Merhabalar Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi 2005 yılından

advertisement
Merhabalar
Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi 2005 yılından itibaren güvenli kan temini programını
başlatmış ve ülkemizin ihtiyacı olan kan ve kan ürünleri ihtiyacının tamamının gönüllü ve
düzenli kan bağışçılarından elde edilmesi için çalışmalarını yürütmektedir.
Kurumunuzda yaptığı kan bağışı kampanyaları ve bu konu ile ilgili eğitim etkinlikleri ile hem
gönüllü öğretim görevlileri hem de öğrencileriyle bu programa destek vermektedir. Ancak
düzenli olarak yapmayı planladığımız Eğitim programlarına öğrencilerin yeterli katılımı
sağlanamamakta ve bilinçli kan bağışçısı kazanımı hedeflerimiz istenen düzeye
ulaşamamaktadır.
Bu amaçla fakültenizde 18 Nisan 2012 Çarşamba günü yapmayı planladığımız Kızılay
Tanıtımı ve Gönüllü Kan bağışının önemi ve gerekliliği konularındaki bilgilendirme toplantısı
için yüksek katılımın sağlanmasında topluluklarınızın önemli rol oynayacağına inanıyoruz.
Bilinçli kan bağışında bulunan öğrencilerin güvenli kan temini programımıza büyük destek
vereceği düşünülmektedir.
Bu tür bir uygulama, kurumunuz ile yaptığımız protokolün çok önemli bir maddesinin
gerçekleşmesini sağlayacağı gibi hasta ve hasta yakınlarının da güvenli kana ulaşmasını
sağlayacak üstelik gençlerimiz cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında da çok önemli
bilgilere ulaşmış olacaklardır.
18/04/2012 Çarşamba saat 13.30 da Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda
gerçekleşecek olan eğitim toplantımıza öğrenci katılımı konusunda ve sonrasında fakültede
düzenleyeceğimiz kan bağışı çalışmalarında desteğinizi bekliyoruz.
Saygılarımızla.
Hafize Şen
Kan Bağışçısı Kazanımı Uzmanı
Tel:0 232 347 63 47-1215
Gsm:0 542 661 51 88
Download