PPT

advertisement
-Bu ünitedeki amacımız; ısı enerjisini
maddenin tanecikli doğası ile ilişkilendirerek
ısı iletim yollarını keşfedebilmek ,ısı iletimi ve
yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisini
kavrayabilmektir.
 -Ünitenin alt konularına inmeden önce
ünitenin içeriği hakkında kısaca bahsetmek
istiyorum.
 -Her şeyden önce asıl anlatılmak
istenen,bütün maddeler tanecikli yapıya
sahiptir.

Konunun Anahtar Kelimeleri
-Madde,Molekül,Molekül yığın,Isı,Tanecik
kısaca açıklayalım.
 -Madde,Molekül,Molekül yığın,Isı,Tanecik
kısaca açıklayalım.
 Madde:Hacmi ve kütlesi olan her şey.
Molekül:Aynı ya da farklı cins atomlardan
oluşmuş, bir maddenin tüm özelliğini taşıyan
en küçük parçası.
Molekül yığını:Çok sayıda molekülden
oluşan molekül topluluğu.
Isı:Bir enerji türü.







Tanecik:Maddeleri oluşturan
moleküller,parçacıklar.
Ünite kısaca özetlenicek olunursa;
Bütün maddeler(katı,sıvı,gaz) tanecikli
yapıdadır.
 Isıtılan maddenin tanecikleri sıcaklığın
etkisiyle hareketlenirler.
 Sıcak moleküller hızlı,soğuk moleküller
yavaş hareket ederler.
Download