler ve boşluklar varsa yeniden adlandırılıp düzeltilir.
Resim doğrudan istenilen yere sürüklenerek sayfada yer alması sağlanır.
30
Resimleri tablolar içine koymak düzenleme açısından kolaylık sağlar. Tabloyu seçtikten sonra tablo
kenarlıklarını “Border” seçeneğiyle değiştirebiliriz. 1 sayısı en ince çizgiyi belirtir. Rakam arttıkça tablo
çerzevesinin kalınlığı artar. Sıfır (0) ise tablo çizgilerini kaldırır.
Tablo içindeki resimi ortalamak için tüm tablo seçildikten sonra Align seçeneğinden Center seçilir.
31
Sayfalarda herhangi bir
değişiklik yapıldığında
üzerlerinde yıldız işareti belirir.
Sayfaların içindeki resimleri
bağlantıları renkleri
tamamladıktan sonra Save All
seçeneğiyle açık olan ve
değiştirilmiş tüm sayfalar
kaydedilir.
Bu dosyaların Local Files
üzerinden açıldığına ve her
sayfanın bir kez açık olduğuna
dikkat etmek gereklidir. Bazı
durumlarda aynı sayfa birkaç
kez açılır ve ayrı ayrı
kaydedilerek düzensizliklere
sebebiyet verilebilir.
Sayfaların tamamının
kaydedildiğinden emin olduktan
sonra “Synchronize”
seçeneğiyle uzaktaki ve yerel
dosyaların eşitlenmesi ve
senkronize olması sağlanır.
Senkronize edilirken tüm site
Entire site seçilir ve Preview (ön
izleme) tuşuna basılır.
32
Değiştirilen, eklenen dosyalar bu şekilde görülür ve OK tuşuna basılarak dosyalar karşı
sunucuya gönderilir. Bazı durumlarda dosyaların tek tek gönderilmesi gerekebilir. Bu
durumda dosya seçildikten sonra mavi yukarı ok tuşuna basılarak dosya gönderilebilir.
Şekilde görülen ikona basılarak uzak ve yerel dosyalar görülebilir.
Dosyalar yayınlandıktan sonra Web tarayıcısından sayfa adres girip kontrol edilir.
33
Download