Tiroit Sintigrafisi

advertisement
Tiroit Sintigrafisi
• Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesi:
– Soğuk nodül (hipoaktif nodül): malignite
oranları (%10-15).
Tiroit Sintigrafisi
• Biyokimyasal veya klinik olarak
hipertiroidizm bulguları olan hasta
• Ektopik doku araştırması
• Tiroid ameliyatı geçiren hastada bakiye
tiroid dokusunun görüntülenmesi
Tiroit Sintigrafisi
• Konjenital hipotiroidi etyolojisinin araştırılması (agenezi,hemiagenezi,
ektopi, dishormonogenezis, geçici hipotiroidi):
İyot-131 sintigrafisi
•
Tiroid kanserlerinin takibinde
kullanılır.
•
I-131’in başlıca avantajı aynı
zamanda tedavi ajanı olarak da
kullanılmasıdır.
•
Bakiye, nüks ve metastatik tiroid
kanserlerinin I-131 ile
görüntülenmesi iki şekilde yapılır.
– Yüksek doz sonrası I-131 sintigrafisi
(tedavi dozu)
– Düşük doz sonrası I-131 sintigrafisi
(tanı dozu)
Tedavi sonrası
Düşük doz-tanı
18F-FDG PET/BT görüntüleme
• FDG: glukoz analogu
• Tg yüksek olguların bir kısmında dokunun
dediferansiye olması nedeniyle iyot tutma
özelliği kaybolmaktadır.
• Tg yüksek, I-131 taraması negatif tiroid
kanseri olgularında;
– Hastalık yaygınlığının belirlenmesi,
– Nüks veya metastatik dokunun lokalize edilmesi
– Uygun tedavi şeklinin belirlenmesi amacıyla
kullnılmaktadır.
• FDG PET duyarlılığı %70-94
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards