manyetik-alan

advertisement
1.Tarihçe
• Manyetizma M.Ö.2000’li yıllarda Eski Yunan’da, Magnesia
bölgesindeki bazı gizemli kaya parçalarının metalleri çektiği
gözlendi. (Bu kaya parçalarına manyetit(Fe3O4) adı verilir).
• Mıknatısın ilk kullanımıpusulada!
• M.Ö. 1100’ler Çinli gemiciler
pusula kullanılıyor.
• Manyetizmanın varlığı biliniyordu ancak manyetizma ile ilgili
açıklamalar 19.yy başlarına kadar yapılamamıştı.
• Manyetizma
olgusu
üzerine ilk önemli yaptın
yazarı İngiliz bilim adamı
William
Gilbert(15441600)’dir. 1600 yılında
yayınlanan “De Magnet”
adlı
yapıtında
Gilbert
dünyanın de bir mıknatıs
olduğunu
ve
pusulanın
ibresinin
dünyanın
manyetik
kutbunu
gösterdiğini söyledi.
• Manyetizmanın, elektrik ile ilgisi
1820 yılına kadar anlaşılamamıştır.
• 1820 yılında Hans Christian Oersted(1775-1851)
pusula iğnesinin yakınındaki bir telden akım
geçtiğinde pusula iğnesinin saptığını gördü.
Oersted, bir telin içinden akım geçirildiğinde telin
çevresinde manyetik alan oluştuğu sonucuna da
vardı.
• Yine aynı yıl Fransız matematikçi
ve fizikçi Andre Marie Ampere
(1775-1836) üzerinden akım geçen
iki telin birbirlerine kuvvet etkittirdiğini gözlemledi.
• Tellerden geçen akımlar aynı yönlü iken teller birbirini
çekiyor, zıt yönlü iken itiyordu.
• Ampere, manyetik alan ile bu alanı doğuran akım arasındaki
ilişkiyi matematiksel olarak formülüze etmeyi başardı.
• Oersted, elektrik akımın manyetik alan
Doğurduğunu bulmuştu. İngiliz kimyacı ve
Michael
Faraday(1791-1867)
fizikçi
mıknatısların elektrik akımı yarattığını ve
değişen manyetik alanın elektrik alanı
doğurduğunu buldu.
Manyetik alan ve kuvvetler
Manyetizma
Magnetler
Manyetizma
Manyetik
kuvvetler
Manyetizma
Yeryüzünün
manyetik alanı
Manyetizma
Manyetik
kutuplar
Belki elektrik yükler gibi manyetik yüklerde vardır.
Bunun gibi bir varlık ,manyetik kutup olarak adlandırılır. (yada
manyetik yükler).
Bu manyetik yükü nasıl izole edersiniz?
Bir kalıp magneti yarıdan kesmeyi deneyelim:
S
N
S
N
S
N
Bir tek elektron bile
bir manyetik “dipol”e
sahiptir!
• Manyetik kutupların varlığı yönündeki çoğu araştırmalar elektrik yükünün
kuantumlanmasını(QM sistemi içinde) açıklayabilmektedir(Dirac tartışması)
• Hiçbir kutup bulunamadı:
Manyetizma
Manyetik
alan kaynağı
Şayet manyetik yük yoksa manyetik alan kaynağı nedir?
Cevap : Hareketli elektrik yükü!
Örneğin, Silindiri çevreleyen teldeki akım (solenoit) kalıp
magnettekine çok benzer bir alan üretir.
Bu yüzden, kalıp magnet tarafından üretilen alan kaynağını
anlamak, bulk madde içerisinde atomik seviyelerdeki akımı
anlamakta yatar.
