buradan - Tubisad

advertisement
ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU
Yetkilendirilmiş Kuruluş
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine
getirilmesi amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dâhilinde oluşturulan ve
Bakanlıkça yetkilendirilen, kâr amacı gütmeyen ortak uyum organizasyonudur.
Üreticiler adına Evsel Elektrikli ve Elektronik atıkların yönetimini yapar.
1. KATEGORİ
AEEE Nedir ?
2. KATEGORİ
AEEE Yönetmeliğinde belirtilen
kategorilerde yer alan ürünlerin
kullanım ömrü dolduğu andaki bütün
bileşenlerine, unsurlarına ve ihtiva
ettiği sarf malzemelerine AEEE denir.
3. KATEGORİ
4. KATEGORİ
5. KATEGORİ
6. KATEGORİ
Evsel AEEE
Nedir ?
Evlerden gelen ve özellikleri ile
miktarı açısından evlerden
gelenlerle benzerlik gösteren
ticari, kurumsal, endüstriyel ve diğer
kaynaklardan gelen AEEE’ lerdir.
ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞU
YEŞİL BİR GELECEK İÇİN SEN DE
GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK OL!
Siz Ne Yapabilirsiniz ?
Doğaya dost ve geri dönüşümü mümkün ürünleri
tercih edebilirsiniz.
Eşyalarınızın ömürlerini uzatacak önlemler alabilirsiniz.
Elektronik eşyalar “ATIK” olduğunda tehlikelidir.
Kontrolsüz bir şekilde saklamamalısınız.
Oluşan AEEE’ lerinizi diğer atıklardan ayrı biriktirebilirsiniz.
Dağıtıcıların, belediyelerin, üreticilerin veya işleme
tesislerinin oluşturdukları toplama yerlerine götürebilirsiniz.
Kayıt dışı toplama yapanlara engel olarak yeşil bir geleceğe
katkıda bulunabilirsiniz.
Unutmayın !
Elektrikli ve Elektronik Eşyalar bazıları zehirli
olmak üzere bir çok bileşen içerirler.
Kullanım ömürleri tamamlandıklarında doğru bir
şekilde geri kazanılmayan eşyalar çevre ve insan
sağlığını olumsuz etkiler.
Elektrikli ve Elektronik Eşyalar içerisinde bulunan;
Çinko
20 yıl,
Kurşun
22 yıl,
Bakır
28 yıl,
Petrol
40 yıl,
Doğal Gaz
60 yıl,
Krom
127 yıl,
içinde doğada yok oluyor.
TÜBİSAD - Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İktisadi İşletmesi T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.08.2015 tarihinden itibaren 3. ve 4. kategorilerde
Yetkilendirilmiş Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
| Bilgi için |
0212 275 52 52
numaralı telefondan
numaralı telefondan
bize ulaşabilirsiniz
www.tubisad.org.tr | [email protected] | 0850 360 2 333
A EEE
ATIK
ELEKTRİKLİ
ELEKTRONİK
EŞYALAR
Download