Hacettepe Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

advertisement
Ankara Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Açık Ders Malzemeleri
Çalışma Planı (Çalışma Takvimi)
Haftalar
Haftalık Konu Başlıkları
Bölüm 1: Koku, tat (aroma) veren maddeler, kozmetik ve gıda katkıları
1.Hafta
o
Parfüm endüstrisi
o
Kullanım ve ekonomi
o
Bileşim ve yapı taşları
o
Hoş kokulu maddeler
o
İzolatlar
o
Sentetik ve yarı sentetik kimyasallar
o
Yükseltgenme prosesleri
Bölüm 1: Koku, tat (aroma) veren maddeler, kozmetik ve gıda katkıları: (devam)
2.Hafta
o
Heliotropin, anisaldehit, benzaldehit
o
Diğer prosesler
o
Parfüm formülasyonu
o
Tat/lezzet veren madde endüstrisi
o
Doğal meyve konsentreleri
o
Çukulata ve kakao
o
Monosodyum glutamat, vanilya
o
Gıda katkıları
o
Doğal ikincil kaynaklar
Bölüm 2: Sabun ve Deterjan Endüstrileri
3.Hafta
o
Tarihçe, kulanım ve ekonomi
o
Deterjanlar, deterjan çeşitleri
o
Hammaddeler, sürfaktanlar
o
Düz zincirli alkil benzenler
o
Yağ asitleri ve yağ alkolleri
o
Metil esterlerden yağ alkolleri
Bölüm 2: Sabun ve Deterjan Endüstrileri (devam)
4.Hafta
o
Köpük düzenleyiciler
o
Dolgu maddeleri, katkı maddeleri
o
Yağ alkolü sülfonasyonu
o
Sabun, hammaddeler
o
Üretim prosesi
o
Sabun çeşitleri, sıvı sabun
o
Gliserin, tarihçe, kullanım ve ekonomi
o
Üretim
o
Sentetik gliserin eldesi
Bölüm 3: Yüzey Kaplama Endüstrileri
5.Hafta
o
Giriş, tarihçe
o
Boyalar, boya bileşenleri
o
Boya üretim prosesleri
o
Boya başarısızlıkları
o
Pigmentler
Haftalar
Haftalık Konu Başlıkları
o
Beyaz pigmentler, siyah pigmentler, mavi pigmentler, ftalosiyanin mavisi
o
Ferrosiyanür mavileri, demir mavileri,
o
Kırmızı pigmentler, sarı pigmentler,yeşil pigmentler,guignet yeşili, krom yeşili
Bölüm 3: Yüzey Kaplama Endüstrileri (devam)
6.Hafta
o
Kahverengi pigmentler,
o
Toner ve laklar
o
Diğer pigmentler
o
Vernikler
o
Reçineler, reçine çeşitleri
o
Laklar
o
Endüstriyel kaplamalar (örtmeler)
o
Denizcilikte çürüme önleyici kaplamalar
o
Matbaa mürekkepleri ve endüstriyel parlatıcılar
Bölüm 4: Şeker ve Nişasta Endüstrileri
7.Hafta
o
Giriş, önemi, tarihçe, kullanım ve ekonmi
o
Türkiye’de şekerin tarihçeşi ve gelişimi
o
Şeker üretimi, şeker kamışından
o
Kamış şekeri rafinasyonu
o
Şeker kamışı atıkları (bagasse)
o
Pancar şekeri, üretim prosesi
o
Çeşitli şekerler, laktoz, sorbitol, mannitol, ksilitol, glikonik asit
Bölüm 4: Şeker ve Nişasta Endüstrileri (devam)
8.hafta
o
Mısır tatlandırıcıları
o
Glikoz şurubunun hazırlanması
o
Nişasta ve türevleri
o
Tarihçe, önemi, kullanım ve ekonomi
o
Nişasta, dekstrin ve dekstroz üretimi
o
Çeşitli nişastalar
Bölüm 5: Fermentasyon Endüstisi
9.Hafta
o
Giriş, tarihçe, kullanım ve ekonomi
o
Endüstriyel alkol, üretim prosesi
o
Absolü mutlak alkol
o
Biralar, şaraplar ve likörler, kullanım ve ekonomi, hammaddeler
o
Bira ve şarap üretim prosesleri
o
Destillenmiş sert içkiler
o
Bütil alkol ve aseton, sirke ve asetik asit, sitrik asit, laktik asit
o
Çeşitli fermentasyon bileşikleri
Bölüm 6: Plastik Endüstisi
10.Hafta
o
Giriş, tanıtım, tarihçe
o
Sınıflandırılması
o
Kullanım ve ekonomi
o
Ham maddeler
o
Diğer ham maddeler
o
Plastikleştiriciler
o
Dolgu maddeleri ve güçlendiriciler
o
Üretim prosesleri
Haftalar
Haftalık Konu Başlıkları
o
Kondenzasyon polimerizasyon ürünleri
o
Katılma polimerizasyonu
o
Akrilik reçineler ve plastikler
o
Doğal ürünler
Bölüm 7: Lastik ve Kauçuk Endüstirileri
11.Hafta
o
Giriş, tarihçe
o
Doğal lastik
o
Sentetik lastik
o
Lastik çeşitleri ve üretim
o
Stereospesifik lastikler
o
Etilen-propilen polimerleri ve terpolimerler
o
Lastik kimyasalları
o
Lastik türevleri
Bölüm 8: Siklik Ara Ürünler ve Boyalar
12.Hafta
o
Tarihçe, ekonomi ve kullanım
o
Ham maddeler
o
Endüstriyel kimyasalların kullanıldığı alanlara göre sınıflandırılması
o
Ara ürün (intermediate) elde edilmesi reaksiyonları
o
Aminasyon reaksiyonları, amonoliz ile aminasyon
o
Halojenleme, hidroliz reaksiyonları
o
Alkilleme, kondenzasyon ve katılma reaksiyonları
o
Yükseltgenme reaksiyonları
Bölüm 8: Siklik Ara Ürünler ve Boyalar (Devam)
13.Hafta
o
Boyalar
o
Boyaların sınıflandırılması
o
Boyaların üretim yöntemleri
o
Diğer organik boyar maddeler
Bölüm 9: İlaç (Farmosötik) Endüstrileri
14.Hafta
o
İlaç endüstrileri, tarihçe
o
İlaçların sınıflandırılması
o
İlaçların elde edilme yöntemleri
o
Alkilleme, karboksilleme ve asetilleme
o
Kondenzasyon ve halkalaşma
o
Dehidrasyon, halojenleme, yükseltgenme
o
Sülfonasyon, aminasyon
o
Kompleks kimyasal dönüşümler
o
Antibiyotikler, biyolojik maddeler, hormone ve vitaminler
o
Bitki ve hayvan ekstratları (izolatlar)
Download