BTP 116 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri I - Türkçe

advertisement
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
2010-2011 Bahar Yarıyılı
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ 1
AKTS
1. yıl – 2. yarıyıl
3 s/hafta
4 kredi
BTP 116
Ön Lisans
Teorik: 1 s/hafta
Uygulama 2s/hafta
Zorunlu
Türkçe
İletişim: Öğr.Gör. Çağdaş TURAN
e-posta: [email protected]
Dersle İlgili Görüşme Saati:
Dersin Genel Amacı:
Veri tabanının işleyiş mantığını anlatır. Bu mantık içerisinde; tablo tasarımı, tablolar arası ilişki
kurma,çeşitli veri tabanlarının editörlerinin incelenmesi ve ayrıntılı anlatımı yer alır.
Dersin asıl konusunu T-SQL dili ve bu dilin özelliklerinin anlatılması oluşturur. Oluşturulan
tablolarda T-SQL kullanılarak çeşitli sorgular yapılır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler:
Bu dersin sonunda öğrenci;
Bu dersin sonunda öğrenci veri tabanlarının işleyiş mantığı konusunda bilgi sahibi olur.
Tablolar oluşturabilir, bu tablolar arasında ilişkiler yaratabilir. T-SQL komutlarıyla tablolar
oluşturabilir, bu tablolara kayıtlar ekleyebilir, silebilir, bu kayıtlar değiştirebilir ya da bu
tablolar arasında çeşitli sorgulamalar yapabilir.
Hafta
1.hafta
2.hafta
3.hafta
4.hafta
5.hafta
6.hafta
7.hafta
8.hafta
9.hafta
10.hafta
11.hafta
12.hafta
13.hafta
14.hafta
Konular
Veri tabanı mantığına giriş
SQL editörünü tanıtma, tablo oluşturma
Tablolar arası ilişki oluşturmak
SQL Console Tree anlatımı, wiev lar
T-SQL komutları ile veri tabanı, tablo oluşturmak.
Tablodaki kayıtlar üzerinde basit sorgulamalar
yapmak.
T-SQL Komutları; tablodan çeşitli kriterlere göre
sorgulama yapmak
Örnek uygulama
Vize haftası
Örnek Uygulama
T-SQL ile kayıt ekleme, silme, değiştirme
T-SQL ile kayıt ekleme, silme, değiştirme
T-SQL ile koşullu ifadeler
Örnek Uygulama
Örnek Uygulama
Öğretim Yöntem ve Teknikleri:
Anlatım, tartışma, eleştirme, soru-yanıt, uygulama
Değerlendirme Yöntemi:
Ara sınav %40, Final Sınavı %60
Önkoşul:
Yok
Ders Kitabı / Yardımcı Okumalar:
Veri Tabanı Mantığı, Kerem Köseoğlu, Pusula yayıncılık.
Veritabanı Yönetim Sistemleri ve SQL, Zehra Alakoç Burma, Seçkin yayıncılık.
Kaynak Siteler
http://www.maxiasp.net/
http://www.kariyervideo.com
http://www.csharpnedir.com
Download