Öğrenmenin Sekiz Yolu

advertisement
Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
Kültürleme
• Kültürel değerlerin bireye kazandırılması
süreci
Bilinçli
Bilinç dışı
Yaygın
Kendiliğinden
Rastlantısal
Bireysel
Kültürlenme
• Farklı alt kültür ya da toplumlardan gelen
insan ve grupların buluşması ve etkileşim
sonucunda yeni bir senteze varması
Kültürleşme
• Farklı Kültürlerden gelen kişi ve grupların
belli bir kültüre girmesi ve her ikisinin de
değişmesi
Eğitim
• Bireyde davranış değiştirme süreci
• Bireyin toplumun standartlarını,
inançlarını ve yaşam tarzını kazanması
• Toplum tarafından şekillendirilme
• Seçilmiş ve kontrollü bir çevrenin (okul)
etkisi altında sosyal yeterlilik ve bireysel
gelişme
İnsan
•
•
•
•
•
•
•
Biyolojik
Psikolojik
Sosyal
Kültürel
Anlamaya çalışan
Değiştiren
Sorgulayan
Yaşantı
• İnsanın diğer insanlar ve çevresiyle
etkileşiminin bireyde bıraktıklarıdır
Öğrenme
• İnsanın davranışlarında yaşantılar yoluyla
kalıcı izli davranış değişikliği meydana
getirme sürecidir
Davranış
•
•
•
•
•
•
•
İnsan nefes alır
İnsan düşünür, karar verir
Etkileşim içindedir
Etki alır
Tepki verir
Hata yapar/düzeltir
İnsanın her türlü etkinliği davranıştır
İnformal Eğitim
• Belirli bir program uygulanmadan,
yaşam içinde kendiliğinden oluşan
eğitim
• Hayat okulu
• Gözlem
• Taklit/ örnek alma /model alma/
Formal Eğitim
• Bir plan ya da program çerçevesinde
yapılan eğitim
• Okul içi – okul dışı
• Ders
• Kurs
• Seminer
• Sertifika/diploma
Örgün Eğitim
• İş ve meslek hayatı başlamadan önce
okulda alınan eğitim
• Okul Öncesi
• İlkokul
• Ortaokul
• Lise
• Üniversite (lisans/ön lisans)
• Lisans üstü
Yaygın Eğitim
• Örgün eğitimden yararlanamamış ya
da yararlanmış olanlara belirli
yanlarını geliştirmek üzere verilen
süreli eğitimler
• Halk eğitimi
• Meslek kazandırma
• Hizmet içi eğitim
• İş başında eğitim
Eğitim Programı
• Okulda ve okul dışında planlamış
etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme
yaşantıları düzeneğidir
• Davranış değişikliği
• Hedefler
• Amaçlar
• Gelişim
• Öğrenme
• Kalıcılık
Download