Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

advertisement
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Eğitim Programları ve Öğretim Enstitü Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)
Tez Başlığı
Fizik Eğitiminde Elektrik ve Manyetizma Konularının Öğretiminde
Kullanılan Model ve Benzetmelerin Tespiti
Tez Yazarı
Avni Aytekin
Danışman
Yrd.Doç.Dr. Saime Sayın
Mezuniyet Yılı
2011
Anahtar Kelimeler Fizik Eğitimi, Model ve Benzetmeler, Elektrik ve Manyetizma
Özet
Bu çalısmada fizik öğretmenlerinin Elektrik ve Manyetizma ünitesinde, öğrencilerin
anlamada zorluk çektikleri kavramları anlatırken kullandıkları model ve benzetmeler ile
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okutulan 9.sınıf Fizik ders kitabında (Ortaöğretim
9. sınıf Fizik) yer alan “Elektrik ve Manyetizma” ünitesindeki model ve benzetmelerin
tespiti
amaçlanmıstır. Bu amaçla Zonguldak ilinde görev yapan fizik öğretmenlerinden 25 kisilik
bir çalısma grubu olusturulmustur.
Çalısmada öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okutulan 9.sınıf fizik
ders kitabında yer alan model ve benzetme örnekleri tespit edilmis, ardından
arastırmacı
tarafından hazırlanmıs olan görüsme soruları kullanılarak öğretmenlerin derslerinde
kullandıkları model ve benzetme örnekleri belirlenmistir. Son olarak da Fizik öğretmenleri
ile yapılan görüsmelerde belirlenmis olan model ve benzetmeler ile 9.sınıf fizik ders
kitabının Elektrik ve Manyetizma ünitesinde yer alan model ve benzetme örnekleri
karsılastırılmıstır.
Arastırma sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okutulan 9.sınıf fizik
ders kitabındaki Elektrik ve Manyetizma ünitesinde kullanılan model ve benzetme
örneklerinin yetersiz olduğu, fizik öğretmenlerinin bazı konularda model ve benzetmeye
ihtiyaç duymadıkları ve bazı konularda ise ihtiyaç duysalarda uygun model ve
benzetme
örnekleri bulmadıkları için kullanamadıkları tespit edilmistir. Bu nedenle fizik
öğretmenlerinin model ve benzetme bulamama problemlerini gidermek için ders
kitaplarında
yeterince model-benzetme örneklerine yer verilmesi ve öğretmenlerin anlasılması güç
ve
soyut kavramlar içeren konuların anlatımında model ve benzetmelerden daha fazla
faydalanması gerektiği sonucuna ulasılmıstır.
Download