Ünite 6: Hücre, Üreme ve Gelişme

advertisement
ÜNİTE 6
HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME
HÜCRE
Eşeysiz veya eşeyli şekilde
Tanımı
Canlıların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir
Tüm canlılar tek hücre veya hücrelerden oluşur
Temel İlke
Temel Kısımları
Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek
Görevi
Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirir
Oluşturur
Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemler de organizmayı
Farklılaşma
Kırmızı ve beyaz kan hücreleri, yumurta ve sperm
Hücre bölünmesi, büyümesi
ve farklılaşması ile
ÜREME
Eşeyli ve eşeysiz üreme
Türleri
Üreme canlıların yaşamsal faaliyetleriden biridir
Temel İlke
Sperm hücresinin yumurtayı döllemesiyle olur
İnsanda
Çiçekli Bitkilerde
Eşeyli çiçekte üreme tozlaşmadan sonra döllenmeyle olur ve üreme organı çiçektir
GELİŞME
Doğum Öncesi
İnsanda Doğum Sonrası
İnsan, civciv ve kurbağa örnekleri
Bebeklik, çocukluk,ergenlik, yetişkinlik, yaşlılık
6
Giriş Etkinlikleri
Resimde insan kanında bulunan farklı şekillerdeki
hücreler farklı renkler ile gösterilmiştir. Hücrelerin
şekilleri sizce neden farklıdır? Düşüncelerinizi
defterinize not ediniz. Ünite sonunda not aldığınız
cevapları tartışınız.
Hurma ağaçlarının bazıları meyve veriyor, bazıları ise
vermiyor. Resimde meyve veren bir hurma ağacı
görülüyor. Sebeplerini araştırınız ve defterinize not
ediniz. Ünite sonunda öğrendiğiniz bilgileri kullanarak
not ettiğiniz cevabınızı tartışınız.
Bahçenin bir bölümüne acı biber ekilirken, diğer
bölümüne tatlı biber ekilir. Bir süre sonra acı biberler
arasında tatlılarına ve tatlı biberler arasında acılarına
rastlanması nedendir? Düşüncelerinizi defterinize not
ediniz ve ünite sonunda bu soruyu tekrar tartışınız.
78
Hücre,Üreme ve Gelişme
HÜCRE, ÜREME VE GELİŞME
Altıncı ünitede canlıların yapı taşlarını oluşturan hücreleri, insan ve diğer hayvanlarda üremeyi,
canlılarda doğum ve sonrasındaki gelişmeyi, yeni doğanların bakımını ve son olarak da bitkilerde üremeyi
tartışacağız.
Devekuşu yumurta hücresi ile sinir hücresi dışındaki çoğu
hücreler gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Hücreleri
görmek için mikroskop adlı aleti kullanırız. Mikroskop,
17. yüzyılın başlarında icat edildi.
Biliminsanları
mikrospkop sayesinde cisimlerin büyütülmüş
Hücre terimini ilk
görüntülerini elde edebiliyorlar.
olarak İngiliz bilimci Robert Hooke 1665 yılında kullandı.
Şişe mantarına baktığında küçük odalara benzeyen
şekiller gördü ve bunlara latincede “küçük oda” anlamına
gelen “cella” ismini verdi.
1675 yılında ise ilk canlı hücreler görüldü. 1838 ve 1839
yıllarında tüm bitkilerin ve tüm hayvanların hücrelerden
oluştuğu saptandı. 1855 yılında ise yeni hücrelerin eski
hücrelerin bölünmesinden oluştuğu ileri sürüldü.
Tüm canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşur.
Genellikle hayvan ve bitkiler milyonlarca hücrelerin
birleşmesinden meydana gelirler. Bir insan vücudunda
yaklaşık olarak 1,000,000,000,000,000 (1 Katrilyon)
hücre bulunur!
Devekuşu Yumurta Hücresi
Sinir Hücresi
Mikroskop sayesinde biliminsanları hücre konusunda
önemli bilgiler elde ettiler.
Hücrelerin nasıl
çalıştığını, yeni hücrelerin nasıl oluştuğunu,
farklılaşmış hücrelerin yeni canlıların oluşması ve
gelişmesini nasıl sağladıklarını anladılar. Biz de altıncı
ünitede bahsi geçen konuları inceleyeceğiz.
17. Yüzyılda Tasarlanan Bileşik Mikroskop
79
6
6.1 A- Hücrelere Yakından Bakış
Canlılar ikinci ünitede tartıştığımız yaşamsal faaliyetleri yerine getirmek için hücrelere ihtiyaç
duyarlar. Hücre canlının en küçük yapı birimi olup yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirir.
Hücreyi bir fabrikaya benzetebiliriz. Fabrikanın farklı bölümlerinde farklı işlemler yapılmaktadır.
Aşağıdaki şekilde bir hücrede yapılan işlemler verilmiştir.
Yandaki şekilde de
anlatıldığı gibi hücrenin
yaşamsal faaliyetlerini
yerine getiren organel
denilen birimler vardır.
Hücre’nin üç temel kısım
şunlardır:
1. Hücre zarı
2. Sitoplazma
3. Çekirdek
Yandaki çizimde bu
kısımları bularak,
görevlerini tartışınız.
Ribozom
Protein
Mitokondri
Endoplazmik
Retikulum
Çekirdek
Hücre Zarı
Golgi Cisimciği
Hücre zarı hücreyi dış dünyadan ayırır. Hücre zarı seçici geçirgendir. Hücrenin içine girecek olan
maddeleri seçerek geçirir, çıkacak olanları da seçerek çıkartır. Hücre zarı seçici geçirgenliği
sayesinde hücre içi madde dengelerinin korunmasında önemli rol oynar.
Sitoplazma tüm organelleri bulunduran saç jölesi gibi bir ortamdır. Sitoplazmada mitokondri, kloroplast
ve koful gibi organeller bulunabilir. Mitokondri solunumun gerçekleştiği ve yaşam için enerji üreten
organeldir. Bitki hücrelerinin sitoplazmasında kloroplast denilen ve fotosentez olayını gerçekleştiren
organel vardır. Koful ise içinde sıvı çözelti depolayan bir organeldir.
Çekirdek hücrenin tüm faaliyetlerini düzenleyen ve kalıtsal bilgiyi taşıyan kısmıdır. Genellikle
hücrelerde bir çekirdek bulunur, fakat bu kurala uymayan hücreler vardır. Beyaz kan hücrelerinde
birden fazla çekirdek bulunurken, olgun kırmızı kan hücrelerinde çekirdek yoktur.
Biliyor muydunuz?
1- Hücre kısımları ve görevleri nelerdir?
2- Hücrenin gerçekleştirdiği yaşamsal faaliyetler
Nelerdir? (Ünite 2'den yararlanabilirsiniz.)
3- Solunum ve fotosentez nedir?
Hücrelerimizin yenilenmesi ve sağlıklı
gelişmemiz için süt ve süt ürünlerini daha
çok tüketelim.
80
Kanser hücrelerin dış etkenler ile
farklılaşıp kontrolsüzce bölünmesidir.
Kuzey Kıbrıs'ta her gün 1 yeni kanser
vakaası kaydedilmektedir.
Hücre zarı sadece 0.00001 mm
kalınlığındadır.
Deli dana hastalığı sinir hücrelerindeki
kofulların büyümesiyle olur.
Hücre,Üreme ve Gelişme
6.1 B- Özel Görevi Olan Hücreler
Yandaki resimde kanda bulunan farklı hücreler gösterilmektedir.
Kırmızı renk ile gösterilenler kırmızı kan hücrelerini, sarı renk
trombositleri ve yeşil ise beyaz kan hücrelerini göstermektedir.
Kırmızı kan hücreleri oksijen taşımakla görevli olup,
olgunlaştıktan sonra çekirdekleri yok olur. Beyaz kan hücreleri
vücudumuzu hastalıklara karşı korurlar. Trombositler ise kanın
pıhtılaşmasında rol alan hücre parçacıklarıdır.Hücreler
gerçekleştirdikleri görevlere göre farklılaşmışlardır.
Farklılaşma gelişim sırasında ortaya çıkar.
Farklılaşan
hücreler belirli görevlerde uzmanlaşırlar.
Farklılaşmış hücrelerin şekilleri, içerdikleri ve organellerin sayıları görevleri ile ilişkilidir.
çekirdek
hücre çeperi
hücre zarı
koful
sitoplazma
............................
..... ..
....
.................
.................
.......
...........
...................................
......... .
.
.........................................................
.. . ... ..... ................
......................
....................... ..........................
............
.. ...... ....
kloroplast
Yanak içinden alınan hayvan hücresi örneği çizimi
................................
......... .
..
....................
..............
. ........
.
..........................................
..........
.............
..............
................
...............
... ... . .........
.. .................
.. . . . .
.
..................................
..
Yapraktan alınan hücre örneği çizimi
Yukarıdaki şekiller hayvan ve bitki hücrelerinin genel yapılarını göstermektedir. Hayvan ve bitki
hücreleri arasında da farklar vardır. Bitki hücrelerinde hücre çeperi ve kloroplast bulunurken,
hayvanlarda bu yapılar bulunmaz.
Biliyor muydunuz?
1- Bitki ile hayvan hücrelerinde ortak yapılar
nelerdir?
2- Bitki ile hayvan hücresindeki farklılıklar
Nelerdir?
3- Farklılaşma hakkında bilgi veriniz.
