Ziya Gökalp Hayatı ve Eserleri Hakkında Sunumu

advertisement
Ziya Gökalp
(23 Mart 1876 - 25 Ekim 1924)
• Ziya Gökalp, özellikle Milliyetçilik ve
Türkçülük üzerine kaleme aldığı
eserleri ile ünlenmiştir.
• 18 yaşında intihara teşebbüs etti.
Direkt yüreğine sıktığı kurşuna
rağmen ölmedi.
• Jön Türkler’den etkilendi. İttihat ve
Terakki Cemiyeti’ne katıldı.
• Muhalif eylemleri nedeniyle Bir yıl
cezaevinde kaldı.Serbest bırakıldıktan
sonra 1900′de Diyarbakır’a sürgüne
gönderildi.
• 2′nci Meşrutiyetten sonra İttihat ve
Terakki’nin Diyarbakır şubesini kurdu
ve temsilcisi oldu.
• “Peyman” gazetesini çıkardı
• “Genç Kalemler” dergisini çıkardı.
• Meclis-i Mebusan’a seçildi.
• Türk Ocağı’nın kurucuları arasında
yer aldı.
• Osmanlı Devleti’nin yenilmesinden
sonra tüm görevlerinden alındı.
• Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili işgal
mahkemesi tarafından yargılandı.
• Malta Adası’ndaki mektuplaşmalar
daha sonra Malta Mektupları adıyla
kitaplaştırılmıştır.
• Sürgün döneminden sonra
Diyarbakır’a gitti, Küçük Mecmua‘yı
çıkardı.
• Türkiye Büyük Millet meclisi’ne
Atatürk tarafından Diyarbakır mebusu
olarak seçildi.
• 1924′te kısa süren bir hastalığın
ardından İstanbul’da vefat etti.
• Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecinde
yeni bir ulusal kimlik arayışına girdi.
• “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak”
diye özetlediği bu yaklaşımın kültürel öğesi
Türkçülük, ahlaki öğesi de İslamdı.
• Saray edebiyatının karşısına halk
edebiyatını koydu. Batı’nın teknolojik ve
bilimsel gelişmesini sağlayan pozitif bilim
anlayışını benimsedi
• Öğretici yönleri öne çıkan destansı
(epik) şiirler yazmıştır.
• Hece ölçüsüyle ve dörtlük nazım
birimiyle yazdığı şiirleri,Halk
şairlerinin koşmalarını andırmaktadır.
• Dili , döneme göre oldukça sadedir.
• Dini, toplumsal birliğin
sağlanmasında yardımcı bir öğe
olarak değerlendirdi.
• Toplumsal ve siyasi görüşlerini
anlattığı sayısız makale yazdı.
• “Türkçülük” düşüncesini
sistemleştirdi.
• Milli edebiyatın kurulması ve gelişmesinde önemli rol oynadı.
• ESERLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kızıl Elma (1928)
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1929)
Yeni Hayat (1930)
Altın Işık (1927)
Türk Töresi (1923)
Doğru Yol (1923)
Türkçülüğün Esasları (1923)
Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra)
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (1924’ten sonra)
Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri I (MEB 1996)
Vatan
•
Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır
Çiftlik değil, yoktur beyi ağası
Her köylünün var bir çifti tarlası,
Öz evinde o hem bey hem ağa'dır.
Hiç kimsenin yarıcısı rençberi
Olmaz, ancak olur vatan askeri.
Ümmi değil, muallimsiz kalsa da
İmamı yok, gene bilir dinini.
Dost ve düşman kimdir, bilir dünyada,
Doğru bulur... sevgisini kinini.
Ona cami, mektep, kitap yapınız.
Emin kalır hudutta her kapımız...
Lakin ey Türk, bu mesut köy bitiyor!
Mültezimin, faizcinin, tüccarın
Pençesinde diyor beni kurtarın;
Bu üç işi senden çabuk istiyor.
Kaldır a'şar usülünü aç banka
Yap her semtte bir ziraî sendika.
Teşekkürler !
• www.Teknoalem.org
Download