yüzey hazırlığı metodları

advertisement
yüzey hazırlığı metodları
Çimento şerbeti, yağ, kir, eski ve bozulmuş kaplama veya boya tabakaları
içeren beton yüzeyler, epoksi zemin kaplama ve boyalarının uygulanmasından
önce, sağlam, temiz ve uygun profil yapısında yüzeyler elde edilebilmesi için
çeşitli temizlik ve yüzey hazırlığı metotları gerektirir.
Basınçlı Bilye (Shot Blasting)
Birçok malzeme üreticisi tarafından tavsiye edilen ve uygulamacılarında benimsediği en ideal
metottur. Beton şerbetinin temizlenmesi işlemi, ufak çaplı çelik bilyelerin yüksek devir ile
dönmekte olan bir çarktan merkezkaç kuvveti ile savrularak beton yüzeye çarpması ile
gerçekleşir. Savrulan bilyeler kapalı bir hazne içine tekrar geri emilir, toz ve pislikten arındırılarak
sisteme geri kazandırılır. Cihaz, bir endüstriyel süpürgeye bağlı çalıştığı için aşınan yüzeyden
çıkan toz sürekli olarak emilmektedir. Şerbetin bertaraf edilmesi ile sağlam ve her tip kaplamanın
tutunabileceği en uygun tekstürde yüzey oluşur. Değişik boyutta bilyelerin, farklı devirlerde
püskürtülmesi ve cihazın hareket hızının ayarlanması ile değişik profil ve tekstürde yüzeyler elde
edilir.
Taşlama (Grinding)
Altlarında aşındırıcı elmas blok ataşmanlar veya benzeri aşındırıcılar takılabilen bir tablanın,
düşük devirlerde, yatay dairesel hareket ederek yüzeyi aşındırma, temizleme ve seviyelendirme
işlemidir. Tabla üzerinde bir veya bir kaç (genelde 3) adet aşındırıcı yatağı (kafa) bulunur. Beton
şerbetini, boya tabakalarını, parke veya linolyum yapıştırıcılarını, izolasyon malzemelerini
temizler, beton yüzeyi seviyelendirir. Düşük anolar ve genleşme derzlerindeki seviye farklılıklarını
düzeltir. Beton yüzeyin sertlik ve yapısına göre tercih edilecek aşındırıcı ataşmanlar ile boya gibi
ince kaplamalar için ideal altyapı hazırlığı yapar. Uygun ataşmanlar ile, üzerine yeniden
uygulama yapılacak mevcut epoksi kaplamaların yüzeylerini aşındırmak için de kullanılır.
Frezeleme (Scarifying)
Silindirik bir gövde çevresinde yer alan miller üzerine takılmış, elmas uçlu yıldız bıçakların,
gövdenin bir eksen etrafında dönmesi ile beton yüzeyi yüksek devirlerde darbeleme ve
tırmalaması sonucu betonu dişlendirmesi veya kalın kaplamaları parçalaması işlemidir.
Frezeler betonun şerbetini temizlemek, dişlendirmek, anolar arası ve genleşme derzlerindeki
seviye farklılıklarını, betondaki kot farklılıklarını düzeltmek, yanmış beton yüzeylerdeki şerbet
tabakalarını, perdah ve mala izlerini bertaraf etmek, kurumuş yağlı yüzeyleri ve epoksi
kaplamaları beton yüzeylerden temizlemek için kullanılır. Oldukça gürültülü çalışırlar. Endüstriyel
süpürgelere bağlanarak tozuma büyük ölçüde önlenir.
Kimyasalların Temizliği
Kimyasal kirlenmeye uğramış yüzeyler, epoksi ve diğer kaplama uygulamalarından önce mutlaka
nötralize edilmelidir.
Kirlenme asidik ise, alkalinli bir temizleyici kullanılır. İşlem sonunda yüzey temiz su ile durulanır.
Kirlenme alkalinli ise; temizlik için uygun deterjanlar ve/veya buhar ile temizlenmelidir.
Yağ ve gres kirlenmesi yoğunluğuna göre; solvent, buhar ve /veya deterjanlar ile temizlenir.
Temizliği takiben yüzeyin PH değeri ölçülerek nötralize olduğundan emin olunur.
Unutulmamalıdır ki; kimyasal kirlenmeye uğramış yüzeylerin kaplanması her zaman zorluk ve
risk içerir.
Alevle temizleme (Flame Cleaning)
Basınçlı hava ile üflenen propan gazının ateşlenmesi ile elde edilen ısı üreten cihazlar ile yapılır.
Ancak, skydrol gibi hidrolik yağlar ile kirlenmiş yüzeyler, oksi asetilen ile beslenen ve 2.500°C
civarında ısı üreten daha komplike ekipmanlar ile temizlenebilir.
Üflenen ısının betona teması ile yüzeyin 3 -5 mm altındaki yağ ve tüm likitler buharlaşarak
yüzeye çıkarlar. Burada yüksek ısı ile temas ederek yanar ve açılan gözeneklerden, buharlaşıp
yüzeyden temizlenirler. Betonun sıcaklığı ile akışkanlığı düşen Solventsiz Epoksi astar, ısı
kaybolmadan uygulanarak henüz açık olan gözeneklere emprenye olması sağlanır. Isının tesiri
ile sertleşme sürecine giren epoksi astar, yüzeye henüz çıkmamış yağları bloke ederek bir daha
yüzeye sızmalarını önler.
Basınçlı Su (Su Jeti)
Çok yüksek basınçta (yaklaşık 3500 bar) suyun özel olarak tasarlanmış bir nözülden beton
yüzeye püskürtülmesi ile gerçekleşir. Bu şekilde yüzeydeki sağlam olmayan beton tabakaları
veya beton yeni ise şerbet tabakası temizlenerek, yüzeyde yapılacak kaplamaya uygun profil
derinliklerinde pürüzlülük yaratılmış olunur.
Su basıncının ayarlanması ile yüzeydeki boya, kir, kaplama ve izolasyon tabakaları, kimyasallar
ve çözülebilen tuzlar rahatlıkla bertaraf edilebilir.m Bu yöntemin avantajı toz ve ses
çıkarmamasıdır. Çevre ve çalışan için en uygun yöntem olduğu söylenebilir. Ancak kullanılan
suyun elimine edilmesi konusu kullanımda kısıtlama getirebilir.
www.epokim.com.tr
Download