deneme sınavı

advertisement
DENEME SINAVI
1.
4. Aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinde
kurala uymayan bir sayı vardır?
A)
15
23 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasında
EXPO2016 Antalya'yı dört milyon yetmiş iki bin
yüz yedi kişi ziyaret etmiştir.
EXPO2016 Antalya'yı ziyaret eden kişi sayısı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A ) 4 072 107
B ) 4 702 170
C ) 4 072 701
D ) 4 702 701
22
29
36
43
36
28
20
13
3
6
12
24
48
2
6
18
54
162
B)
42
C)
D)
2. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin binler
bölüğündeki rakamların toplamı 15 tir?
A ) 159 413 012
B ) 650 100 087
C ) 603 744 019
D ) 420 015 302
5. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin binler
ve on milyonlar basamağındaki rakamların
toplamı 12 dir ?
A ) 156 301 482
B ) 226 048 230
C ) 374 015 609
D ) 248 003 480
3. Türkiye'nin nüfusu 78 741 108 kişidir.
Aşağıda kilerden hangisinde Türkiye'nin nüfusu
doğru yazılmıştır?
A ) Yetmiş sekiz milyon yüz sekiz bin yedi yüz
kırk bir
B ) Yetmiş sekiz milyon yedi yüz kırk bin yüz
sekiz
6.
A
26
B
50
62
C ) Yetmiş sekiz milyon yüz kırk yedi bin yüz
sekiz
Yukarıdaki sayı örüntüsü belirli bir kurala göre
yazılmıştır. A ve B yerine gelecek sayıların
toplamı kaçtır?
D ) Yetmiş sekiz milyon yedi yüz kırk bir bin
yüz sekiz
A ) 14
B ) 26
C ) 38
D ) 52
Alper KAHRIMAN
Matematik Öğretmeni
DENEME SINAVI
7. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi en
büyüktür?
10. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük çift
sayı kaçtır?
A ) 103 150 051
B ) 130 105 015
A ) 86420
B ) 98765
C ) 105 015 501
D ) 105 051 015
C ) 10246
D ) 98756
8. Rakamları farklı beş basamaklı en büyük
doğal sayı ile dört basamaklı en büyük doğal
sayının farkı kaçtır?
A ) 90 123
B ) 90 000
C ) 88 889
D ) 88 766
11. Saatte ortalama 90 km hızla 15 saat yol
giden bir otobüs aynı yolu dönüşte saatte
ortalama 75 km hızla geri dönüyor. bu
otobüsün toplam yolculuğu kaç saat
sürmüştür?
A ) 15
B ) 18
C ) 33
D ) 60
9.
Sebze
Patlıcan
Soğan
Salatalık
Domates
1 kg fiyatı
75 kuruş
60 kuruş
80 kuruş
50 kuruş
12.
x A4
4 B 2
Yukarıda bir manavda bulunan sebzelerin fiyat
listesi verilmiştir. Manavdan 2 kg patlıcan, 5 kg
soğan ve 1 kg domates alan Hülya Teyze kaç TL
para ödemelidir?
A)2
B)3
C)4
D)5
123
+6 1 5
66 4 2
Yukarıdaki çarpma işlemine göre A ve B yerine
gelecek sayıların toplamı kaçtır?
A)5
B)9
C ) 13
D ) 14
Alper KAHRIMAN
Matematik Öğretmeni
DENEME SINAVI
13.Bir sinema salonunda öğrenci bileti 7 TL
yetişkin bileti 12 TL dir. Bir numaralı salonda
Buz Devri 5 - Büyük Çarpışma filmine 72
öğrenci 48 yetişkin izlemiştir. Buna göre 1
numaralı salonda kaç TL para kazanılmıştır?
16. Murat 13 yaşındadır. Abisi Murat'ın yaşının
5 eksiğinin 2 katı olduğuna göre Murat ve
abisinin yaşları toplamı kaçtır?
A)8
B ) 13
A )150
C ) 16
D ) 29
B ) 504
C ) 576
D ) 1080
14. Bir bölme işleminde bölen 42 bölüm 13 ve
kalan 7 ise bölünen kaçtır?
A ) 553
B ) 546
C ) 91
D ) 61
17. Bir kırtasiyeci 80 kuruşa aldığı kalemleri
125 kuruşa ve 35 kuruşa aldığı silgileri 60
kuruşa satmaktadır. Bu kırtasiyeci 1 deste
kalem ve 1 düzine kalemden kaç kuruş kar
elde eder?
15.
4
7
25
A ) 300
B ) 450
C ) 750
D ) 950
49
Yukarıdaki sayı örüntüsünde boş bırakılan yere
aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?
A ) 10
B ) 13
C ) 16
D ) 20
18. Sekiz yıl önce 11 yaşında olan Dilek beş yıl
sonra kaç yaşında olur?
A)8
B ) 19
C ) 24
D ) 35
Alper KAHRIMAN
Matematik Öğretmeni
DENEME SINAVI
19. Rakamları farklı dokuz basamaklı en küçük
doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden
hangisidir ?
A ) Dokuz yüz doksan dokuz milyon doksan bin
dokuz yüz doksan dokuz
B ) Dokuz yüz seksen yedi milyon altı yüz elli
dört bin üç yüz yirmi bir
C ) Yüz yirmi üç milyon dört yüz elli altı bin
yedi yüz seksen dokuz
D ) Yüz iki milyon üç yüz kırk beş bin altı yüz
yetmiş sekiz
20. Aşağıdaki toplama işlemlerinden
hangisinin sonucu en büyüktür?
A)
19832
+57234
B)
78006
+34204
C)
81036
+ 40482
D) 69307
+ 56301
Alper KAHRIMAN
Matematik Öğretmeni
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards