Eğitim Dairesi Başkanlığı 8- Avrupa Parlamentosu Kadın

advertisement
Eğitim Dairesi
Başkanlığı
8- Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi Raportörü
Hollandalı Parlamenter Emine Bozkurt'un 22 Eylül 2005 tarihinde Bakanlığımızı
ziyareti öncesinde detaylı hazırlık çalışması yapılmış ve sayın Bozkurt tarafından
hazırlanan "Türkiye'de Kadınların Sosyal, Ekonomik ve Politik Hayattaki Rolü
Hakkında Rapor (2004/2215(INI)" Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi
Seval AKKAŞ tarafından Türkçe'ye tercüme dilmiştir.
Söz konusu öneri ile ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzün görev .ilanı
çerçevesinde yürütülmekte olan çalışmalara devam edilecektir.
05 Nisan-11 Temmuz 2004 tarihleri arasında Başkanlığımızca Türkiye
genelinde görev yapmakta olan 8467 hâkim ve Cumhuriyet savcısına Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin İşkence Yasağı başlıklı 3 ncü maddesi ve Ayrımcılık
Yasağı başlıklı 14 ncü maddelerinin de yer aldığı hükümlerinin, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi Kararlarının ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Hükümleri ile İhtiyari Protokolünün
incelendiği toplam 206 İnsan Hakları Eğitim Semineri verilmiştir.
Kadın ve Çocuk Haklan konusunda Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası
sözleşmelere uygun kanun maddelerinin yer aldığı 26.09.2004 tarihinde kabul
edilen ve 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ceza Kanunu'nıın
tanıtım ve uygulanması amacıyla 2005 yılı içerisinde Türkiye genelinde görev
yapmakta olan yaklaşık 8.500 hâkim ve Cumhuriyet savcısına eğitim seminerleri
düzenlenmiştir.
Download