Çekirdek etrafındaki elektronların orbitalleri
elektronların “spin”
gerçeği (çok önemli
etki)
Manyetizma
Manyetik
alan çizgileri
Manyetizma
Manyetik alan
Manyetizma
Manyetik
kuvvet (Lorentz kuvveti)
Manyetizma
Manyetik
kuvvet
Manyetik kuvvetlerin bileşenleri
Manyetizma
Manyetik
kuvvet
Manyetik kuvvet
B
x x x x x x
x x x x x x
v
x x x x x x
q
F
B
→→→→→
v →→
→→→
× q
F
B
↑↑↑↑↑↑↑↑
v
↑↑↑↑↑↑↑↑
q
F=0
Manyetizma
Manyetik
kuvvet
Manyetik alanın birimleri
Manyetizma
Manyetik
kuvvet
Manyetik kuvvet ve Elektrik kuvvet karşılaştırması
Manyetik alan çizgileri ve Akı
Manyetik
alan çizgileri
S
N
Manyetik alan çizgileri ve Akı
Manyetik
alan çizgileri
Manyetik alan çizgileri ve Akı
Manyetik
alan çizgileri
Bir elektrik dipolün elektrik
alan çizgileri
Bir kalıp magnetin manyetik
alan çizgileri
S
N
Manyetik alan çizgileri ve Akı
Manyetik
alan çizgileri
Manyetik alan çizgileri ve Akı
Manyetik
alan çizgileri
Manyetik alan çizgileri ve Akı
Manyetik
akı
r r r
dΦ B = B⊥ dA = B cos φdA = B ⋅ dA = B ⋅ nˆ dA
r r
Bir yüzeyden geçen manyetik akı
Φ B = ∫ B⊥ dA = ∫ B cos φdA = ∫ B ⋅ dA
• Φ B = BA
r
• Φ B = B ⋅ nˆ dA
r r
= B ⋅ dA
= B cosθdA
r
• Φ B = ∫ B ⋅ nˆ dA
B
A alanı
n̂
θ
B
n̂
B
Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi
Durum
1: Manyetik alana dik hız
υ B ye dik
Parçacık B ye dik düzlemdeki bir yörüngede sabit υ hızında hareket eder
F/m = a merkezcil ivmeyi verir, böylece
Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi
Durum
1: Manyetik alana dik hız
Bir manyetik alandaki yüklü parçacıkların hareketi
Durum 1: Manyetik alana dik hız
Hız seçici
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet : Örnek 1
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet : Örnek 1
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet : Örnek 1
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet : Örnek 1
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet : Örnek 1
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet : Örnek 2
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet : Örnek 2
Akım taşıyan bir iletken üzerindeki manyetik kuvvet
Bir
akım (düz tel ) üzerindeki manyetik kuvvet : Örnek 2
Bir akım ilmeği üzerindeki kuvvet ve tork
Manyetik alana paralel ilmek düzlemi
Bir akım ilmeği üzerindeki kuvvet ve tork
İlmek
düzlemi : Genel durum
Uygulamalar
Galvanometre
Bir akım ilmeği üzerinde bir tork oluşturabilen bir magneti göz önüne
alalım – alan ile ilmeğin “dipol moment” leri sıralanır.
– Bu resimde ilmek (ve böylece ibre)
saat yönünde dönmek istemektedir.
– Sıçrama, zıt yönde bir tork meydana
getirir.
– İbre denge pozisyonunda kalacaktır.
Artan akımla
μ = I • Area artar
B dolay tork artar
İbre açısı artar
Azalan akımla
μ azalır
B dolayı tork azalır
İbre açısı azalır
Uygulamalar
Motor
Hafifçe ilmek eğilir
Manyetik torktan dolayı yenilenen kuvvet
Titreşimler
Şimdi ilmeğin manyetik momenti gibi dönen akım da B ile yönlenir
μ ile B ters yönlenene kadar ilmek çevresinde eğilmeye devam eder.
Akım ters döner
Manyetik tork ilmeğe ters tepki verir.
Sabit durumdaki dönüş devam eder.
Uygulamalar
Motor
(cont’d)
Uygulamalar
Motor
Daha da iyi bir şekilde
Her yarım dönüşte akım değişik yönlere sahip olur.
Tork tüm zamanda hareket eder.
İlmekteki akımı değiştirmek için iki yol:
1. Sabit bir voltaj kullanılır, fakat devre değişir (örneğin, her
yarım dönme bağlantısı kırılır)
DC motorları
2. Akım sabit tutulur, kaynak voltajı salınır.
AC motorları
VS I
t
Download