Biyoloji biliminin hücre ile ilgilenen alt dalına
sitoloji denir.
81
Kök hücreler farklılaşmamış
hücrelerdir. Bu hücreleri hangi
ortama koyarsak, oradaki hücrelere
dönüşürler.
Tek hücreden oluşan Amip gibi
canlılar da vardır. Amipleri durgun
sularda bulabilir, mikroskopla
görebilirsiniz.
6
6.1 C- Üremeyi Sağlayan Hücreler
Bakteriler gibi canlılar ve basit hayvanlar hücre bölünmesi ile çoğalırlar. İnsanların da içinde bulunduğu
hayvanlar grubu ise üreme için özel hücrelere ihtiyaç duyarlar. Genellikle iki tür üreme hücresi vardır.
Söz konusu hücrelerden küçük olanı hareket edebilir. Hareketli olan hücrelere sperm diyoruz. Kendi
başına hareket edemeyen hücreye ise yumurta diyoruz.
Çekirdek
Sperm Hücresi
Yumurta Hücresi
Farklılaşmış hücrelerden sperm ve yumurta hücreleri üreme görevli hücrelerdir. Sperm hücreleri
erkek üreme organlarında, yumurta hücreleri ise dişi üreme organlarında üretilirler.
Hücreden Organizmaya
Vücudumuzun üreme ve boşaltım gibi yaşamsal faaliyetlerini sistemler aracılığıyla yerine getiririz.
Sistemler birlikte çalışan organlardan oluşur. Organlarımız ise doku dediğimiz hücre gruplarından
meydana gelir. Boşaltım sistemimizi örnek olarak alırsak, böbrek ve idrar kesesi gibi organlardan
oluşur. Söz konusu organlar da kas, sinir ve deri gibi dokulardan meydana gelir. Dokuları da kas, sinir ve
deri hücreleri oluşturur.
1- Yukarıdaki resimde verilen insana ait sperm
ve yumurta hücresini inceledikten sonra
Farklarını yazınız.
2- Bakteriler ve basit hayvanlar nasıl çoğalırlar?
3- Sistem hangi birimlerden oluşur?
Dizüstü bilgisayarlar dizüstünde uzun süre
tutulduğunda ürettiği ısı spermlere zarar verir.
82
Biliyor muydunuz?
İnsan yumurta hücresi bu
noktadan biraz daha küçüktür
“.“
Salyangoz ve toprak solucanı gibi
canlılar hem sperm hem de
yumurta üretebilirler.
Hücre,Üreme ve Gelişme
6.2 A- İnsanda Üreme
İnsanlarda üremenin, sperm ve yumurta hücresi aracılığı ile gerçekleştiğini belirtmiştik. İnsanlardaki
üreme eşeyli üremedir. Eşeyli üreyen canlılarda genelde erkek ve dişi diye iki cinsiyet vardır. İki
cinsiyetin özel üreme organları sperm ve yumurtaları üretirler.
Sperm erkeklerde ergenlik
döneminden sonra sürekli olarak testislerde üretilir. Dişilerde ise yumurta yumurtalıklarda üretilir ve
ergenlik dönemi ile ayda bir yumurtlanır. Aşağıdaki şekilde erkek ve dişi üreme organları
gösterilmektedir.
Döl yatağı
Testis
Fallopi tüpü
Üretra
Penis
Yumurtalık
Vajina
Skrotum
Erkek Üreme Sistemi
Dişi Üreme Sistemi
Sperm Yumurta ile Buluşunca
Sperm
Yumurta
Yeni bir canlının oluşabilmesi için döllenme olması
gereklidir. Döllenme, sperm ve yumurta hücresinin
birleşmesidir. İnsanlarda sperm ve yumurta dişi
vücudu içerisinde buluşur; biz bu işleme iç döllenme
diyoruz.
Birleşme sonrasında oluşan döllenmiş
yumurta hücresi yeni canlının ilk hücresidir. İlk hücre
bölünerek gelişir ve yeni organizmayı oluşturur.
Yandaki resimde bir spermin yumurta yüzeyinden
içeriye girmek üzere olduğu an gösterilmektedir. İki
hücre buluşacak, çekirdeklerindeki bilgiler birleşecek
ve yeni canlının ilk hücresi anne ve babadan gelen
bilgileri içerecektir.
Spermin, Yumurta ile buluşması
Biliyor muydunuz?
1- Eşeyli üreme nedir?
2- Döllenme ne demektir?
3- Erkek ve dişilerdeki üreme hücreleri nerede
üretilir?
Üreme organlarımızın sağlığı için pamuklu iç
çamaşırları ve hava alabilen, sıkı olmayan
giysiler giyelim.
83
Eşeysiz üremede canlı kendisinin
ikizlerini oluşturur. Kara yosunu
gibi canlılar hem eşeyli hem
eşeysiz üreyebilir.
Tüp bebek teknolojisinde sperm
ve yumurta dış döllenme ile
döllenir.
6
6.2 B- Tek Hücreden Doğuma Kadar Olan Gelişme
Döllenen yumurta, yumurta kanalından döl yatağına (rahim) doğru hareket eder ve oraya yerleşir.
Doğuma kadar olan gelişimini döl yatağında gerçekleştirir (6.2 A' ya bakınız.) İlk hücre bölünerek
embriyo adını alır. 12 hafta sonra ise fetus diye adlandırılır. 38 hafta (9 ay) boyunca döl yatağının
sıcak ve güvenli ortamında bir sıvı bölme içerisinde gelişir. Dokuz ay boyunca bebek göbek bağı aracılığı
ile anneden oksijen ve besin alır.
Aşağıdaki şekilde 38 hafta boyunca gelişimin değişik evreleri
görülmektedir.
Gerçek boyutu 2,5 cm
Gerçek boyutu 0,1 mm
1 Günlük
8 Haftalık
Gerçek boyutu 50 cm
36 Haftalık
(Yeni Doğmuş)
Doğum
Doğum öncesi genellikle bebek annenin döl yatağında yandaki
şekildeki gibi durur. 9 ay sonra anne doğum sancısı geçirir. Doğum
sancısı boyunca döl yatağında kasılmalar olur. Döl yatağının girişi
genişler ve bebeğin içinde bulunduğu sıvı bölmeyi saran zar yırtılır.
Sancılar daha da sıklaşmaya ve kuvvetlenmeye başlar ve bebek,
anne vücudundan dışarıya itilir.
Doğum Öncesi Bebeğin Anne
Rahmindeki Duruş Şekli
Biliyor muydunuz?
1- Yumurta nerede oluşur ve döllenir?
2- Döllenmiş yumurta nerede gelişir?
3- Embriyo ve fetus kelimelerini açıklayınız.
Hamilelik boyunca annenin sigara ve alkol
kullanması, veya yanında sigara içilmesi bebeğin
gelişimini kötü yönde etkiler.
84
Döllenme olmamışsa,
döllenmemiş yumurta vücuttan
adet dönemi kanaması ile atılır.
Hamilelik boyunca adet dönemi
görülmez.
Doğum sırasında bebeğin ilk
ağlaması ilk nefes alışıdır.
Hücre,Üreme ve Gelişme
6.2 C- İnsanda Doğum Sonrası Gelişme
Doğum sonrasında dünyaya gelen bebek, gelişimini hızla sürdürür. İnsanın gelişim dönemleri ve
özelikleri şunlardır:
Bebeklik: Bebeklik döneminde bebek tamamıyla bağımlıdır. Bebeğin anne sütü emmesi çok yararlıdır.
Anne sütü ile beslenen bebek hastalıklara karşı direnç kazanır ve gelişmesi için enerji sağlar. Bir yıl
boyunca vücudunu kontrol etmeyi, emeklemeyi, yürümeyi, ellerini kullanmayı ve bazı sözcükleri
söylemeyi öğrenir. Bebeklik döneminde gelişim çok hızlıdır.
Konuşmayı,
Çocukluk: Çocukluk döneminde insanın ince kasları ve vücut koordinasyonu gelişir.
koşmayı, yemek yemeyi, giyinmeyi çocukluk döneminde öğrenir. Çevresindeki olayları merak eder.
Ergenlik: Ergenilik döneminde insan vücudu büyük değişimler geçirir. Kız ve erkek çocuklarda
değişimler farklılık gösterir:
? Erkeklerin sesleri çatlamaya ve kalınlaşmaya, vücutları tüylenmeye başlar ve omuzları gelişir.
Erkekler sperm üretimine başlarlar.
? Kızlarda ise göğüsler büyür, vücutta tüylenmeler başlar ve kalça kısmı genişler. Yumurta üretimi ve
salgılanmasıyla adet döngüsü dediğimiz mensturasyon başlar.
Ergenlik döneminde üreme organlarımızdaki değişiklikler sebebiyle hormon seviyeleri değişir ve kilo
alabiliriz. Sivilcelenme ve ses değişikliği gibi durumlar ortaya çıkar. Vücudumuzun çok büyük
değişikliklere alışması zaman alacaktır. Ergenlik döneminde karşılaşacağımız sorunlar geçicidir.
Yetişkinlik: Vücudumuzdaki değişimler dengelenmiştir. Üreme için yeterli olgunluğa ulaşırız.
Yaşlılık: Yaşlılıkta hücre yenilenmesi azalır ve yavaşlar. Dişilerde yumurta üretimi durur erkekler ise
sperm üretimi azalır.
Bebeklik
Çocukluk ve
Yetişkinlik
Ergenlik
Yaşlılık
Biliyor muydunuz?
