Kalp - SABİS

advertisement
 İçerik
 Dolaşım Sistemi;
 Solunum Sistemi
 Endokrin Sistem
 Sinir Sistemi
 Enerji Sistemleri
Dolaşım sistemi
 Kan
 Kalp
 Kan damarları
Kan Fizyoloji
 Fiziksel özellikleri
 Görevleri
 Bileşimi
Fiziksel
 Rengi kırmızı özellikleri
 açık-koyu
 pH
 7.35-7.45
 Vücut ağırlığının %8’i

Yaş, vücut tipi ve cinsiyete göre
değişir
 Erkeklerde; 5-6 l,
 Kadınlarda; 4-5 l
 Yenidoğanda 83 ml/kg,
 15 yaşında 71 ml/kg
 Hafif tuzlu
 Yağ asitlerinden dolayı özel
kokulu
 Sıcaklığı 38oC
Kanın
görevleri
Taşıma
Düzenleme
Koruma
Kanın
görevleri
Taşıma
Oksijen
Besin
Atıklar
Hormon
Enzim
Düzenleme
Koruma
Kanın
görevleri
Taşıma
Oksijen
Besin
Atıklar
Hormon
Enzim
Düzenleme
Vücut sıcaklığı
pH
Vücut sıvı hacimleri
Koruma
Kanın
görevleri
Taşıma
Oksijen
Besin
Atıklar
Hormon
Enzim
Düzenleme
Koruma
Vücut sıcaklığı
pH
Vücut sıvı hacimleri
Kan ve sıvı hacmi
Mikroorganizmalara
karşı direnç
Kanın görevleri
• Akciğerden dokulara O2 taşımak
• Dokulardan akciğere CO2 taşımak
• Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşımak
• Atık maddeleri dokulardan böbrek, akciğer, ter bezleri vb.
•
•
•
•
•
•
bölgelere taşımak
Hücrelere enzim taşımak
pH ın düzenlenmesi
Vucut ısısının düzenlenmesi hücrelerin su yoğunluğunun
düzenlenmesi
Toksinlere ve mikroplara karşı vücudu koruma
Elektrolit dengesini düzenleme
Kanamayı durdurma ve kan kaybını önleme
Kanın bulunduğu damar bölgeleri
 %88 sistemik dolaşım
 Arter
 Kapiller
 Ven
 Kalp odacıkları
 %12 pulmoner dolaşım
 Arter
 Kapiller
 Ven
Kan ve
bileşenleri
 Sıvı kısım-plazma
 Su
 Suda çözünmüş
organik-inorganik
maddeler
 Hücresel kısım
 Eritrosit (%99)
 Lökosit
 Trombosit
Kan ve bileşenleri
 Sıvı kısım-plazma
 Su
 Suda çözünmüş
organik-inorganik
maddeler
 Hücresel kısım
 Eritrosit (%99)
 Lökosit
 Trombosit
Su
İnorganik maddeler
Organik maddeler
Plazma bileşenleri
 Su
 %91
 İnorganik maddeler
 %1
 Organik maddeler
 %8-9
Plazma inorganik bileşenler
Su
%90-92
Elektrolitler
Sodyum
Potasyum
Kalsiyum
Magnezyum
Klor
Bikarbonat
Fosfat
Sülfat
> %1
145 mM
4 mM
2.5 mM
1.5 mM
103 mM
24 mM
1 mM
0,5 mM
•taşıyıcı ortam
•suyu ekstrasellüler
kompartmanda tutma
•membran eksitabilitesi
•kan pıhtılaşması
•asit ve baz tamponu
Plazma organik bileşenler
Proteinler
• albumin
• globulin
• fibrinojen
%7,3 g
%4,5 g
%2,5 g
%0,3 g
•tampon
•plazma elemanlarını bağlama
•plazma elemanlarını taşıma
•pıhtılaşma faktörleri
•enzim
•antikor
•hormon
Gazlar
karbondioksit
oksijen
nitrojen
%2 ml
%0,2 ml
%0,9 ml
 uçucu-atık
 enerji üretimi
 inert
Plazma
organik
bileşenler
Besinler
glikoz
amino asitler
lipidler (total)
kolesterol
vitaminler
eser elementler
%100 mg
%40 mg
%500 mg
%150-200 mg
%0,0001-2,5 mg
%0,001-0,3 mg
Atık ürünler
üre (protein)
kreatinin (kreatin)
ürik asit (nükleik
asitler)
bilurubin (hem)
%34 mg
%1 mg
%5 mg
%0,2-1,2 mg
Hormonlar
%0,000001-0,05 mg
ŞEKİLLİ ELEMENTLER
ERİTROSİTLER
LÖKOSİTLER
TROMBOSİTLER
ERİTROSİTLER
 Oksijeni akciğerlerden dokulara götüren hemoglobini
taşıyan hücrelerdir.
