iyiliğe dostluğa kan bağışına

advertisement
DUYURU
FUTBOL SEVERLER
İYİLİĞE
DOSTLUĞA
KAN BAĞIŞINA
Toplumda güvenli kan temini konusunda
farkındalık yaratmak; mevcut kan bağışçılarını
düzenli kan bağışına teşvik etmek ve kan ürünlerini, ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarına zamanında ulaştırmaya yönelik çeşitli faaliyetler yürüten
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
“2. Türkiye Kan Bağışı Ligi” projesiyle mücadele
kavramına yeni bir yaklaşım getiriyor.
Türkiye Süper Lig Futbol takımlarını kapsayan Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “2. Türkiye Kan Bağışı Ligi” projesi
taraftar grupları arasında kan bağışına olan ilginin artmasını amaçlıyor. Ayrıca yeşil sahalardaki
rekabeti iyilik, dostluk yarışına dönüştürmeyi
hedefliyor. Bu proje kapsamında, birlik algısını
mücadele duygusunun önüne geçirmek, aynı
zamanda Süper Lig’de buluşan taraftar kitleleri
sayesinde “kan verin, can verin” mesajını, kısa
sürede daha çok insana ulaştırmayı hedefliyor.
Projenin işleyişi için kan bağışçısı adayının, kan bağışı başvuru formunun yanında
sunulan taraftar formundan ilgi duyduğu takımı işaretlemesi yeterli oluyor. Bu formlar,
kan bağışçılarının diğer resmi formlarıyla Türk
Kızılayı’nın veri tabanına kaydediliyor. Veri
havuzunda biriken bilgiler, o haftanın kan
bağışlayan taraftar sayıları istatistiklerine
yansıyor. Bu istatistikler Türk Kızılayı Kan
Hizmetleri’nin internet sitesinde yayınlanıyor.
Lig sonunda, kan bağışında ilk üç sırayı alan
takım Kan Bağışı Ligi Kupası’yla ödüllendiriliyor.
Unutulmamalıdır ki, kanın kaynağı yalnızca
insandır ve buna bağlı olarak, sadece “kan bağışı”
yoluyla temin edilebiliyor. TOBB da bu projeyi
sosyal sorumluluğu gereği destekliyor.
118
EKONOMİK FORUM
+!."!®)´),°'°
4-():)9,!$%6!-%$°9/2Õ
WWWKANVERORG
'!,!4!3!2!9
&%.%2"!(|%
"%´°+4!´
42!":/.30/2
"523!30/2
3°6!330/2
%3+°´%(°230/2
"!,)+%3°230/2
|!9+522°:%30/2
4/2+5+/.9!30/2
'!:°!.4%030/2
!+(°3!2"%,%$°9%30/2
+!93%2°%2#°9%330/2
'%.|,%2"°2,°®°
-%23°.°$-!.952$5
+!2!$%-°2$|+!2!"+30/2
+!3)-0!´!
°34!."5,"!´!+´%(°23+
9UKAR±DAKITABLOTARIHINDEKIVERILEREG¦REDIR
7$5$)7$5
0,6,1,=
ú<ú/úø(
'267/8ø$
.$1
%$ø,û,1$
Download