Adı – Soyadı : No

advertisement
PEKİŞTİRME-ÇALIŞMASI.
1.667 sayısının aynı olan rakamın basamak
değerleri toplamı kaçtır?
7. 2 yüzlük , 3 onluk, 4 birlikten oluşan sayının
en yakın onluğa yuvarlanışı hangi şıkta doğru
verilmiştir?
A:240
A.660
B.607
B.230
C.430
C.67
8.Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Romen
rakamlarıyla yanlış işlem yapmıştır?
438
371
II + XIV = XVI
A.
2.Yukarıdaki sayılardan 1. Olan sayının onlar
basamağı basamak değeri ile 2. Sayının onlar
basamağının sayısal değeri toplamı kaçtır?
A.100
B.73
C.37
53…
> 535
.
Yukarıdaki kutuda sayımız tek sayı ise noktalı
yere yazılacak rakamların toplamı kaçtır?
3.
A.16
C.30
C.25
XX – IX = XI
B
II I x V = XVI
C
9.
53…> 48….> 24….>17…>15…
Yukarıdaki sıralama üç basamaklı sayıların
hepsi tek sayı ise noktalı yere hangi sayılar
sırayla yazılmalıdır?
A 5, 7, 0, 4, 1
634 < …56
4.
B.9, 3, 7, 1, 5
C.3, 6, 9, 1, 7
Noktalı yere gelecek kaç tane rakam vardır?
A. 9
B. 4
6,
9
5.
C.3
4, 9
A.125
Elif sadece yukarıdaki rakamları kullanarak
aşağıdaki sayıları yazmak istiyor. Hangi şıkta
doğru yazmıştır?
En Büyük Tek Sayı
A
10.Aşağıdaki sayılardan hangisi 130
yuvarlanmaz?
En Küçük Çift Sayı
694
A.7m
B.3 m 29 cm
649
496
C
946
694
6.Fatih ile Emin İkiz kardeştir.Fatih 8
yaşındadır. 6 yıl sonra yaşları toplamı kaçtır?
B.20
C.28
C.579 cm
1cm
496
B
C.136
11.Aşağıdaki uzunluklardan hangisi en
kısadır?
12.
A.22
B.134
1cm
Tırtıl elmayı yemek için kaç cm yol gider?
A.16
C.15
C.17
13.610 sayısının birler ve onlar
basamağındaki rakamlar yer değiştirirse
sayımız ne kadar azalır?
20.Aşağıdaki sayılardan hangisinin sayısal
değeri 16 değildir?
A.709
A.10
B.9
B.376
14.Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar
basamağının sayısal değeri en büyüktür?
A.192
16
C.158
C.8
B.672
….
+
C.109
…
40
21.Yukarıda bloklarla yapılan toplama
işleminin sonucu kaçtır?
48
15.Yukarıdaki noktalı yere gelecek sayıların
toplamı kaçtır?
A.736
B.646
C.746
22.
A.54
B.58
C.56
16.Aşağıdaki sayılardan hangisi 290 dan
küçük en büyük çift sayıdır?
A.288
17.
B.292
27
Y
O
B
Yukarıdaki sayıdan üç basamaklı en küçük tek
sayıyı çıkarırsak geriye kaç kalır?
C.289
32
35
40
…
A.334
B 324
C.335
Yukarıdaki noktalı yere hangi sayı
yazılmalıdır?
23. 617 sayısına kaç onluk ve birlik eksersem
7 yüzlük olur?
A.45
A.9 onluk, 3birlik
B.43
C.47
18. Aşağıdaki sayılarında hangisinde üç
tanesi çift sayıdır?
B.8 onluk, 3 birlik
C.10 onluk , 3 birlik
123
A.236, 367, 120, 579, 325
24. * 3 birlik, 2 onluk , 1 yüzlükten oluşur.
* Onlar basamağı sayısal değeri 20 dir.
*Çift bir sayıdır.
*Yüzler basamağı sayısal değeri ile
basamak değeri toplamı 101 dir.
B.281, 129, 232 , 390, 824
C.541 ,237, 198, 195, 763
56
55
53
50
46
?
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır?
A.2
Yukarıdaki örüntüde ? yerine hangi sayı
yazılmalıdır?
A.41
B.40
Çözümlerini yapınız
B.4
C.3
24.Bir fabrikada 234 bayan, bayanların 3
onluk fazlası bay işçi vardır.Bu fabrikada bir
müdür ,3 tane de müdür yrd olduğuna göre
toplam kaç kişi vardır?
C42
……………………………………………………
……………………………………………………
Download