 Büyük miktarda Karbonik anhidraz içerirler.
 Ortalama hacimleri 83 mikrondur.
ERİTROSİTLER
 Kan konsantrasyonları
Erkekte:5,200,000(±300,000)/mm3
Kadında:4,900,000(±300,000)/mm3
Bu değerler kişinin yaşına ve yaşadığı yere göre
değişiklik göstermektedir.
ERİTROSİTLER
 Hematokrit, kanın %
olarak eritrosit
değeridir.
 Normal değeri %4045 arasında değişir.
ERİTROSİT ÜRETİM YERLERİ
 Prenatal (doğum öncesi) Dönem
 Vitellüs kesesi
 Karaciğer Dalak Kemik iliği
 Postnatal (doğum sonrası) Dönem
 Kemik iliği
 Sternum
 Costa (kaburga)
 Coxae (kalça kemiği)
ERİTROSİT ÜRETİMİNİN STİMÜLASYONU
 ERİTROPOETİN
 Böbreklerden üretilen glikoprotein yapıda olan, eritrosit
üretimini asıl stimüle eden hormundur.
 Eritrosit Üretiminde
 Vitamin B12 (Olgunlaşma faktörü): Bütün vücut hücreleri için
gerekli bir besin maddesidir. Bu vitamin eksikliğinde
dokuların büyümesi genel olarak baskılanır. Bu, B12
vitaminin DNA sentezi için gerekli olmasından
kaynaklanmaktadır.
 Eritrosit olgunlaşmasında
 Folik asit de, B12 vitamini gibi eritrosit olgunlaşmasında,
DNA yapımı için gereklidir.
HEMOGLOBİN YAPIMI
Lökositler
 Lökositler, çekirdeklerinin yapısına göre parçalı
(Granülositler) ve parçasız (Agranülositler) olarak
ikiye ayrılırlar. Lökositler, kanda 4.000-10.000
hücre/mikrolitre düzeyinde bulunurlar.
 Lökositlerin temel işlevi, vücudun savunmasıdır. Her
lökosit biçiminin farklı özellik ve görevleri
bulunmaktadır
Nötrofiller
Bu hücrenin ana işlevi,
vücuda zararlı olan
yabancı materyalleri
bulmak ve tahrip etmektir.
Bulduğu yabancı
materyali, fagositoz denen
bir yöntemle içine alır ve
içindeki çeşitli enzimlerle
tahrip eder.
Bazofiller
Bazofillerin de
fagositoz yeteneği
vardır ama asıl
fonksiyonunu, çeşitli
maddeler salgılayarak
gösterir.
Eozinofiller
 Eozinofiller de
nötrofiller gibi
yabancı materyali yok
etmek görevi olan
hücrelerdir. Özellikle,
parazitlere bağlı
enfeksiyonlarda
belirgin rol oynarlar.
Monositler ve Makrofajlar
 Bu hücreler fagositoz
yapma yeteneğindedir ve
lenfositlerle direkt veya
indirekt yoldan
bağışıklık sisteminin
regulasyonunda önemli
rol oynarlar.
