Patent Duktus Arteriyozus (PDA)

advertisement
KONJENİTAL KALP
HASTALIKLARI
Hazırlayan : Sermin DENİZ
Sağlık Slaytları
http://hastaneciyiz.blogspot.com
KALBİN YAPISI VE ÇALIŞMASI
Konjenital kalp
hastalıklarının görülme
sıklıgı:
• Görulme sıklıgı yaklaşık 100 canlı
doğumda birdir.
• Her canlı doğan 1000 bebekten 3’ü
yenidoğan döneminde kardiyak
özel bakım ve cerrahiye gerek
duymaktadır.
23.7.2017
S
a
ğ
l
ı
k
S
l
a
y
t
l
a
r
ı
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Ventriküler Septal Defekt (VSD) %30.5
Atrial Septal Defekt (ASD) %9.8
Patent Duktus Arteriosus (PDA) %9.7
Pulmoner Stenoz (PS) %6.9
Aorta Koarktasyonu %6.8
Konjenital Aort Stenozu %6.1
Fallot Tetralojisi %5.8
Büyük Damarların Transpozisyonu
%4.2
• Trunkus Arteriosus %2.2
• Triküspit Atrezisi %1.3
• Diğerleri %16.7
23.7.2017
4
Siyanotik Olmayan
Konjenital Kalp
Hastalıkları
23.7.2017
5
Patent Duktus Arteriyozus
23.7.2017
6
Patent Duktus
Arteriyozus (PDA)
•Duktus arteriyozus pulmoner
arter ile aorta arasında geçiş
saglayan acıklıktır
•Fonksiyonel kapanma ilk 10-15.
saatte olur
•Anatomik kapanma doğumdan
sonra 8 haftaya
kadar
tamamlanır.
• Bu bağlantının açık kaldığı
durumlara PDA adı verilir.
• PDA anomalisinde, aortdaki
oksijenden zengin kanın bir kısmı
pulmoner artere döner.
• Pulmoner arter basınçının
yükselmesine neden olur.
• Sol atriuma dönen kan miktarı ve
sol tarafının yükü artar.
23.7.2017
8
Eğer PDA büyük ise;
• çocuk çabuk yorulur,
• büyümesi gecikir,
• solunumu hızlıdır
• Sık akciger enfeksiyonu
• Bazı çocuklarda ilk birkaç hafta
veya ayda herhangi bir belirti
ortaya çıkmayabilir.
23.7.2017
9
TANI;kalpte üfürüm,eko,ekg ve göğüs
filmi ile konulur.
TEDAVİ;
• Kendiliğinden kapanır.
• Tedavide cerrahi ya da
indometazin(ibufen) kullanılır.
• Kalp yetmezliği olan olgularda Digoxin
+ diüretik
23.7.2017
10
VSD
23.7.2017
11
Ventriküler Septal Defekt
(VSD)
• Kalbin iki karıncığı (ventrikül) arasındaki
acıklıktır.
• Oksijenden zengin kan soldan sağ tarafa
geçer.
• Oksijenden zengin hale getirilmiş kan
akciğerlere geri pompalanır.
• Akciğerlere giden kan akımı ve pulmoner
arter basıncı artar.
• Kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır ve
kalp büyümesi ortaya çıkar.
23.7.2017
12
• Görülen belirtiler,
• Üfürüm
• Büyüme ve gelişme geriligi olabilir
• Sık akciğer enfeksiyonları gelişir.
• Solunum sıkıntısı, inleme ve kalp
yetersizliği ortaya çıkabilir.
• Pulmoner hipertansiyon
23.7.2017
13
Tedavi;
• Cerrahi
• Spontan kapanma olasılığı nedeni ile ;
• Orta ve büyük VSD’ li hastalar 1 yaşını
doldurana kadar ameliyat ertelenebilir
• Kücük VSD ‘li hastalar 2-3 yaşına
kadar bekletilebilir.
23.7.2017
14
VSD
23.7.2017
15
ASD
23.7.2017
16
Atriyal Septal Defekt (ASD)
• Kalbin iki atriumu arasında olan
acıklıktır.
• Kan kalbin sol tarafından sağ tarafına
geçer.
• Bu durumda oksijenden zengin kan
tekrar
• akciğerlere pompalanır.
