VERİLERİ DÜZENLİYORUM

advertisement
VERİLERİ DÜZENLİYORUM
ACCESS
TANIMLAR

Veri Tabanı: Düzenli bilgiler
topluluğudur. Sistematik erişim imkanı
olan, yönetilebilir, güncellenebilir,
taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı
ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.
TANIMLAR…

Kayıt: Veri tabanında her satır bir
kayıttır. Bilgiler topluluğudur ve
alanlardan oluşur.
TANIMLAR…

Alan: Veri tabanındaki her sütun bir
alandır. Her alan belli bir türdeki veri
kümesidir. Örneğin, “soyadı” alanı, “
yaş” alanı gibi.
TANIMLAR…

Veri: Veri tabanındaki bir kayda ait
her bir alan adında bulunan bilgi.
VERİ TÜRLERİ






Metin: İçeriği metinlerden oluşan alanlar
için kullanılır.
Sayı: İçeriği sayılardan oluşan alanlar için
kullanılır.
Tarih/saat: İçeriği tarih veya saatten
oluşan alanlar için kullanılır.
Para birimi: İçeriği para miktarından
oluşan alanlar için kullanılır.
Otomatik sayı: İçeriği otomatik olarak
veritabanı tarafından artırılan sayılardan
oluşan alanlar için kullanılır.
Evet/hayır: İçeriği evet ya da hayır
kelimelerinde oluşan alanlar için kullanılır.
TEŞEKKÜRLER
EMRAH HAS
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ
YÜCETEPE İLKÖĞRETİM OKULU
Download