Mimarlığın ABC`si , mimarlığı, bir büyük “Mimarlık” anlatısı olarak

advertisement
Mimarlığın ABC’si, mimarlığı, bir büyük
“Mimarlık” anlatısı olarak değil, tekillikler
üzerinden tartışıyor. Bu kitapta amaçlanan,
mimarlığı, gündelik hayatlarımızın ve gündelik
kullanımlarımızın
uzağında
bir
“yüksek”
noktaya konumlandırmak yerine, onun tam da
gündelik
hayatlarımızın
içinde,
gündelik
pratiklerimiz
aracılığıyla
var
olduğunu
hatırlatmak.
Yani bu kitap, mimarlık hakkında fikri olmayan
okuyucu için konuya giriş niteliğinde bir kitap
değil. Tersine, her okuyucunun aslında
mimarlık hakkında fikri olduğu görüşünden
hareket ediyor. italyan düşünür Antonio
Gramsci’nin (zihin sahibi olduğu için) her
bireyin entelektüel olduğunu söylemesi gibi,
hepimiz mimarlığın kullanıcıları ve tüketicileri,
dolayısıyla aynı zamanda (yeniden) üreticileri
ve eleştirmenleriyiz.
Bir meslek olarak değil, yaşanan çevre ve
toplumsal bir hak olarak mimarlıktan söz eden
Mimarlığın ABC’si, mimarın ve mimarlığın
tanımından başlayarak, mimarlık ile tasarım,
doğa, kent, görüntü ve politika başlıklarından
oluşan bölümleriyle, Türkiye’deki güncel
mimarlık tartışmalarına da özgün yorumlar
getiriyor.
Download