1- Siz hangi gelişim dönemindesiniz?
Yaşadığınız zorluklar nelerdir?
2- Yaşlılık döneminin özelikleri nelerdir?
3- Arkadaşlarımızın yaşadıkları ergenlik
döneminde kendilerini iyi hissetmeleri için
Onlara nasıl yaklaşabiliriz?
Yaşlılarımız kendilerini toplumdan dışlanmış
hissederler. Onlarla ilgilenelim ve onlara
sabırla yaklaşalım.
85
Her 10 kız öğrenciden 1'i ergenlik
döneminde kilo almaktan strese
girmekte ve yetersiz beslenmeden
dolayı hasta olmaktadır.
Sigara, uyukusuzluk, sağlıksız beslenme,
vücut temizliğine önem vermeme ve
hastalıklar gelişimimizi engeller.
Menopoz (yumurta üretiminin
durması) sadece insan
dişilerinde olur.
6
6.2 D- Diğer Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
Farklı canlıların embriyoları birbirlerine şu açılardan benzerler:
? Döllenmiş bir yumurtanın bölünmesiyle gelişirler.
? Gelişmek için oksijen ve besine ihtiyaç duyarlar.
? Gelişme sıvı bir ortam içerisindedir.
Canlıların embriyoları aşağıda belirtilen özelikler bakımından farklı olabilirler:
? Embriyoların bir kısmı yumurta içerisinde dış ortamda gelişirler. Diğerleri ise anne vücudunda
gelişir ve geliştikten sonra doğarlar.
? Bazı embriyolar besini yumurta sarısından alır. Embriyoların ihtiyacı olan oksijen de yumurta
katmanlarını geçerek onlara ulaşır. Bir kısım embriyo ise besin ve oksijeni anne kanından
alırır.
? Bazı embriyolar gelişip genç canlıyı oluşturur; fakat çoğu böcek ve kurbağa embriyoları önce
larvaya (kelebek, kurtçuk ve tadpol) sonra da başkalaşım geçirerek genç canlıya dönüşürler.
Başkalaşım bir canlı larvasının büyük değişiklikler geçirerek çok farklı bir genç canlıya
dönüşmesidir.
Tavuk, Kurbağa ve İnsanın Gelişim Evreleri
Biliyor muydunuz?
1- Farklı canlıların embriyoları birbirlerine
hangi açılardan benzerler?
2- Başkalaşım geçiren canlılara örnek bulup
yazınız.
3- Embriyo gelişimi iki farklı ortamda
olabilir. Bunları açıklayınız.
Yaz aylarında ülkemizin plajlarına yumurtlamaya
çıkan deniz kaplumbağaları geceleri
yumurtlarlar. Plajları 20.00-08.00 arası
kullanmayalım. Plaj yanında konaklayacaksak
kesinlikle ışık kullanmayalım ve ses yapmayalım.
86
Döllenmeden sonra doğuma kadar olan
süreye hamilelik süresi diyoruz. Farklı
canlılar için hamilelik süreleri şöyledir:
Tavuklar için 21, kediler için 61,
insanlar için 267, filler için 645,
eşekler için 374 gündür.
Marketten satın aldığımız yumurtalar
döllenmemiş de olabilir.
Kanguru gibi keseli hayvanlarda
yavru yarı gelişmiş olarak doğar,
gelişimini kese içerisinde
sürdürür.
Hücre,Üreme ve Gelişme
6.2 E- Yeni Doğanların Doğal Bakımı
Balık, kurbağa ve sürüngenlerde yeni doğanların
doğal bakımı:
Genç canlılar tehlikeli bir dünyada büyürler. Bakım ve
korunmaları için sadece ailelerine güvenemezler. Çoğu
balık, kurbağa ve sürüngenler yalnız başlarına gelişirler.
Aileleri onlara bakmaz ve korumaz.
Genelde anne
döllenmiş yumurtasını kendi başına gelişmek üzere
yumurtlar. Gelişmek sadece şansa kalmıştır. Çoğu genç
canlı ya ölür ya da başka canlıların besini olur. Bazı
sürüngenler yumurtalarını
yuvalara koyarak veya toprakta
açtıkları deliklere bırakarak
korumaya çalışırlar.
Sadece
Afrika timsahı gibi birkaç tür
yumurtalarını bekler ve korur.
Kuş ve memeli hayvanlarda yeni
doğanların doğal bakımı:
Genç kuşlar ve memeliler hayatta
kalabilmek için bakıma ihtiyaç duyarlar.
Kuş ve memeliler az sayıda yavru
doğurduğu için bakımları daha kolaydır.
Kuşlar önce yumurtalarını sonra da yeni
doğan yavrularını korur ve beslerler.
