istanbul medipol üniversitesi sağlıkta etik ve sosyal sorumluluk ders

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIKTA ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
SAY213979, SAY213979, YSAY213979
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü ( Uzaktan Öğretim ), Sağlık Yönetimi Bölümü
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Programa bağlı seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Çarşamba 13:00-14:00
Dersin Amacı
Meslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini ve sosyal sorumluluk
duygusunu kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Etiğin temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
1.1.Etiğin temel kavramlarını tanımlar.
1.2. Etiğin temel kavramlarını açıklar.
1.3. Etiğin temel kavramlarını özetler.
2. Etik sorunları değerlendirebilecektir.
2.1. Etik sorunları tanımlar.
2.2. Etik sorunları açıklar.
2.3. Etik sorunlara ilişkin örnekler verir.
3. Hukuki sorumlulukları değerlendirebilecektir.
3.1. Hukuki sorumlulukları tanımlar.
3.2. Hukuki sorumlulukları ve sonuçlarını açıklar.
3.3. Hukuki sorumluluklarla ilgili örnekler verir.
4. Sosyal sorumluluk kavramını değerlendirebilecektir.
4.1 Sosyal sorumluluk kavramını tanımlar.
4.2 Sosyal sorumluluk kavramını açıklar.
4.3 Sosyal sorumluluk kavramını özetler.
4.4 Sosyal sorumluluk duygusunu kazanır.
Genel Yeterlilikler
Sorumluluğunu bilen, üretken, öz değerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen.
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Etiğin tarihçesi ve temel kavramlar
2. Etiğin tanımı ve alanları
3. Etik ilkeler
4. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler
5. Sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin sorumlulukları
6. Sağlıkla ilgili uluslar arası bildirgeler
7. Sağlık kayıtlarının tutulması ve önemi
8. Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği
9. Kriz yönetimi
10. Sağlık alanında ortaya çıkan etik sorunlar ve çözümlü vaka örnekleri
11. İletişim beceriler
12. Sosyal sorunluluk kavramı ve önemi
13. Sosyal sorumluluk projesi hazırlama
14. Sosyal sorumluluk projesi uygulama
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, örnek olay incelemesi
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Öğretim üyesinin notları
1- Şehsuvaroğlu, B. N. (1983); “Tıbbi Deontoloji”, Geliştirilmiş 2. Basımı Hazırlayan Arslan Terzioğlu, İstanbul
Tıp Fakültesi Vakfı – BAYDA yayını, İstanbul.
2- Atabek, E. (1983); “Tıbbi Deontoloji Konuları”, İstanbul. (Emine Atabek ve Mebrure Değer, Tıbbi Deontoloji
Konuları, İstanbul 2000)
3- Çobanoğlu, N. (2007); “Tıp Etiği”, İlke Yayınevi, Ankara.
4- Ayşegül Demirhan Erdemir, (2011), Tıpta Etik ve Deontoloji (Yirmibirinci Yüzyılda),Nobel Tıp Kitabevi,
İstanbul.
5- Demirhan Erdemir , A. (Ed.), (2003), Çağdaş Tıp Etiği, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
6. Ceyda Aydede, Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Kitapları,
2007
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards