Mal Bildirimi İş Akış Şeması

advertisement
Mal Bildirimi İş Akış Şeması
Göreve yeni
başlama durumunda
bir ay içinde
Görevden alınma
veya görevden
ayrılma durumunda
bir ay içerisinde
Sonu 0 ve 5 ile
biten yıllarda Mal
Bildirimi yenileme
gereği nedeniyle
Personelin Mal Bildirimi Formu almak için
Dekanlığa başvurması
Mal Bildirim Formu Personel tarafından
doldurularak dilekçe ekinde Dekanlığa
verilir.
PİDB bilgi ve gereği için üst yazı ile dilekçe ve
eki Mal Bildirim Formunun gönderilmesi
Dekan Onayı İş
Akışı
Giden Evrak İş
Akışı
Mal varlığında aylık net
maaşının 5 katını aşan bir
değişiklik olması durumunda
bir ay içinde
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards