Elektronik Yüzyıl - sosyalogretmeniyiz.biz

advertisement
Elektronik Yüzyıl
Hangisiyim Etkinliği
A
Aşağıdaki özelliği belirtilen cümlelerin hangisi olduğunu
yuvarlak içine alarak belirtiniz
B
Ben daha çok eski dönemlere ait eserlerin incelenmesinde kullanılırım. Diğer
adım kazı bilimidir
Arkeoloji
Antropolji
Ben geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleri ile
olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıyım
Sosyoloji
Tarih
Ben toplumsal ilişkileri düzenleyen devletin yaptırım gücünü belirleyen
yasaları incelerim
Hukuk
Ekonomi
Türkiye'de uzay ile ilgili araştırmalar benim başkanlığını yaptığım bir konsey
tarafından yürütülür
TSK
TUBİTAK
Alexander Graham Bell tarafından keşfedildim ve günümüz insanlarının
vazgeçilmez bir parçası haline geldim
Telefon
Televizyon
Ben atomun çekirdeğinden elde edilen enerji türüyüm
Nükleer
Petrol
Ben son dönem teknolojilerdenim ve benim sayemde bilgilere hızlı bir
şekilde ulaşabilirsiniz
Telefon
İnternet
Eskiden insanlar kaybolabiliyordu Artık benim sayemde kaybolmaya son
GPS
Nanometre
Mevcut bilgi birikimleri ve deneyimlerden yararlanarak daha önceden
bilinmeyen yeni bir bilgiye ulaşma yöntemini geliştirmeyim
Buluş
Eser
Bir buluşun kullanma çoğaltma gibi izinlerini veren Türkiye’deki kuruluşun
kısa adıyım
TPE
TLF
Bir eserin sahibinden ve basım haklarını devrettiği yayınevinden
izinsiz olarak dağıtılmasıyım
Telif
Korsan
Ben bir rakam, harf ya da özel işaretlerin çubuklarla simgelenmiş haliyim.
Barkod
Bandrol
Benim sayemde insanlar istedikleri atomları alıp birleştirerek istenen ürünü
oluştururlar
Nanoteknoloji
Gen Teknoloji
İcat sahibine icat ettiği ürünün üretimi, çoğaltılması ve satışı gibi konularda
ayrıcalık tanıyan resmi belgeyim
Patent
Telif
Kaset, Kitap, Cd gibi eserlerin satışında devletçe bir vergi ödendiğini
gösteririm
Bandrol
Pul
Düşünce veya sanat eserini yapan kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tümüyüm
Bandrol
Telif
Kişinin hayatta iken kendi isteği ile yaşamı sona erdikten sonra doku ve
organlarını ihtiyacı olan hastaların tedavisinde kullanımına izin vermesiyim
Organ bağışı
Kan bağışı
Ben bulaşıcı HIV virüsünü taşıyan hastalığım. İnsanların bağışıklık sitemini
çökertirim
AİDS
Kuş Gribi
Ben organ nakli yapılabilen bir organım
Mide
Pankreas
Ben doku nakli yapılan bir dokuyum
Kornea
Akciğer
Ben bir toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayan bir unsurum
Kan bağışı
HİV
Bir kişinin bir yılda toplamda yapabileceği kan bağışı sayısıyım
Üç
Dört
Hastalığa neden olan virüs ve bakteri gibi mikropların bu özellikleri
zayıflatılarak veya tamamen yok edilerek geliştirilmiş biyolojik maddeyim
Aşı
Serum
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards