Tezcan Kılıçarslan

advertisement
PROJE FUARI 2012
___________________________________________________________
LİNEER İNDÜKSİYON MOTORLARIN TANIMI, ÇEŞİTLERİ, YAPISI, ÇALIŞMA
PRENSİBİ, KULLANILDIĞI YERLER, TEK KENARLI LİNEER İNDÜKSİYON
MOTORUN DİZAYNI, MATLAB’DA SİMULASYONU VE ANALİZİ
Tezcan KILIÇARSLAN
Danışman: Yard. Doç. Dr. Şener AĞALAR
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi, Anadolu Üniversitesi
İki Eylül Kampusu, 26555, Eskişehir
Günümüzde birçok sistemde doğrusal hareket, döner hareketli elektrik motoru,
kayış veya dişli sistemlerin bileşimi ile gerçekleştirilmektedir. Bu ek sistemlerden
dolayı sürtünme kayıplarında, eylemsizlik momentinde ve sistemin toplam kütlesinde
artış olur. Bu ek maliyetleri azaltmak için lineer induksiyon motor kullanmak daha
mantıklıdır. Lineer indüksiyon motor(LIM) yarıçapı sonsuz uzunlukta olan normal bir
asenkron motordan elde edilmiştir. Normal asenkron motor dönerek elektrik enerjisini
mekanik enerjiye çevirirken lineer motor bu görevi öteleme hareketi ile doğrusal
olarak yapar. LIM’a ilişkin ilk patent 1895 yılında kuma tezğahlarında mekik fırlatma
uygulaması için alınmıştır. Lineer indüksiyon motorların 1945’lere kadar yaygın
olarak kullanılamamasının sebebi yarı iletken elemanların teknolojilerinin çok az
bilinmesi ve pahalı olmasıdır. Bugün ise pratikte en çok kullanılan lineer indüksiyon
motorlar Tek Kenarlı LIM ve Çift Kenarlı LIM olanlardır. Bu tür motorlar ulaştırma,
taşıma ve iletme araçların tahrikinde kullanıldığından aktüel bir konu haline gelmiştir.
Bu tez çalışmasında Tek Kenarlı Lineer İndüksiyon Motorların dizaynı, matlab
yardımı ile simulasyonu ve çıkan grafiksel sonuçların analizi yapılmıştır.
Download