KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Pay Dışında

advertisement
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin
Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKRSNE2018 ISIN kodlu tahvilin takas işleminin tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19.06.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
13.10.2020
Vade (Gün Sayısı)
1.092
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSKRSNE2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım
Kuruluşu
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
13.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi
17.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal
Tutar
88.000.000
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar
(varsa)
Tahvilin tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için Kıraça Holding A.Ş. garantördür.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
16.01.2018
15.01.2018
16.01.2018
2
17.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
3
17.07.2018
16.07.2018
17.07.2018
4
16.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
5
15.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
6
16.04.2019
15.04.2019
16.04.2019
7
16.07.2019
15.07.2019
16.07.2019
8
15.10.2019
14.10.2019
15.10.2019
9
14.01.2020
13.01.2020
14.01.2020
10
14.04.2020
13.04.2020
14.04.2020
11
14.07.2020
13.07.2020
14.07.2020
12
13.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.10.2020
12.10.2020
13.10.2020
4,03
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Ağustos 2017 tarih ve 31/1030 sayılı izni ile onaylanan 200.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, TRSKRSNE2018 ISIN kodlu 1092 gün
vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 88.000.000 TL nominal değerli tahvilin takası bugün gerçekleştirilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların
bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Download