Memeliler ise yavrularını korur ve
beslerler. Erkek imparator penguen,
anne penguen beslenmek için yuvadan
ayrıldığında, yumurtayı ayağında
kanatlarına sararak taşır. Yumurtada
gelişen yavrunun donup ölmemesi için
açlık içerisinde anne geri dönene kadar
yumurtayı yanından ayırmaz.
Biliyor muydunuz?
Hayvanların sadece %0.1'i yavrularına
bakar.
Yavrularına bakmayan canlılar yılda çok
fazla sayıda yavru doğururlar: Alabalık 6
milyon, kurbağa 2000-3000, kuş 12, deniz
kaplumbağası 150 yumurta doğururlar.
Akdeniz foklarından dünyada 2004 yılında
sadece 500 tane kaldığı bildirilmiştir.
Akdeniz foklarında anne ve bebeği
arasındaki bağ çok güçlüdür. 6 ile 14
haftalığa kadar bakıma ihtiyaçları
vardır. Stresli ortamlarda bebek
ve anne arasındaki bağ kopar ve
bebeğin hayatı tehlikeye girer.
1- Balık, kurbağa ve sürüngenlerde yeni
doğanların doğal bakımı hakkında bilgi
veriniz.
2- Sizce penguen yumurtası neden yere
bırakılmıyor?
3- Neden bir alabalık çok fazla sayıda
Yumurta yumurtluyor?
Evcil hayvanlar bakım ve sorumluluk ister.
Bakımını üstlenemeyeceğimiz ve
sorumluluğunu alamayacağımız evcil
hayvanları almayalım.
87
6
6.3 A- Çicekli Bitkilerde Üreme ve Gelişme
Çiçek bir çiçekli bitkinin eşeyli üreme organıdır. Bitkinin
çiçeğini koparırsak, üremesini etkilemiş oluruz. Çiçek
genellikle hem erkek hem de dişi üreme organlarını bulundurur.
Erkek ve dişi üreme hücreleri de söz konusu organlarda oluşur.
Yandaki resimde bir çiçek görülmektedir. Resimde A harfiyle
gösterilen, bitkinin dişi üreme organı ve B harfiyle gösterilen
B
A
de erkek üreme organıdır. A 'da yumurtalar üretilirken, B'de
polenler üretilir.
Çiçeğin üremesi iki adımda gerçekleşir:
B
A
1. Tozlaşma
2. Döllenme
Çiçek Kesiti
Tozlaşma
Erkek üreme organında oluşan polenlerin dişi üreme organına
konmasına tozlaşma diyoruz. Çiçekte oluşan polenler, aynı
çiçeğin üzerine konabileceği gibi farklı bir çiçeğe de konabilir.
Tozlaşmaya böcekler ve rüzgar gibi aracılar da yardımcı olur.
Bazı çiçeklerde sadece dişi, bazılarında ise sadece erkek üreme
organı da bulunabilir. Hurma ağaçlarının bazıları erkek ve
bazıları dişidir. Erkek hurma ağacının çiçekleri sadece erkek
üreme organını, dişi hurma ağacının çiçekleri ise dişi üreme
organını içerir. Kuzey Kıbrıs'ta hurma ağacının tozlaşmasında
insanlar rol oynar. Bilir kişi erkek ağaçtan kopardığı çiçekli
dalını, dişi ağaç üzerine serper ve tozlaşmanın gerçekleşmesini
sağlar.
Arı yolu ile tozlaşmakta olan
böğürtlen çiçeği
Döllenme
Tozlaşma sonrasında polen içerisinde bulunan erkek üreme hücresi polen borusu aracılığıyla yumurta ile
buluşur. Döllenmiş yumurta embriyo olur. Embriyo gelişerek tohumu oluşturur. Meyveyi embriyoyu
içerisinde bulunduran dişi üreme organı bölümü oluşturur.
Biliyor muydunuz?
1- Çiçek nedir?
2- Bitkilerde üreme nasıl olur? Adımları ile
anlatınız.
3- Polen bir çiçekten diğerine nasıl gidebilir?
Çiçek bir bitkinin üremesi için gereklidir.
Orkide gibi türlerinin çiçeklerini kesmek onların
çoğalmasını etkiler.
88
Renkli taç yapraklara sahip
çiçekler böcekler, çimler ise
rüzgar aracılığıyla
tozlaşırlar.
Eğer bir tür bitkinin
polenleri farklı bir bitkiye
konarsa, polenler ölür.
Hücre,Üreme ve Gelişme
6.3 B- Tohumdan Bitkiye Gelişme
Döllenme gerçekleştikten
sonra, çiçeğin çoğu
bölümleri solar ve ölür.
Döllenmiş olan yumurta
Tohum
hücreleri ise yumurtalıkta
Gabbar Meyvesi Kesiti
Gabbar Çiçeği
Gabbar Meyvesi
gelişmeye devam eder ve
tohumu oluşturur. Her tohum içerisinde embriyo, besin deposu ve koruyucu tohum kabuğu bulunur.
