Untitled

advertisement
 KONGRE BAŞKANI KAMURAN KUMRAL'IN AÇILIŞ KONUŞMASI
Değerli üyeler,
Atatürk Yılında 17. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresine hoşgeldiniz.
Side-Antalya 16. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Genel Kurulunda, 17.
kongrenin geleneğe uygun olarak İzmir bölgesinde düzenenlenmesi kabul edilerek Ege Tıp
Fakültesi mensuplarına görev vermiştiniz. Yürütme kurulumuz İzmirli üyeler adına bu
sorumluluğu üstlenerek 17. kongremizi gerçekleştirmiş bulunuyor.
Temel ilkemiz, klasik bilgilerin tekrarına yol açan uzun ve az sayıda oturumlar yerine
deneyim araştırma ve gözlemlere ağırlık veren bir çalışma modelini kullanmak olmuştur. Bu
amaçla bilimsel komitelerimizden bu ilke doğrultusunda konular istenmiş ve çalışma grubu
modelinde hemen tümüne programda yer verilebilmiştir. Birinci duyurumuz bir bakıma bir
anket niteliği taşımıştır ve çalışma grupları hep, görev almaya istekli üyelerimizden
oluşmuştur. Bunun yanında serbest bildiri ile kongremize katılmak isteyen hemen tüm
üyelerimize de olanak verilebilmiştir. Böylece 17. kongremizde 15 çalışma grubu halinde ana
konuları işlenecektir. 20 serbest bildiri oturumunda toplam 139 bildiri sunulacaktır. Kuşkusuz
böyle yoğun bir programı dört aktif kongre gününe sığdırmak zorunluğu vardır. Salon
olanaklarımız elverdiği için ve ana bilim dalları dışında konular arasında da bir gruplaşma
yapılarak tüm kongre boyunca aynı anda üç oturum birden çalışabilecektir.
Teknik ve ekonomik olanaksızlıklar, kongrelerimiz hakkında yazılı bir belgesel çıkarmayı her
yıl biraz daha güçleştirmektedir. Bu görüşle kongre günlerinden sonra bir kitap çıkarmayı
imkansız gördük. Bunun yerine bütün çabamızı harcayarak gerek ana konulardaki
konuşmacıların görüşlerini ana hatlarıyla yansıtan gerek serbest bildirilerin önemli noktalarını
vurgulayacak bir yayını kongre açılışına yetiştirdik.
17. kongremizin ATATÜRK YILI'na rastlaması bu toplantıya ayrı bir önem kazandırmıştır.
Bu nedenle ATATÜRK BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ adıyla düzenlenen
yarışma sonuçlanmıştır. İki ana bilim dalından birer genç üyemizin ödülleri bu program içinde
sunulacaktır.
Siz saygıdeğer üyelerimizi onurlu bir yılda ve bu mutlu günlerde İzmir'de aramızda
görmekten sevinçliyiz.
Uğraşınızın ülkemiz sağlığı ve bilim dallarımızın gelişimi için uğurlu ve başarılı olmasını
dileriz.
Tekrar hoşgeldiniz
Saygılarla
Prof. Dr. Kamuran Kumral
Kongre Başkanı
Download