Zemin Hazırlığı Uygulama yüzeyi en az C 25 beton sınıfında olmalı

advertisement
YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ
Zemin Hazırlığı
Uygulama yüzeyi en az C 25 beton sınıfında olmalı ve minimum 10 cm beton kalınlığı tercih
edilmelidir.
Işıklar yüzey Sertleştirici uygulanmadan önce yüzey çelik mala veya tepsi ile perdahlanmamalıdır.
Gereklilik halinde perdahlama, tahta mala ile yapılmalıdır. Yüzeyde su birikimi engellenmeli,
birikmesi durumunda alınmalıdır.
Tesviye edilmiş beton yüzeye Işıklar yüzey Sertleştirici uygulanmadan önce betonun kıvamı
kontrol edilmelidir. Beton yüzey, sertleştiricinin homojen dağılımını ve optimum hidratasyonunu
engelleyecek kadar priz almış ya da çok sulu olmamalıdır.
Uygulama
Işıklar yüzey Sertleştirici?nin önce yaklaşık % 50’ si beton yüzeye serpilir ve tahta mala ile
perdahlanır. Beton üzerinde yürü- nebilecek kadar sertleştiği zaman, geriye kalan sertleştirici
bütün yüzeye homojen olarak dağıtılır.
Erken prizlenmeyi önlemek için; beton yüzeye su serpilmeli ve daha sonra kür membranı
püskürtülmelidir.
*Detaylı bilgi ve katalog için firmamıza başvurabilirsiniz.
Download