Tohumu içerisinde bulunduran yumurtalık da gelişerek meyveyi oluşturur. Mevye içerisinde tohum
bulunduran gelişmiş yumuratlıktır.
Tohumların Yayılması
Tohumların yayılması çok önemlidir çünkü yan
yana büyüyen bitkiler, besinleri ve suyu
paylaşacaklarından yaşam şansları azalır.
Tohumlar rüzgar, hayvanlar aracılığıyla veya
kendi kendilerine yayılırlar. Yandaki
resimlerde farklı aracılar ile yayılan
tohumlar gösterilmiştir. Resimleri
inceleyerek kendi kendine, hayvanlar ve
rüzgar aracılığı ile yayılan tohumların fiziksel
özeliklerini not ediniz.
Çimlenme
Kendi Kendine Yayılan
Rüzgar Aracılığıyla Yayılan
Hayvanlar Aracılığıyla Yayılan
Hayvanlar Aracılığıyla Yayılan
1234-
Yeterli ısı, su ve oksijen olduğunda tohumlar
çimlenir. Tohum, içerisinde çok az su
bulundurur ve bu şekilde uzun süre
çimlenmeden kalabilir. Çimlenme aşamaları
aşağıdaki çizimde gösterilmiştir.
Hayvanlar Aracılığıyla Yayılan
Tohumun bölümleri nelerdir?
Meyve nedir?
Çimlenme için ne gereklidir?
Rüzgar aracılığı ile yayılan tohumların
fiziksel özelikleri nedir?
Biliyor muydunuz?
1
2
3
4
5
Tarım ilaçları doğru kullanılmadığında doğaya ve insan
sağlığına büyük zarar verir.
89
Çilek gerçek bir meyve
değildir. Dış kabuğundaki
siyah noktalar gerçek çilek
meyvesidir. İncir de gerçek
meyve değildir.
Girne Kalesi'nde bulunan MÖ
300 yılına ait “batık gemi”
bozulmamış şekilde duran
tohumlar durmaktadır.
6
6.3 C- Çiçekli Bitkilerin Albenisi
Çiçekler, böcek, kuş ve yarasa gibi hayvanlar tarafından tozlaşırlar. Sizce böcek, kuş ve yarasa gibi
hayvanları çiçeklere çeken nedir? Bu bölümde çiçeklerin albenisi konusunu işleyeceğiz.
Kuşlar tarafından tozlaşma
Kuşlar kırmızı rengi çok iyi görürler. Kuşlar aracılığıyla tozlaşan
bitkilerin kırmızı çiçekleri vardır. Yandaki bitki kuşlar tarafından
tozlaşır.
Çin Gülü
Böcekler tarafından tozlaşma
Böcekler çoğu rengi çekici bulurlar. Kırmızı rengi böceklerden sadece
kelebekler ve güveler görebilir. Böcekler genellikle kokulu çiçekleri
tozlaştırırlar. Kokuların onlara besinlerini hatırlattığı düşünülür.
Kum Zambağı
Yol işaretleri
Çiçekler üzerindeki
desenler nektarın
nerede olduğunu işaret
Nektar çiçek
eder.
tarafından oluşturulan
kokulu şekerli sudur.
İngiliz Fulu
Orkide
Biliyor muydunuz?
1- Neden böcekler ve kuşlar gibi hayvanlar
çiçekleri ziyaret ederler?
2- Sizce yarasaları bir çiçeğin rengi mi, kokusu
mu çeker?
3- Nektar nedir?
Bitkilerin tozlaşmasında çok önemli rolleri olan
böcek ve kuşları koruyalım.
90
Orkidelerin ürettiği koku o kadar
kuvvetlidir ki oradan geçen arılar
“bayılır” ve çiçeğin içerisine düşer.
Polenlere bulaşan arı, başka orkidelere
polenleri taşır.
Hanımeli ve Pakistan Geceleri diye
bilinen ve akşamları kokan
çiçekler geceleri dolaşan
güveler tarafından tozlaşırlar.
Hücre,Üreme ve Gelişme
TEST 6
1. Tohumlar bitkinin hangi kısmından gelişir?
a. Çiçek
b. Yaprak
c. Gövde
d. Kök
2.
a.
b.
c.
d.
Dokular canlılarda bulunur. Dokuları nasıl tanımlarız?
Benzeri yapı ve özellikleri olan hücre grubudur.
Yapıları ve özellikleri farklı olan hücre grubudur.
Hücre içerisinde bulunan organellerdir.
Hücre zarı dokulardan oluşur.
3. Erkek canlılarda sperm çok sayıda üretilirken, dişilerde çok az sayıda yumurta hücresi üretilmesi
sizce neden olabilir?
4. Resimde bir deniz kaplumbağasının
yumurtaları görülmektedir. Sizce neden bir
deniz kaplumbağası bu kadar fazla yumurta
bırakır?
5. Neden farklılaşmış hücrelere ihtiyaç duyarız? Örneklendiriniz.
6. İnsanda eşeyli üreme konusunu göz önünde bulunundurarak
annenize ve babanıza benzeme sebeplerinizi not alınız.
7. Hamilelik dönemininde insan gelişimini detayları ile anlatınız. Bu dönemde nelere dikkat edilmesi
gerektiğini velilerimize soralım ve yazalım.
8. Ailenizde sizden farklı gelişim döneminde olan biri ile röportaj yapınız.
9. Taç ve çanak yapraklarının bitki üremesine katkısını araştırınız.
10. Resimlerde gösterilen tohumlar sizce nasıl yayılırlar?
A
B
C
D
11. Bahçenizde veya evinizde bulunan bir çiçekli bitkinin ismini yazıp, çiçeğini tarif ediniz. Sizce bu
çiçek nasıl tozlaşır? Neden?
91
6
Çoklu Zeka Etkinlikleri
Çiçekler konusunda resimli sözlük
hazırlayınız.
Büyük çiçek veren bir bitkiyi (örneğin çin
gülü, zambak) ikiye ayırarak inceleyebilir ve
çiçeği oluşturan birimleri resimleyerek kağıt
üzerine yerleştirebilirsiniz.
Çiğ tavuk yumurtasını çukurca bir tabak
içerisine yerleştiriniz. Dikkatlice kırarak
yumurtayı açınız.
Tavuk embriyosunun
geliştiği bu ortamı inceleyerek ve
resimleyerek hakkında bir pano hazırlayınız.
Tavuk Yumurtasına Yakından Bakış
Çiçek: Çiçekli bitkilerin
üreme organı
Not:Ünitedeki tüm ilke ve terimler için resimli bir
sözlük hazırlayabilirsiniz.
Bir grup oluşturup uzman hücreler
hakkında işbirliği yaparak proje
hazırlayınız.
Hareketler zinciri ile
farklı gelişim
dönemlerindeki
insanların özeliklerini
anlatınız. Ünitedeki
farklı kavram veya
ilkeleri de
kullanabilirsiniz.
Projenin Adı:___________________
Hazırlayanlar:___________________________
____________________________________
Projenin Amacı:_________________________
Kullanılan Materyal ve
Yöntemler:____________________________
Sonuçlar:______________________________
____________________________________
Bir Sonraki
Adımlar:_______________________________
____________________________________
Not:Ünitedeki tüm ilke ve terimler için proje
hazırlayabilirsiniz.
92
Hücre,Üreme ve Gelişme
Çoklu Zeka Etkinlikleri
Hücre, üreme ve gelişme hakkında neler
öğrendiğinizi ve neler hissetiğinizi yazınız.
Bir şarkının sözlerini değiştirip bir çiçeğin
tozlaşmasından başlayarak, meyvenin ve
sonra tohumun oluşumu ve dağılması
sürecindeki ilke ve kavramları anlatınız.
Hücreler Hakkında
Öğrendiklerim:......................................................
..............................................................................
Hücreler Hakkında
Hissettiklerim:............................................
Üreme Hakkında
Öğrendiklerim:.............................................
Üreme Hakkında
Hissettiklerim:............................................
Gelişme Hakkında
Öğrendiklerim:.............................................
Gelişme Hakkında
Hissettiklerim:............................................
Şarkı Adı: ...........................................................
Söz yazarı:..........................................................
Sözleri:.................................................................
...............................................................................
..........................................................
Not: Ünitedeki tüm ilke ve terimler için şarkı
sözü yazabilir veya beste yapabilirsiniz.
İnsan gelişimini yumurtadan çıkan civciv
ve kurbağa embriyolarının gelişimlerini
kıyaslarak farklılık ve benzerlikleri tablo
halinde yazın.
Döllenmeden doğuma kadar olan insan gelişim
sürecini bir karton üzerinde kolaj şeklinde
anlatan bir şema meydana getiriniz.
Döllenmeden yaşlılığa insan
Farklılıklar
* İnsan doğar
* Kurbağa
yumurtadan çıkar
* Civciv yumurtadan
çıkar
Sperm yumurtayı
döllemesi gösteren
resim yapıştırınız.
Ergenlik döneminde
insan resmi
yapıştırınız
Benzerlikler
Çoçuk resmi
yapıştırınız.
Not:Ünitedeki tüm ilke ve
terimler için şema
oluşturabilirsiniz.
Not:Ünitedeki tüm ilke ve terimler için
benzerlik ve farklılık tablosu oluşturabilirsiniz.
93
NOTLAR
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Download