egitim-sureci-ve

advertisement
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Prof. Dr. Servet Özdemir
[email protected]
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
AEP Formatör Eğitimi
İstanbul, 30 Kasım-06 Aralık 2012
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Bunları Biliyor Muyuz?
AEP uygulaması: Aile Eğitim Programı kapsamındaki modüllerin birinin ya da
birkaçının uygulanması.
Alan: AEP’i oluşturan “aile eğitim ve iletişimi”, “hukuk”, “iktisat”, “medya” ve
“sağlık” alanları.
ATHGM: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (Aile Eğitim Programını ve materyallerini geliştiren ve
uygulanmasını sağlayacak kurum).
ATHGM uzmanı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan uzmanlar.
ATHGM-AEP koordinasyon ve uygulamasından sorumlu birimi: Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünde AEP’in
uygulamasından ve koordinasyonundan sorumlu olan birim.
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Bunları Biliyor Muyuz?
Eğitici: Programda belirlenen asgari şartları haiz, eğitici eğitimine katılmış ve
AEP içeriğini katılımcılara aktaracak kişi.
Hedef kitle: Uygulayıcı kurum tarafından programa devam etmesi öngörülen
kişilerden oluşan, özellikleri belirlenmiş ve tanımlanmış grup ya da gruplar.
Katılımcı: AEP’e katılmak için başvuran ve uygulayıcı kurum tarafından
programa devam etmesi öngörülen kişiler.
Modül: AEP’i oluşturan aile eğitim ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık
alanlarının her birinin sahip olduğu alt ve özel konuları içeren konu başlıkları.
Sponsor/Destekçi: Uygulayıcı kuruma ayni ya da nakdi destek veren kurum,
kuruluş ya da kişi.
Uygulayıcı kurum: ATHGM’le protokol imzalayarak AEP’i uygulayacak kurumlar.
Uygulayıcı kurum yöneticisi: ATHGM’le protokol imzalayarak AEP’i uygulayacak
kurumların AEP’le ilgi sorumluları.
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
AEP’in Hedef Kitlesi
Evli ve Çocuklu Aileler İçin Eğitim Paketi
 Evli ve Çocuksuz Aileler İçin Eğitim Paketi
 Evlilik Hazırlığı Yapan Bireyler İçin Eğitim Paketi
 Evli ve Çocukları Evden Ayrılmış Aileler İçin Eğitim Paketi
 Tek Ebeveynli Aileler İçin Eğitim Paketi
 Yetişkin Bekârlar İçin Eğitim Paketi
 Ebeveynlik Odaklı Eğitim PaketiAile Eğitim Programı
 Çift İlişkisi Odaklı Eğitim Paketi
 Temel Beceriler Eğitim Paketi
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Eğitimden Önce
Aile Eğitim Programının İncelenmesi
Kurumsal Kaynakların Tespit Edilmesi ve Yapılanma
Hedef Kitle Analizi
Uygulama Planı
Tanıtım ve Duyuru Çalışmaları
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Başvuruların Alınması
İhtiyaç analizi yap!
Web başvuruları ve kurum başvurularını al!
Katılımcılara ön bilgilendirme yap!
Katılımcılara rehberlik yap!
Tanıtım toplantısı düzenle!
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Katılımcı Listelerinin Oluşturulması
Teyit görüşmeleri yap!
Katılımcı Bilgi Formlarını gözden geçir!
Listelere son hâlini ver!
Belgeleri dosyala!
Katılımcı bilgilerini eğiticilere ulaştır!
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Başlamadan Hemen Önce!
Katılımcıları eğitim süreci hakkında bilgilendir!
Katılımcıları kurallar hakkında bilgilendir!
Eğitim materyalleri ve yaka kartlarını ver!
Katılımcılara ön test uygula!
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Eğitim Sürerken Yönetici
Eğiticiler, katılımcılar ve diğer personeli gözlemleyin!
Eğitici ve personelle haftalık toplantılar yapın!
Uygulamaları kayıt altına almayı unutmayın!
Katılımcılara yönelik ders dışı etkinlikler organize edin!
Eğitim hakkında katılımcıların değerlendirmelerini alın!
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Eğitim Uygulamasının Hemen Ardından!
Katılımcılar ne öğrendi, ne kadar öğrendi?
Katılımcılarınızla bağınızı devam ettirecek araçlar geliştirin!
Paydaşlarınıza teşekkür edin ve başarıları ödüllendirin!
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Uygulamanın Değerlendirilmesi ve
Raporlanması
Veri toplama ve rapor hazırlama konularında plan yapın!
Veri toplama araçlarını gözden geçirip hazırlayın!
Katılımcılardan, eğiticilerden ve diğer personelden
değerlendirme verilerini alın!
Kurum içi raporu hazırlayın!
ATHGM için özet rapor hazırlayın!
Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları
Katılımınız için teşekkürler!
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards