Uploaded by User4339

STRESİN TANIMI VE DOĞASI

advertisement
13. HAFTA STRESİN TANIMI VE DOĞASI
KRİZ VE STRES YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Abdullah ELMAS
STRESİN TANIMI VE DOĞASI
Kazanmanın anahtarı stres altındaki
duruşunuzdur
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
• Stres kavramının tarihçesini açıklayabilecek,
• Stres ve stres etmenlerini tanımlayabilecek,
Strese verilen yanıtı anlatabilecek,
• Stres yanıtının doğasını ifade edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz.
TARİHÇE
• Stres kavramının kökeni Latince'de "Estrictia",
eski Fransızca'da "Estrece" sözcüklerinden
gelmektedir. Bu kavram, 17. yüzyılda ‘felaket,
bela, musibet, dert, keder, elem’ anlamlarında
kullanılmıştır. 18. ve 19. yüzyılda ise kavramın
anlamı değişmiş ve organizmaya, nesnelere ve
ruhsal yapıya yönelik ‘güç, baskı, zor’ gibi
anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır.
TARİHÇE
• Bilimsel literatürde stres kavramının kullanımı
17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bir fizikçi olan
Robert Hook stresi, elastiki nesne ve ona
uygulanan dış güç arasındaki ilişki şeklinde
tanımlamıştır. 18. yüzyılda yaşamış olan bir
fizikçi olan Young’a göre ise stres, maddenin
kendi içinde olan güç veya dirençtir.
TARİHÇE
• Günümüzdeki anlamıyla stres kavramını tıp ve
psikoloji literatüründe ilk olarak Selye
kullanmıştır. 1950’lere kadar stres,
organizmada fizyolojik ve fizyopatolojik
değişiklikler yapan uyaran olarak kabul
edilmekteydi. 1952’de Kanadalı fizyolog Selye,
stresi uyaranlara karşı organizmanın verdiği
yanıt olarak tarif etti.
STRESE YANIT
STRES SORUNUYLA BAŞ ETMENİN YOLLARI
•
•
•
•
Stres yüzünden yemek yemekten kaçının
Basit egzersizler
Alternatif tedaviler
Stres tetikleyicilerinizi öğrenin
ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI
Download