İnfeksiyöz Tarama Testleri

advertisement
İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 20-23 Mart 2014
Mikrobiyoloji: Laboratuvar-Klinisyen İşbirliği
P-062
İnfeksiyöz Tarama Testleri
Rukiye BERKEM1, A. Esra KARAKOÇ
Ç1, Ali PEHLİVAN1, Sedat VEZİR1
1
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
Soru(n)
Ülkemizde yaygın bir biçimde kullanılmakta olan operasyon öncesi HBV, HCV ve HIV infeksiyonları için tarama testleri gerekli midir?
Olay/Olgu
HBV, HCV ve HIV infeksiyonlarının taranması, kan transfüzyonu ve organ transplantasyonu yapılacak olan
alıcıları infeksiyondan korumak amacıyla vericilerin taranmasında kullanılması gereken testlerdir. Ancak uzun
yıllardır bu testler ülkemizde operasyon öncesi ve invaziv girişimler öncesi hastaların bu etkenlere yönelik infeksiyon ve bağışıklık durumunun tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Ne Yapıldı?/Ne Yapılmış?
Birçok bilimsel platformda konu tartışılmış ve öneriler oluşturulmaya çalışılmıştır. Cerrahların uygulanacak
cerrahinin tipine göre ve yaralanma riskine göre girişim yapılacak hastanın HBV, HCV ve HIV testlerini istemekte ısrarcı olduğu görülmektedir.
Yorum/Öneri/Tartışılması İstenen Konu
Bu testlerin istenmesindeki bilimsel gereklilikler nelerdir? Operasyon öncesi istemi yapılan bu testlerin sağlık
harcamalarında oluşturduğu dilim ne kadardır? Bu test istemlerinin laboratuvar iş yüküne ve maliyetlerine olan
olumsuz etkileri nelerdir? Bu testlerin uygulamadan kaldırılması için yapılması gerekenler nelerdir? İnfeksiyon
kontrol komitelerinin, infeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının bu konuda sorumlulukları var mıdır? Varsa nelerdir?
İNFEKSİYON DÜNYASI ■
103
0
Download