Adı Soyadı: Numarası: Aldığı puan: 3) Bir

advertisement
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU
5/A SINIFI MATEMATİK DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARIDIR.
Adı Soyadı:
Numarası:
Aldığı puan:
1)
2)
7 379 527 sayısındaki 7 rakamlarının basamak
değerleri toplamı kaçtır? (5p)
(5p)
4)
3) Bir kamyonete her biri 25 kg
olan 470 torba çimento
yükleniyor.
Bu kamyonete kaç kilogram
çimento yüklenmiştir. (4p)
Y.M O.M
M
Y.B
O.B
B
Y
O
B
Yukarıdaki abaküste gösterilen sayıyı yazınız? (5p)
5)
Aşağıdaki sayıların karşısına okunuşlarını yazınız. (10p)
56.643
= ……………………………………………………………………………………………………………………….
9.453.890
= ………………………………………………………………………………………………………………………
12.009.201 = …………………………………………………………………………………………………………………….
908.136.002 = …………………………………………………………………………………………………………………
2.005.432 = ………………………………………………….....................................................................
6)
Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları karşılarına yazınız. (10p)
 İki milyon sekiz yüz dört bin yirmi beş
=
 Elli milyon beş bin yedi yüz elli
=
 Sekiz yüz altı milyon iki yüz dört bin dokuz =
 Yedi milyon yetmiş
=
 Bir milyon altı yüz bin yirmi bir
=
7)
5
10
7
14
?
Yukarıda verilen örüntüde verilmeyen sayıyı bulunuz?
(4p)
8)
35 + 62 + 65 + 38 + 17
Yukarıda verilen toplama işlemini zihinden yapan
bir kişi aşağıdaki gruplamalardan hangisini yaparsa
sonucu daha kolay bulur? (5p)
A) (35 + 62) + (38 + 17) + 65
B) (35 + 65) + (60 + 17) + 38
C) (35 + 65) + (62 + 38) + 17
D) (35 + 38) + (62 + 65) + 17
9)
Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. (6p)
3278
197
+ 275
10) Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. (6p)
8985
709
+
580
3578
1859
11) Aşağıdaki örüntülerin kuralını belirleyerek karşılarına
12)
7950
4528
Yandaki işlem hangi iki tam
sayının zihinden toplamıdır? (4p)
yazınız. (6p)
30 + 20 = 50
A) 30+31
2, 5, 10, 13, 26, 29, 58
8 + 3 = 11
B) 38+20
3, 6, 7, 14, 15, 30, 31
61
C) 38+23
Sayı örüntüsü
Örüntünün kuralı
+
D)38+11
5, 4, 8, 7, 14, 13, 26
13)
Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
278
x 526
15)





x
(6p)
708
924
14) Ahmet’in anne ve babası çalışmaktadır.
Babasının aylık maaşı 1965 lira, annesinin
maaşı ise 1748 lira olduğuna göre aylık
gelirleri yaklaşık kaç liradır.
(En yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapınız)
(4p)
Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanı yerleştiriniz. (10p)
Basamak değeri – örüntü – bölük - basamak - kalan - rakam
Bir sayıda rakamların yazıldığı yere …………………denir.
Doğal sayılarda her üç basamaktan oluşan her bir gruba ……………………………denir.
Belirli bir kurala göre tekrar eden sayı, şekil veya sembol dizilerine ……………………………..denir.
Bir bölme işleminde bölünen sayıyı bulmak için bölen ile bölümü çarpıp, …………………………..ile toplamalıyız.
……………………………………… , bir sayının bulunduğu basamaktaki değeridir.
16) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" harfi yazın. (10p)
(
(
(
(
(
) 506.746.004 doğal sayısının yüz binler basamağındaki rakamın basamak değeri 700.000’dir.
) Çıkarma işleminde eksileni bulmak için KALAN ile ÇIKAN sayı toplanır.
) 3 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı 987 ‘ dir.
) 467 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali 460 'tır.
) Çarpma işleminin tersi çıkarma işlemidir.
NOT: Her sorunun değeri yanlarında verilmiştir.
BAŞARILAR 
Arif Cem YILDIRIM
Matematik Öğretmeni
Download