Bu çalışmada, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işletme

advertisement
Bu çalışmada, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işletme arazileri için Tarım
Bilgi Sisteminin
oluşturulması yer almaktadır. Bu amaçla, işletme arazisinin mevcut kadastral haritası
arazide kontrol
edilmiş, arazi aplikasyonu yapılmış, gerekli bölme ya da birleştirme işlemleri
sonrasında güncel parsel
haritası oluşturulmuştur. Parsel haritası, temel kartografik materyal olarak kullanılmış
ve işletme
arazilerinin veri tabanı oluşturulmuştur. Veri tabanı, mevcut parsellere iklim, zirai
mücadele, arazi
kullanım türleri, işletmede yapılan proje ve detayları ile yol, kanal, elektrik ve su hatları
gibi bilgileri
içermiştir. Böylece işletme arazisi için bilgi sistemi oluşturulmuştur.
Çalışma ile enstitü arazilerinde araştırma yapan tüm araştırıcıların bütün veriler
ulaşabildiği, ölçme,
sayma, sorgulama ve analiz uygulamaları ile haritaların üretildiği, güncellenebilen ve
geliştirmeye açık
olan konumsal temelli bilgi sistemi oluşturulmuştur. Çalışmanın diğer işletmeler için
model olması
mümkündür.
Download