gdo bilimsel komite kararları

advertisement
GDO BİLİMSEL KOMİTE KARARLARI
“Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin
İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmeliği” 26 Ekim 2009 tarih ve
27388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 28 Nisan 2010 tarihinde ise yönetmelikte
değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu değişiklik kapsamında ticarete konu olan ve risk değerlendirmesi
yapılması sonucu Avrupa Birliği’nde tüketime uygun olduğuna dair onaylanmış genler
hakkında değerlendirme yapmak ve yapılan değerlendirme sonucu bu onaylı genler arasından
uygun görülenleri belirlemek amacıyla, yönetmeliğin 7. maddesi gereğince uzmanlar
listesinden belirlenen on bir üyeden oluşan Bilimsel Komite 13-14 Mayıs 2010 tarihlerinde
toplantı yapmıştır.
Bilimsel Komite, çeşitlerle ilgili risk değerlendirmesi yapan muhtelif kuruluşların
(EFSA, WHO, FAO) ve bilimsel araştırmalarının sonuçları (allerjenik ve toksijenik etki
analizleri, genetik modifikasyonun stabilitesi, morfolojik ve agronomik özellikler, hedef dışı
organizmalara etkisi vb.) ile farklı ülkelerde üretim ve tüketim durumlarını göz önünde
bulundurarak aşağıda belirtilen kararları almış olup, Bilimsel Komite Kararları Bakanlıkça
onaylanmıştır.
Genin Adı
Genetik olarak değiştirilmiş Bt11 kodlu Mısır
çeşidi
Bilimsel Komite Kararı
Bt11 mısır çeşidinin yem ve gıda (taze, konserve, un,
irmik ve mamulleri gibi doğrudan tüketim dışında)
olarak kullanıldığında herhangi bir risk
oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
DAS1507 mısır çeşidinin yem ve gıda (taze,
Genetik olarak değiştirilmiş DAS1507 kodlu Mısır konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan
tüketim dışında) olarak kullanıldığında herhangi bir
çeşidi
risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
Genetik olarak değiştirilmiş GA21 kodlu Mısır
çeşidi
GA21 mısır çeşidinin yem ve gıda olarak
kullanıldığında herhangi bir risk oluşturmayacağı
kanısına varılmıştır
MON810 mısır çeşidinin yem ve gıda (taze,
Genetik olarak değiştirilmiş MON810 kodlu Mısır konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan
çeşidi
tüketim dışında) olarak kullanıldığında herhangi
bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
MON863 mısır çeşitinin sadece yem olarak
Genetik olarak değiştirilmiş MON863 kodlu Mısır
kullanılmasının uygun olacağı kanısına
çeşidi
varılmıştır.
Genetik olarak değiştirilmiş MON863 x NK603
kodlu Mısır çeşidi
MON863 x NK603 melez mısır çeşidinin sadece
yem olarak kullanılmasının uygun olacağı kanısına
varılmıştır.
Genetik olarak değiştirilmiş MON863 X MON810
kodlu Mısır çeşidi
MON863 x MON810 melez mısır çeşidinin
sadece yem olarak kullanılmasının uygun olacağı
kanısına varılmıştır.
Genetik olarak değiştirilmiş NK603 kodlu Mısır
çeşidi
NK603’i içeren bu çeşidin yem ve gıda (taze,
konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan
tüketim dışında) olarak kullanıldığında herhangi
bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
Genetik olarak değiştirilmiş NK603 x MON810
kodlu Mısır çeşidi
NK603 x MON810 melez mısır çeşidinin yem ve
gıda (taze, konserve, un, irmik ve mamulleri gibi
doğrudan tüketim dışında) olarak kullanıldığında
herhangi bir risk oluşturmayacağı kanısına
varılmıştır
Genin Adı
Genetik olarak değiştirilmiş T25 kodlu Mısır
çeşidi
Genetik olarak değiştirilmiş DAS59122 kodlu
Mısır çeşidi
Genetik olarak değiştirilmiş DAS1507 X NK603
melez mısır çeşidi
Genetik olarak değiştirilmiş MON89034 kodlu
Mısır çeşidi
Genetik olarak değiştirilmiş MON88017 kodlu
Mısır çeşidi
Bilimsel Komite Kararı
T25 mısır çeşidinin yem ve gıda olarak
kullanımının uygun olmayacağı kanısına
varılmıştır
DAS59122 mısır çeşidinin yem ve gıda (taze,
konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan
tüketim dışında) olarak kullanıldığında herhangi
bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
DAS1507 X NK603 melez mısır çeşidinin yem ve
gıda (taze, konserve, un, irmik ve mamulleri gibi
doğrudan tüketim dışında) olarak kullanıldığında
herhangi bir risk oluşturmayacağı kanısına
varılmıştır
MON89034 mısır çeşidinin yem ve gıda (taze,
konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan
tüketim dışında) olarak kullanıldığında herhangi
bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
MON88017 Mısır çeşidinin yem ve gıda (taze,
konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan
tüketim dışında) olarak kullanıldığında herhangi
bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
59122 X NK603 mısır çeşidinin yem ve gıda (taze,
Genetik olarak değiştirilmiş 59122 X NK603 kodlu konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan
melez Mısır çeşidi
tüketim dışında) olarak kullanıldığında herhangi
bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
Genetik olarak değiştirilmiş MIR604 kodlu melez
Mısır çeşidi
MIR604 mısır çeşidinin yem ve gıda (taze,
konserve, un, irmik ve mamulleri gibi doğrudan
tüketim dışında) olarak kullanıldığında herhangi
bir risk oluşturmayacağı kanısına varılmıştır.
Genetik olarak değiştirilmiş MON863 X MON810
X NK603 üçlü melez Mısır çeşidi
MON863 x MON810 X NK603 melez mısır
çeşidinin sadece yem olarak kullanılmasının
uygun olacağı kanısına varılmıştır
Download