• Akciğerlere giden kan akımı artar
• Pulmoner arter basıncı yükselir.
• İleri dönemlerde kalp yetersizliği, kalp
ritminde düzensizlikler ortaya çıkabilir.
23.7.2017
17
BELİRTİLER
• Çoğunlukla asemptomatik
• Büyük ASD’de üfürüm duyulur.
• Aritmi
• Çocukluk döneminde nadiren
belirtiye neden olur.
• Yetersiz kilo alma
• Sık akciğer enfeksiyonları
görülebilir.
23.7.2017
18
TEDAVİ:
• Hafif defekt kendiliğinden kapanır.
• Ağır ve orta ASD ameliyat
gerektirir.
• Büyük ASD de cerrahi onarım için
2-4 yaş
önerilir.
23.7.2017
19
Pulmoner Stenoz
23.7.2017
20
Pulmoner Stenoz (Akciğer
Atardamarı veya kapağında
darlık)
• Pulmoner kapak, sağ ventrikul ile
pulmoner arter arasındadır.
• Kalp kasıldıktan sonra açılarak kanın
pulmoner artere geçişini sağlar.
• Pulmoner stenoz, pulmoner kapağın
altında, kendisinde, pulmoner arterde
veya her üçünde birden olabilir.
• Kanın dar bölgeden geçişini sağlamak için
sag ventrikul zorlanır ve sag ventrikulde
basınç yükselir.
23.7.2017
21
Belirti;
• Tek belirti üfürüm duyulması olabilir.
• EKG de sag ventrikul hipertrofisi
saptanabilir.
Tedavi;
• Cerrahi
• Sadece pulmoner kapakta olan
darlıklarda, balon valvüloplasti ile
darlık giderilebilir.
• Ameliyat öncesi ve sonrasında kapakta
endokardit gelişme riski
bulunmaktadır
23.7.2017
22
Aort Koarktasyonu
23.7.2017
23
Aort Koarktasyonu
• Aortun her hangi biryerinde olan
darlıktır.
• Bu sebeple kan akımı kalpten vücuda
gönderilirken dar bir yerden geçmek
zorunda kalmaktadır.
• Darlığın bulunduğu yerden kalbe
kadar olan bölümdeki kan basıncı
yükselir.
• Darlığın yeri genellikle, aortadan kafa
ve kollara giden damarlar çıktıktan
hemen sonradır.
23.7.2017
24
• Darlığın derecesine göre, doğumdan kısa
bir sure sonra
• Femoral nabızlarda zayıflama
• Sistolik üfürüm,
• Takipne,
• Alt ekstremite büyümesinde gecikme,
• Sol ventrikül hipertrofisi,
• Kalp yetmezliği
• Terleme
• Kollardan ölçülen kan basıncı
bacaklardan ölçülen kan basıncından
yüksektir.
23.7.2017
25
• En sık kullanılan yöntem, aortun dar
olan bölgesinin çıkartılması ve kalan
kısımların ucuca dikilmesi
şeklindedir.
• Kateter yolu ile balon kullanılarak
genişletme balon anjiyoplasti
olarak adlandırılan bir teknikle tedavi
edilebilir.
23.7.2017
26
Yenidoğanda
Siyanotik
Kalp Hastalıkları
23.7.2017
27
Fallot Tetralojisi
Fallot tetralojisi 4 ayrı kalp
anomalisini birden içeren, sık görülen
bir doğumsal kalp hastalığıdır.
Bu anomaliler şunlardır:
23.7.2017
28
Fallot Tetralojisi
•
•
•
•
Pulmoner stenoz,
Sağ ventrikül hipertrofisi,
VSD
Aortanın dekstra pozisyonu(Aort
direkt olarak karıncıklar arası delik
üzerindedir ve her iki karıncıktan da
kan alır.
23.7.2017
29
Fallot Tetralojisi
23.7.2017
30
• Doğumdan hemen sonra, bebeklik
döneminde veya daha sonra
çocukluk döneminde siyanoz.
• Bu "mor bebekler" bebeklerin
gelişimi genellikle normale yakın
olmasına karşın, aniden ciddi
morarma nöbetleri gelişebilir.
• Bu nöbetlerde çocuklarda bilinç
kaybı ortaya çıkabilir.
