Toplantı Tutanağı

advertisement
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
KURUM İDARİ KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
TARİH
GÜN
SAAT
YER
KONU
: 25/04/2012
: Çarşamba
: 10:00
: Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu
: Nisan 2012 Kurum İdari Kurulu Toplantısı
KATILANLAR
Kurul Başkanı
: Kurum İdari Kurulu Başkan ve Üyeleri
: İsa COŞKUN (Kamu İşveren Vekili)
Müsteşar Yardımcısı
: A.Tahir YÜZBAŞIOĞLU (Sendika Temsilcisi)
Türk Büro-Sen Genel Başkan Yrd.
: Hasan ŞAHİN (Kamu İşveren Vekili)
Personel Genel Müdürü V.
: Mehmet SARITAŞ(Kamu İşveren Vekili)
Muhasebat Genel Müdürü
: Adnan GÜREL (Sendika Temsilcisi)
Tekirdağ Şube Başkanı
: Türkeş GÜNEY (Sendika Temsilcisi)
Türk Büro-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22 nci ve Toplu
Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu
Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin 14 üncü maddeleri uyarınca Maliye Bakanlığı Kamu İşveren Vekilleri ve Türk Büro
Sendikası Temsilcilerinden yukarıda isimleri yazılı olanların katılımı ile oluşturulan Maliye Bakanlığı
Kurum İdari Kurulu toplantısı 25/04/2012 tarihinde saat 10:00’da Maliye Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır.
1- Görüşme neticesinde mutabakata varılan konular;
a) Bakanlığımızın taşra teşkilatında görevli olup, bağlı vergi daireleri gelir servisine hizmet
veren personele fazla çalışma ücreti ödenmesi konusundaki sorun çözülecektir.
b) Yardımcı hizmetler sınıfındaki personel için, Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik sonuçlandığında sınav açılacaktır.
c) Daha önce kontrolör ve denetmen kadrolarında görev yapanların denetim yetkileri devam
etmekte olup, bunların unvanlarında değişiklik yapılması kanuni düzenleme gerektirmektedir.
d) Bakanlığımız personelinden şartları taşıyanların Defterdarlık Uzmanlığına atanabilmesi için
özel sınav açılması kanuni düzenleme gerektirmektedir.
e) Kamu taşıtlarına kasko sigortası ve navigasyon cihazı takılması hususu, hukuki düzenleme
gerektirmektedir.
f) Mesleki Eğitim Kursu giriş sınavı yaş şartının 2012-2013 yılı için 40 yaş olarak
uygulanması hususunda gerekli düzenleme yapılacaktır.
-1-
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
KURUM İDARİ KURULU
g) Saymanlık müdürlüklerinde görev yapan veznedarlara 3 üncü derece kadro imkanının
sağlanması veya şartları uygun olanlara veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu verilmesi
hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.
2- 4688 sayılı Kanunun uygulanmasında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edilmiştir.
3- Sendika tarafından dile getirilen ancak mutabakat sağlanamayan talepleri ekte
gösterilmiştir.
Durumu tespit eden görüşme raporu 2 örnek düzenlenerek birlikte imzalanmıştır.
Ankara, 25/04/2012
KURUL BAŞKANI
İsa COŞKUN
Müsteşar Yardımcısı
(Kamu İşveren Vekili)
ÜYE
A.Tahir YÜZBAŞIOĞLU
Türk Büro-Sen
Genel Başkan Yrd.
(Sendika Temsilcisi)
ÜYE
Hasan ŞAHİN
Personel Genel Müdürü V.
(Kamu İşveren Vekili)
ÜYE
Mehmet SARITAŞ
Muhasebat Genel Müdürü
(Kamu İşveren Vekili)
ÜYE
Adnan GÜREL
Türk Büro-Sen
Tekirdağ Şube Başkanı
(Sendika Temsilcisi)
ÜYE
Türkeş GÜNEY
Türk Büro-Sen
Ankara 2 No’lu Şube Başkan Yrd.
(Sendika Temsilcisi)
-2-
Download