Monositlerin dokularda
bulunan şekline
makrofaj denir.
Lenfositler
Bu hücreler bağışıklık
yanıtının humoral
kısmını oluştururlar.
Çok çeşitli
fonksiyonlara sahip
bu hücrelerin en
temel işlevi,
mikroorganizmaları
tanıyıp, onlara karşı
antikor yapımını
gerçekleştirmektir.
Trombositler
 Trombosit kan pıhtılarının
oluşumunda görev alan hücre
parçalarına verilen isimdir.
 Platelet olarak da adlandırılır.
Düşük trombosit seviyeleri
veya fonskiyon anormallikleri
(disfonksiyon) kanamayı
yatkınlaştırırken, yüksek
trombosit seviyeleri çoğunlukla asemptomatiktromboz (damarda kanın
pıhtılaşması) riskini yükseltir.
Trombositler
 2–5 µm çaplı disk şeklinde hücre fragmanlarıdır.
 İnsanlarda nukleusları yoktur.
 Sayıları mm3 te 150–300.000 arasında değişir.
 Yaşam süreleri 8–10 gündür
Egzersiz ve lökositler
 Akut etki
 Kronik etki
Kan ve egzersiz
 Akut
 Kanın Aktif dokulara




yönlendirilmesi
İstirahatte %10-15
egzersizde % 80 kaslara
gider
Arterio venöz O2 farkı
dolayısıyla daha fazla
O2 dokuya bırakılması
Plazma hacmi azalır
Kan basıncında artma
• Kronik
• Kan volümündeki
artış %10-19
• Eritrosit artışı
• Kılcallanma
• Kan basıncında
azalma
Kalp
Kalp
 Miyokard
 Uyarılması
 Bölümleri
 Sistematik dolaşım
 Pulmoner dolaşım
Kalp kapakları
Atrium ventrikül . Atrioventriküler
kapak
Ventriküller – arterler : semilünar
kapak
Sağ atrium-sağ ventrikül: trikuspit
kapak
Sol atriüm – sol ventrikül. Bikuspit
kapak
Kalbin uyarılması
Kalbin uyarılması
Normal EKG dalgaları
Kardiak Verim (output)
Kardiak verim
Egzersizde kardiak verim
Bazı kavramlar
 Kalp debisi: dakika volümü
 Kalp volumu: atım hacmi: bir atımdaki volüm(sed 70
spor.100-120 ml
 Nabız. Bir dakika / atım (etkileyen faktörler)
 Kalp hipertrofisi (çeşitleri) kalp duvarının kalınlaşmasına ya da
kalp odacıklarının genişlemesine verilen addır. Kalp büyümesi başlı
başına bir hastalık olmayıp, altında yatan başka hastalıkların bir
belirtisidir. Kalbin çok çalışmasına sebep olan hastalıklar, virüsler,
iltihap,yüksek tansiyon gibi hastalıklar sonucu kalp büyümesi görülür.
 Sporcu kalbi
KALP ATIM HIZI
 Etkileyen faktörler
 Egzersiz öncesi
 Egzersizde (stady state)
 Egzersiz sonrası
 Egzersizin kalp atım hacmine etkisi
Kalbin otonom kontrolü
 Diğer faktörlerle birlikte (ısı.duygusal, kimyasal)
kalbin esas düzenleme mekanizması OTONOM sinir
sistemi ve OTOREGULASYON dur
OTONOM sinir sistemiyle kontrol
 Beyin medullasındaki bir gurup sinirler kalbi
hızlandırıcı ve yavaşlatıcı etkiye sahiptir.
Oto regulasyon
 Frank Starling yasası: kasın boyu ile gerilme ilişkisi:
 Kalbe dönen kan miktarı kasın daha çok kasılmasını
sağlar
 Baroreseptörler vasıtasıyla kan basıncında meydana
gelen değişiklikler algılanarak kalp aktivitesi
düzenlenmektedir.
Download