23.7.2017
31
• Fallot tetralojisinde bir süre iyileşme
sağlayabilmek için akciğerlere giden kan
akımını arttıran "şant" ameliyatı
yapılabilir.
• Şant ameliyatında aort ile pulmoner arter
arasında bir damar bağlantısı kurulur.
• Bu şekilde aort kan akımından alınan
fazladan bir miktar kan oksijenlenmek
üzere akciğerlere yönlendirilmiş olur.
• Bu sayede çocuk büyüyüp daha ileri bir
yaşta ameliyat olana kadar morarma
(siyanoz) şikayetlerinin azalması sağlanır.
23.7.2017
32
• Fallot tetralojisi' nin kesin tedavisi tam
düzeltme ameliyatıdır.
• Genellikle erken çocukluk döneminde
uygulanır. Ameliyatta karıncıklar arası
delik (VSD) yama ile kapatılır.
• Bu esnada aort damarı sol karıncıktan
çıkacak hale getirilir ve akciğer
damarındaki veya çıkış yolundaki darlık
ortadan kaldırılır.
• Pulmoner kapak dar ise darlık giderilir,
kapak küçükse darlığı gidermek için yama
kullanılması gerekebilir.
• Ameliyattan sonra dolaşım normal hale
gelir ve siyanoz tamamen ortadan kalkar.
23.7.2017
33
• Fallot tetralojisi olan çocukların
ameliyat öncesi ve sonrasında kalp
duvarı veya kalp kapaklarında
enfeksiyon (endokardit) gelişme riski
vardır.
23.7.2017
34
Büyük Arterlerin
Transpozisyonu
23.7.2017
35
Büyük Arterlerin Transpozisyonu
(Büyük Atardamarların Yer
Değiştirmesi)
• Aort ile pulmoner arter yer degistirmisir.
• Aort sağ ventrikule bağlıdır ve dolayısıyla
oksijenden fakir toplardamar kanı vücuda
pompalanır.
• Pulmoner arter ise sol ventrikule
bağlanmıştır ve oksijenden zengin kan
tekrar akciğerlere pompalanır.
23.7.2017
36
• Büyük arterlerin transpozisyonu yaşamla
bağdaşmaz.
• Bebeğin yaşaması için, oksijenden fakir ve zengin
kanların, bazı bağlantılar yoluyla karışması
zorunludur.
• Bu bağlantılar ASD, VSD veya PDA şeklinde
olabilir.
• Büyük arterlerin transpozisyonu ile doğan
bebeklerin çoğunda bu bağlantılar yetersiz
kaldığından dolayı doğumdan hemen sonra cilt
rengi ileri derecede mor olur.
• Bu çocuklara acil tıbbi müdahale gereklidir.
23.7.2017
37
• Kan karışımının yetersiz olduğu
durumlarda yapılabilecek girişimler
şunlardır:
• İlaç tedavisi: Prostoglandin damar
yolundan sürekli olarak verilir..PDA nın
acık kalmasını saglar
• Kateter yolu ile atriumlar arası delik
açma (balon atriyal septostomi
• Ameliyat: Kesin tedavi sağlar.
23.7.2017
38
Triküspid Atrezisi
• Bu hastalıkta sağ atrium ile sağ
ventrikulu birbirinden ayıran triküspit
kapak gelişmemiştir.
• Bu nedenle sağ atriumdan sağ
ventrikule kan akımı olmamaktadır.
Sonuç olarak sağ ventrikül küçük kalır
ve tam olarak gelişemez.
• Çocuğun hayatta kalması iki kulakçık
arasında bir delik olmasına (ASD) ve
iki karıncık arasında bir delik (VSD)
bulunmasına bağlıdır.
23.7.2017
39
Triküspid Atrezisi
23.7.2017
40
• Böylece sağ atriyuma geri dönen oksijenden
fakir toplardamar kanı iki kulakçık
arasındaki delikten sol atriyuma geçer.
Burada kan akciğerden gelen temizlenmiş
oksijenden zengin kan ile karışır. Bu
oksijenden fakir kan karışımının çoğu sol
karıncığa geçer ve aort ile vücuda taşınır.
• Karıncıkta kalan kan, iki karıncık arasındaki
delik ile küçük olan sağ karıncığa geçer ve
buradan akciğer atardamarı ile tekrar
akciğere pompalanır. Bu anormal kan
akımından dolayı bebek mor görünür.
