Sayı: SAĞLIKBİRSENGM2009

advertisement
BİRLİK EĞİTİM-SEN
EĞİTİM ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ
Sayı: BİRLİK EĞİTİM-SENGM
Konu: Sendika üyeliği ve aidat kesintisi hakkında
…/…/…
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
………………………………….
…………………………………………………………………
…………………
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 6 Temmuz 2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 5198 sayılı kanunla değişik 25 inci maddesi “Kamu görevlileri
sendikasına kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde
doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına
göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesabına
yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir…” hükmü içermektedir.
İlgili kanun ve tüzüğümüzün 49. maddesi uyarınca üyelik formları gönderilen kamu
görevlilerinin üyelik ödentilerinin; damga vergisine esas matrahının % 05 (binde beş)’i
oranında sendika üyelik aidatının her ay maaşından kesilerek sendikamızın
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Trabzon Şubesi’ndeki “54302089 – 5001” No’lu ve
“TR53 0001 0002 4354 30208950 01”
IBAN No’lu hesabına (on-line)
yatırılması hususunda gereğini arz ederiz.
Fatih KUL
Genel Mali Sekreter
Sendika Bilgileri
Çalışma Bak. Dosya No
Muhasebat Kodu
Ekonomik Ayrıntı Kodu
Hızırbey Vergi Dairesi
Murat KARATAŞ
Genel Başkan
: 163
: 4410
: 333.10.03.06.51
: 3260273497
Ek:
…….Üye Formu
Çarşı Mah. Kahramanmaraş Cad. Emin Alemdağ Apt. No:61/10 Kat:5 /TRABZON
Tel: (0462) 326 06 35 www.birlikegitimsen.org.tr
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards