MAK4269 İSTATİSTİK SINAV BİLGİ EKİ FORMÜLLER VE

advertisement
MAK4269 İSTATİSTİK SINAV BİLGİ EKİ
FORMÜLLER VE EŞİTLİKLER
Örneklem Varyansı
Örneklem Standart Sapması
Örnekleme Büyüklüğünün Seçilmesi:
Tek Taraflı Güvenlik Sınırları:
BAĞIMSIZ OLAYLAR
KOŞULLU OLASILIK
STANDART NORMAL DAĞILIM
 İÇİN BÜYÜK ÖRNEKLEME GÜVENLİK
ARALIĞI
n=>40 istenir çünkü ’da s ile yerdeğiştirmiştir
Varyasnın bilinmemesi durumunda ->s olur ve
dolayısıyla Z->T olarak yazılır:
BİNOM DAĞILIMINA NORMAL YAKLAŞIM
’nun t güvenlik aralığı:
n-1 serbestlik derecesiyle bir ki-kare (2) dağılımına:
POISSON DAĞILIMINA NORMAL YAKLAŞIM
Varyans için %100(1-) güvenlik aralığı:
ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE
PARAMETRELERİN NOKTA TAHMİNİ
Merkezi Limit Teoremi
Örneklemlerin ortalama değerleri arasındaki fark
TEK BİR ÖRNEKLEME İÇİN İSTATİSTİKSEL
ARALIKLAR
Varyansı Bilinen Bir Normal Dağılımın Ortalamasının
%100(1-) Güvenlik Aralığı:
Tek taraflı (alt ve üst) güvenlik sınırlarında:
Gelecek Bir Gözlem İçin Tahmin Aralığı:
Bir tolerans aralığı:
Varyansı Bilinen Bir Normal Dağılım
Ortalaması
İçin Hipotez Testler
P-değerleri
Güven Aralığı
Varyansları Bilinmeyen iki Normal Dağılımın
Ortalamaları Arasındaki Fark Testler
Birinci durum: (2 =12 =22)
II. Çeşit Hata ve Örnekleme Büyüklüğü
İşlem Karakteristik Eğrilerini Kullanma
Varyansı Bilinmeyen Bir Normal Dağılım
Ortalaması
İçin Hipotez Testler
İkinci durum: (1222)
Büyük Örnekleme Testi (n > 40)
Z  X  0
s/ n
Bir Normal Dağılım Varyansı ve Standart
Sapması İçin Hipotez Testler
Varyansları Bilinen iki Normal Dağılımın
Ortalamaları Arasındaki Fark Testler
Güven Aralığı
Çiftli t-Test (Paired t-test)
Güven Aralığı
II. Çeşit Hata ve Örnekleme Büyüklüğü Seçimi
Eşit sayıda örnekleme yapılamıyorsa (n1≠ n2)
İki Normal Dağılımın Varyansları İçin Testler
Download