Nazan

advertisement
BTÖ 616 – EĞİTSEL BİLGİSAYAR OYUNLARI TASARIMI DERSİ
PROJE TEKLİFİ
 Proje Grubu Adı: Topoloji Dünyası
 Kullanıcı Grubunun Tanımı: Ortaöğretim Matematik Öğretmenlği Üniversite 3. Sınıf
öğrencileri
 Focus (Oyun Ortamının Amacı): Bu oyunda Topoloji dersinin verildiği dönem sonunda,
tekrar olabilmesi amacıyla eğlendirmek ve alıştırma yapabilmek hedeflenmiştir. “Topoloji
Dünyası” oyununda, oyuncular kendilerine verilen görevi sırasıyla yerine getirmek ve
oyunun son aşamasına başarıyla ulaşmak durumundadırlar. Oyun sırasında oyuncunun
konuya ilişkin bilgileri pekişeceği gibi konu ile ilgili alıştırmalar yardımıyla bilişsel
düzeyde kazançları söz konusu olacaktır. 3 boyutlu tasarlanmış olan bu oyunda, oyuncu
verilen görevler doğrultusunda çeşitli sorulara yanıt vermek ve konuyla ilgili bilgisine
dayalı seçimler yapmak durumundadır. Hedeflenen adımların sonunda oyuncu topolojik
uzaylarda yer alan temel uzay çeşitleri ile ilgili temel bilgilerini pekiştirmiş ve bu uzaylar
arasındaki ilişkiye yönelik görüş kazanmış olacaktır. Oyuncu, ihtiyaç duyduğu halde
“matematik terimleri sözlüğü” kullanabilecektir. Bu durumun, öğrencinin etkili
öğrenmesini artıracağı düşünülmektedir.
 Fantezi (Hikaye) : Topolojik uzayların en kabası olan Toe nin, kendini topolojik
dünyasında yer alan diğer arkadaşlarına kabul ettirmesi gerekmektedir. Çünkü Toe
kendisindeki kabalığın aslında diğerlerinin her birinde bulunan kadar olduğunu
bilmektedir, fakat bu durumu arkadaşlarına yansıtamamaktadır. Toe, kendisinin içinde
bulunduğu durumu en ince topoloji Tod a anlatacak birine ihtiyaç duymaktadır.
Topoloji dünyasının girişinde oyuncuyu Topo ve Logos adında iki kişi karşılar. Oyuncuya
kendilerini tanıtıp, daha sonra topoloji ile ilgili kısa bir hatırlatma yaptıktan sonra, onu bu
dünyanın güzellikleriyle baş başa bırakırlar.
Topoloji dünyası güzelliklerinin yanı sıra bir takım seçimler ve bu seçimlerin sonuçlarını
barındırmaktadır. Oyuncu, tüm yolculuğu yaptığı seçimlerin doğru sonuçlarına uyarak
yaparsa yolun sonunda topoloji dünyasının en ince uzayına ulaşarak Toe nin sorununu
anlatabilecektir. Topoloji dersinin temel kavramlarında oyuncunun kafasında soru işareti
oluşursa, çevresindeki herhangi bir çiçekte yer alan matematik terimleri sözlüğü ona
yardımcı olacaktır.
 3D ortamın Kuşbakışı Taslak Şeması:
En ince
topolojinin
evine
hoşgeldiniz
Görev 4
Görev 4
Görev 4
Görev 4
Görev 4
τe kapısı
τKOA kapısı
τKOE kapısı
τSOL kapısı
τSAĞ kapısı
A1 ve A2 nin
Evi
A ailesi
B ailesi
Görev 3
C ailesi
D ailesi
Ayırma
Aksiyomlar
ının Evi
Görev 2
Topolojik
Özellikler
Sözlüğü
Görev 1
☺
☺
Topo
Logos
Topoloji Dünyasına
Hoşgeldiniz
Download