23.7.2017
41
• Bu çocuklarda akciğerlere giden kan
akımı az ise bunu artırmak için
genellikle şant ameliyatının (aort ile
pulmoner arter arasında yapay damar
bağlantısı kurulması) yapılması gerekli
olur. Böylece çocuğun morarması
azaltılır.
• Bu çocuklarda ise akciğer
atardamarında kanın basıncının
artmaması için, akciğerlere giden kan
miktarının azaltılması gerekir. Bu
işleme pulmoner arter banding
(akciğer atardamarı bantlama)
denir.
23.7.2017
42
• Triküspit atrezisi olan çocukların
ameliyat öncesi ve sonrasında kalp
kapaklarında enfeksiyon (endokardit)
gelişme riski vardır.
23.7.2017
43
Pulmoner Atrezi (Akciğer
atardamarı kapağının olmaması)
• Pulmoner atrezide akciğer
atardamarının kapağı oluşmamıştır.
• Bu nedenle sağ ventriküldeki kan
akciğer atardamarı (pulmoner arter)
vasıtasıyla akciğerlere gönderilemez.
• Sağ ventrikul küçük kalır ve
gelişemez.
• Triküspit kapak da sıklıkla az
gelişmiştir.
23.7.2017
44
Pulmoner Atrezi
23.7.2017
45
• İki kulakçık arasındaki delikten (ASD)
oksijenden fakir toplardamar kanı sol
kulakçığa geçerek burada akciğerden
gelen oksijenden zengin kanla karışır.
• Sol karıncık oksijenden fakir olan bu
kanı aortaya pompalayarak vücuda
dağıtır.
• Bebek damarlarında dolaşan bu
oksijenden fakir kandan ötürü rengi
morarmış olarak (siyanotik) görünür.
23.7.2017
46
• Akciğerlere kan pulmoner arter ile
aorta arasında açık kalan bağlantı
PDA sayesinde sağlanmaktadır.
• Eğer PDA daralacak veya kapanacak
olursa akciğer kan akımı kritik
düzeye iner. Bu durum, yaşam ile
bağdaşmayabilir.
23.7.2017
47
• Genellikle prostaglandin kullanımı
ile bu bağlantının (PDA)
kapanması önlenir.
• Ameliyatla pulmoner arter ile
aorta arasında bir damar
bağlantısı (şant) oluşturularak,
akciğerlere kan gitmesi sağlanır.
23.7.2017
48
• Pulmoner atrezisi olan çocukların
ameliyat öncesi ve sonrasında kalp
duvarları veya kapaklarında
enfeksiyon (endokardit) gelişme riski
vardır.
23.7.2017
49
Trunkus Arteriyozus (Kalpten tek
bir büyük damarın çıkması)
• Bu kalp anomalisinde kalpten sadece
tek bir atardamar çıkar ve aort ve
pulmoner artere ayrılır.
• Geniş bir VSD genellikle mevcuttur.
• Kalpten pompalanan kanın büyük
kısmı, basıncı daha düşük olan
akciğerlere gider.
• Bu nedenle erken dönemde kalp
yetersizliği ve akciğer kan basıncı
yüksekliği (pulmoner hipertansiyon)
ortaya çıkar.
23.7.2017
50
TRUNKUS ARTERİOZUS
23.7.2017
51
• Genellikle erken bebeklik döneminde
ameliyat edilmesi gerekir.
• Ameliyatla geniş ventriküler septal
defekt (VSD) kapatılır.
• Tek ve büyük olan bu damardan
akciğer atardamarı ayırılır ve bir
yapay damar vasıtasıyla sağ
ventrikül ile ilişkilendirilir.
• Geri kalan damar, aort damarı
olarak kalır. Bu anomalide bazen aort
kapağında bozukluklar bulunabilir.
23.7.2017
52
• Truncus arteriyozusu olan çocukların
ameliyat öncesi ve sonrasında kalp
kapaklarında enfeksiyon (endokardit)
gelişme riski vardır.
23.7.2017
53
TEŞEKKÜRLER
Sağlık Slaytları
http://hastaneciyiz.blogspot.com
23.7.2017
54
Download